“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“All that I seek, is already within me.”

Louise Hay, 1926-2017. Amerikaans schrijfster.

aanmelden
vraag stellen

opleiding tot Analytisch Coach (C. G. Jung)

Deze intensieve opleiding is stevig is gestoeld in de Analytische Psychologie, waarvan C.G. Jung de grondlegger is. Het einddoel van de Analytische Psychologie is “individuatie”. De werkvorm waarlangs dit meestal plaats vindt wordt Analyse genoemd. 

Analytisch Coachen is wat ons betreft het toepassen van de Analytische Psychologie binnen de beroepskaders van het professionele coachen. Daarmee zit Analytisch Coachen eigenlijk op het snijvlak van coaching en therapie.

Analytisch Coachen is erop gericht een bijdrage te leveren aan de individuatie van de client. Dat betekent onder andere dat er ook aandacht is voor het verleden van de client en dat bovendien problemen die client in het hier-en-nu heeft, binnen de coaching niet zozeer worden opgelost, als wel worden “doorgewerkt”. Hierdoor krijgt de client een breder, dieper en vollediger inzicht in de eigen psyche en in de eigen persoonlijkheid, zoals hij deze aan zichzelf en aan de wereld laat zien. Hij leert begrijpen waarom zaken door hem als problematisch of pijnlijk worden ervaren en/of wat hem – in zichzelf – verhindert om te realiseren waar hij naar verlangt. 

De grootste uitdaging in deze opleiding voor de deelnemers is om een wezenlijke slag te maken van het meer doelmatige ontwikkelingsgerichte werken dat ze tot dan toe praktiseerden, naar een stijl van begeleiden die werkelijk op individuatie is gericht en op het in bewustzijn brengen van onbewuste delen. Dat onderscheidt een Analytisch Coach van een “traditionele” coach en dat blijkt een weerbarstige ontwikkeling die veel van de deelnemers vraagt. Dat geldt zowel op het professionele vlak als op het persoonlijke vlak.

I am not what happened to me.
I am what I choose to become.
– Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

inhoudelijke informatie

Aan de orde komen onder andere:

 • individuatie
 • de Reis van de Held
 • werken met tekeningen
 • werken met dromen
 • symbolen
 • het werken met sprookjes en mythen
 • actieve imaginatie
 • vader, moeder en kind

Je leert:

 • coachprocessen zo inrichten dat deze die bijdragen aan de individuatie van jouw clienten
 • hierbij actief tekeningen van cliënten betrekken
 • hierbij actief dromen van cliënten betrekken
 • hierbij actief  werken met symbolen, en eventueel mythen en sprookjes
 • hierbij actieve imaginatie als werkvorm  inzetten

Van studenten wordt verwacht dat zij het geleerde meteen in praktijk oefenen, eerst met collega’s, daarna met cliënten. Van al deze gesprekken schrijf je verslagen die tijdens de opleidingsdagen plenair kunnen worden besproken in een collectieve supervisie-vorm.

De training beoogt om deelnemers te introduceren in het betrekken van tekeningen bij de begeleiding van mensen manier die verantwoord, veilig en betekenisgevend is. Daarnaast heeft de training tot doel om deelnemers zelf te laten ervaren wat de rol van beelden en van symboliek is binnen de analytische psychologie van C.G. Jung.

 • Jung, C.G.: Herinneringen dromen en gedachten. Rotterdam, Lemniscaat, 1976
 • Stein, Murray: Jung’s Map of the Soul, an introduction. Illinois, 1998.
 • Berk, Tjeu van den: In de ban van Jung. Nederlanders ontdekken de analytische
  psychologie. Zoetermeer, 2014
 • Voor het onderdeel is verplicht:
  Lamoen, Inger van: Prentenboek van de Geest, Beeldtaal in psychotherapie.
 • Voor het onderdeel vader, moeder, kind is verplicht:
  Miller, Alice: Het drama van het begaafde kind.

Bij deze training horen 2 studieboeken. Deelnemers worden aangeraden om van beide boeken in elk geval het eerste hoofdstuk te lezen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.
Lamoen-Dommisse, Inger van: Prentenboek van de Geest. Leeuwarden, 2011.
Firth, Gregg M.:
Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste. Rotterdam, 1991.

Voor studenten die affiniteit hebben met het gedachtegoed van C.G. Jung en die ernaar verlangen om bij te dragen aan de belangrijkste ontwikkeling die een mens kan maken, namelijk zijn daadwerkelijke zelf-ontplooiing. Deze vorm van begeleiding bevindt zich in het spectrum van de begeleidingsvormen geheel aan de andere kant van veel toegepaste interventies, die tot quick wins, quick fixes en instant happiness beloven te leiden.

De opleiding is uitsluitend toegankelijk voor coaches die aantoonbaar op practitioner niveau coachen (bijvoorbeeld wanneer zij de Leergang Zelfbewust Coachen hebben gehaald) en die zowel Analytische Psychologie fundering I, als Analytische Psychologie fundering II, hebben gehaald of aan het afronden zijn.

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De opleiding kost € 7.700,- exclusief btw. Dit komt neer op € 9.317,- incl. btw. Daarvan dient voor aanvang van de opleiding in ieder geval € 1.967 ,- te zijn voldaan. Het restant kan voldaan worden in 21 maandelijkse termijnen van € 350,- .

Hierbij zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en leermaterialen inbegrepen. Het bedrag is exclusief aan te schaffen literatuur en exclusief leertherapie.

De opleiding is uitsluitend toegankelijk voor coaches die aantoonbaar op practitioner niveau coachen (bijvoorbeeld wanneer zij de Leergang Zelfbewust Coachen hebben gehaald) en die zowel Analytische Psychologie fundering I, als Analytische Psychologie fundering II, hebben gehaald of aan het afronden zijn.

Voor de opleiding tot Analytisch Coach is het najaar van 2020 accreditatie aangevraagd bij EMCC/Nobco. Zo'n aanvraag boedt geen garantie dat de accreditatie ook wordt verkregen.

De opleiding wordt afgerond met een certificaat als de student aantoonbaar aan alle kwalitatieve en kwantitatieve eindcriteria voldoet.

Het volgen van leer-therapie tijdens deze opleiding is niet verplicht maar wordt wel met klem aangeraden, zeker voor studenten die overwegen om aansluitend de opleiding tot Analytisch Werkend Therapeut te volgen. Het is ons advies is dat studenten tenminste 20 sessies leertherapie volgen, liever nog 36. Tarieven voor leer-analyse varieren tussen de € 80,- en € 120,- per sessie van 55 minuten. Het volgen van leer-therapie is niet alleen een bijzondere persoonlijke verrijking, maar is eigenlijk ook de enige weg waarlangs je werkelijk kunt ervaren wat de begrippen uit de Analytische Psychologie betekenen voor persoonlijke ontwikkeling. 

Docenten zijn Loek Oudeman, Laurens Wolters en Margreet Rierink.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.