opleiding tot Analytisch Coach (C. G. Jung)

De intensieve opleiding Analytisch Coach is stevig is gestoeld in de Analytische Psychologie, waarvan C.G. Jung de grondlegger is. Het einddoel van de Analytische Psychologie is “individuatie”. De werkvorm waarlangs dit meestal plaats vindt wordt Analyse genoemd. 

Analytisch Coachen is wat ons betreft het toepassen van de Analytische Psychologie binnen de beroepskaders van het professionele coachen. Daarmee zit Analytisch Coachen eigenlijk op het snijvlak van coaching en therapie.

opleiding tot Analytisch Coach C.G. Jung

Analytisch Coachen is erop gericht een bijdrage te leveren aan de individuatie van de client. Dat betekent onder andere dat er ook aandacht is voor het verleden van de client en dat bovendien problemen die client in het hier-en-nu heeft, binnen de coaching niet zozeer worden opgelost, als wel worden “doorgewerkt”. Hierdoor krijgt de client een breder, dieper en vollediger inzicht in de eigen psyche en in de eigen persoonlijkheid, zoals hij deze aan zichzelf en aan de wereld laat zien. Hij leert begrijpen waarom zaken door hem als problematisch of pijnlijk worden ervaren en/of wat hem – in zichzelf – verhindert om te realiseren waar hij naar verlangt. 

De grootste uitdaging in deze opleiding voor de deelnemers is om een wezenlijke slag te maken van het meer doelmatige ontwikkelingsgerichte werken dat ze tot dan toe praktiseerden, naar een stijl van begeleiden die werkelijk op individuatie is gericht en op het in bewustzijn brengen van onbewuste delen. Dat onderscheidt een Analytisch Coach van een “traditionele” coach en dat blijkt een weerbarstige ontwikkeling die veel van de deelnemers vraagt. Dat geldt zowel op het professionele vlak als op het persoonlijke vlak.

Jung opleiding tot Analytisch Coach
I am not what happened to me.
I am what I choose to become.
– Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

inhoudelijke informatie

opleiding tot Analytisch Coach

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De opleiding kost € 7.700,- exclusief btw. Dit komt neer op € 9.317,- incl. btw. Daarvan dient voor aanvang van de opleiding in ieder geval € 1.967 ,- te zijn voldaan. Het restant kan voldaan worden in 21 maandelijkse termijnen van € 350,- .

Hierbij zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en leermaterialen inbegrepen. Het bedrag is exclusief aan te schaffen literatuur en exclusief leertherapie.

De opleiding is uitsluitend toegankelijk voor coaches die aantoonbaar op practitioner niveau coachen (bijvoorbeeld wanneer zij de Leergang Zelfbewust Coachen hebben gehaald) en die zowel Analytische Psychologie fundering I, als Analytische Psychologie fundering II, hebben gehaald of aan het afronden zijn.

Voor de opleiding tot Analytisch Coach is het najaar van 2020 accreditatie aangevraagd bij EMCC/Nobco. Zo'n aanvraag boedt geen garantie dat de accreditatie ook wordt verkregen.

De opleiding wordt afgerond met een certificaat als de student aantoonbaar aan alle kwalitatieve en kwantitatieve eindcriteria voldoet.

Het volgen van leer-therapie tijdens deze opleiding is niet verplicht maar wordt wel met klem aangeraden, zeker voor studenten die overwegen om aansluitend de opleiding tot Analytisch Werkend Therapeut te volgen. Het is ons advies is dat studenten tenminste 20 sessies leertherapie volgen, liever nog 36. Tarieven voor leer-analyse varieren tussen de € 80,- en € 120,- per sessie van 55 minuten. Het volgen van leer-therapie is niet alleen een bijzondere persoonlijke verrijking, maar is eigenlijk ook de enige weg waarlangs je werkelijk kunt ervaren wat de begrippen uit de Analytische Psychologie betekenen voor persoonlijke ontwikkeling. 

Docenten zijn Loek Oudeman, Laurens Wolters, dr Barbara Miller en Margreet Rierink.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.