“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“All that I seek, is already within me.”

Louise Hay, 1926-2017. Amerikaans schrijfster.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.”

Jean de la Fontaine, 1621-1695. Franse schrijver en dichter.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

aanmelden
vraag stellen

basisopleiding professioneel coachen

basisopleiding professioneel coachen
Basisdag Professioneel Coachen Leergang Professioneel Coachen Leergang Zelfbewust Coachen Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding Werken met Tekeningen Analytische Psychologie Fundering I

Basisdag Professioneel Coachen

Tijdens deze Basisdag raak je vertrouwd met de uitgangspunten en de visie van het ontwikkelingsgericht begeleiden. Ook doe je een eerste ervaring op met de gespreksstructuur – de Realisatiecurve 2.0 – die wij hebben ontwikkeld om zowel een enkel coachgesprek, alsook een heel coachtraject op een ontwikkelingsgerichte manier te voeren.

Lees hier meer.

Leergang Professioneel Coachen

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Lees hier meer.

Leergang Zelfbewust Coachen

Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat de coach zijn eigen instrument leert kennen en gebruiken. Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel?

Lees hier meer.

Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, dierbaren, relatie, werk, gezondheid. Verlies van hoop of vertrouwen. Als we iets of iemand verliezen dat of die voor ons van betekenis is, hoort daar een proces bij dat we “rouw” noemen.  Het is een normaal en gezond levensproces. Soms stokt dit proces of blijkt een eerder geleden verlies nog altijd een rol te spelen. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

Lees hier meer.

Werken met Tekeningen

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding, maar dat soms via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit kan worden, zowel bewust als onbewust.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering I

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit de analytische psychologie. De begrippen worden niet alleen geïntroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geïllustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf.

Lees hier meer.

mobiel basisopleiding professioneel coachen
Basisdag Professioneel Coachen Leergang Professioneel Coachen Leergang Zelfbewust Coachen Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding Werken met Tekeningen Analytische Psychologie Fundering I

Basisdag Professioneel Coachen

Tijdens deze Basisdag raak je vertrouwd met de uitgangspunten en de visie van het ontwikkelingsgericht begeleiden. Ook doe je een eerste ervaring op met de gespreksstructuur – de Realisatiecurve 2.0 – die wij hebben ontwikkeld om zowel een enkel coachgesprek, alsook een heel coachtraject op een ontwikkelingsgerichte manier te voeren.

Lees hier meer.

Leergang Professioneel Coachen

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Lees hier meer.

Leergang Zelfbewust Coachen

Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat de coach zijn eigen instrument leert kennen en gebruiken. Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel?

Lees hier meer.

Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, dierbaren, relatie, werk, gezondheid. Verlies van hoop of vertrouwen. Als we iets of iemand verliezen dat of die voor ons van betekenis is, hoort daar een proces bij dat we “rouw” noemen.  Het is een normaal en gezond levensproces. Soms stokt dit proces of blijkt een eerder geleden verlies nog altijd een rol te spelen. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

Lees hier meer.

Werken met Tekeningen

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding, maar dat soms via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit kan worden, zowel bewust als onbewust.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering I

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit de analytische psychologie. De begrippen worden niet alleen geïntroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geïllustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf.

Lees hier meer.

De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd. 

De basisopleiding professioneel coachen bestaat uit:

  1. basisdag professioneel coachen
  2. leergang professioneel coachen

Na de basisopleiding kan je doorstromen naar

  1. leergang zelfbewust coachen
  2. leergang rouw- en verliesbegeleiding
  3. werken met tekeningen
  4. analytische psychologie fundering I

en kun je meedoen met themadagen en intervisies.

Een solide fundament

De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op foundation-niveau. De opleiding voorziet in een stevige en genuanceerde basis waarop de rest van jouw ontwikkeling stevig kan rusten. (Soms wonen vergevorderde studenten opnieuw een van de dagen bij om hun voetenwerk op te frissen.) Het traject bestaat uit twee onderdelen waarvoor je je apart moet aanmelden: De Basisdag Professioneel Coachen en de Leergang Professioneel Coachen.

Na de Basisdag kies je of je inderdaad verder wilt met het vervolg. Indien nodig of gewenst kunnen we je onze eigen visie op jouw vervolg geven. Sommige studenten, die al elders zijn opgeleid bijvoorbeeld, kunnen op een hoger niveau verder. Soms blijkt ook dat onze werkwijze of onze visie niet aansluit bij jouw voorkeur. Dan zit je niet meteen aan een compleet programma vast. Na de opleiding kun je meedoen met themadagen en intervisies, of doorgaan met de LZC, Werken met Tekeningen, Jungiaanse Fundering I of Rouw- en Verliesbegeleiding.