“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“Soms is het vooral de reis die je veel leert over jouw bestemming.”

Aubrey Drake Graham, 1986-.... Canadees rapper.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

aanmelden
vraag stellen

visie

korte introductie

Wat wij doen en hoe wij dat doen, heeft – net als in iedere andere organisatie – alles te maken met hoe we kijken (dat gaat over onze opvattingen, onze waarden), waar we in geloven en waar we naar verlangen.

Wij vinden het belangrijk om daar helder over te zijn. Misschien helpt het je om uit te vinden of je je thuis zou kunnen voelen bij ons en bij onze opleidingen.

Maar voordat je verder leest, graag nog even dit: Wij hebben niet de wens om een waarheid te verkondigen of een dogma. Wij zijn er niet op gericht om wie dan ook te overtuigen van ons “gelijk”.

Misschien zijn we op sommige punten wat stellig. Maar het gaat voor ons niet over “waar” of “meetbaar” of “verifieerbaar”. Wij beschrijven waar wij voor staan. Wij proberen te expliciteren wat ons drijft. Niet om jou te overtuigen, maar om je te laten weten met wie je zo’n beetje te maken hebt.

onze visie op coachen

Deze visie hangt rechtstreeks samen met onze visie op mensen (hoe kijken wij naar onszelf en naar de ander), met onze visie op teams en organisaties en onze visie op ontwikkeling en leren.

Zo is coachen wat ons betreft niet effectief als het gericht is op het zoeken van oplossingen of het wegnemen van obstakels. Het wordt pas een zinvolle begeleiding als de coach samen met de client kan onderzoeken wat het vraagstuk of het obstakel van de client vraagt qua ontwikkeling. In essentie stuit een mens bij een probleem of obstakel op zijn eigen onvermogen. En dat biedt kansen om een deel van zijn nog niet ontwikkelde potentieel aan te spreken.

Wij leiden mensen op in een nieuwe en duurzame stijl van leiden, begeleiden, communiceren. Daarmee proberen wij op onze manier mee te werken aan een samenleving waarin mensen, vanuit wie ze ten diepste zijn, bijdragen aan hun eigen leven en aan dat van anderen.

Coachen is voor ons daarbij niet alleen een effectieve begeleidingsvorm. Het is voor ons ook een manier van samenwerken en communiceren. Wij zijn ervan overtuigd dat de waarden en de omgangsvormen, die het coachen eigen zijn, uitgerekend in deze tijd met zoveel angst, dreiging en conflict in de buitenwereld, een weg bieden waarlangs mensen hun eigen antwoorden kunnen vinden op vragen die in henzelf leven, en in anderen.

Wij leiden mensen op in een nieuwe en duurzame stijl van leiden, begeleiden, communiceren. Daarmee proberen wij op onze manier mee te werken aan een samenleving waarin mensen, vanuit wie ze ten diepste zijn, bijdragen aan hun eigen leven en aan dat van anderen.
Een samenleving ook waarin conflicten niet vanuit frustratie hoeven te escaleren in geweld of verwijdering,
maar waarin mensen geleerd hebben om met elkaar in gesprek te zijn op een manier die recht doet aan henzelf en aan de ander.

Zodat beiden kunnen groeien.

Dat is – onder aan de streep – waar we het voor doen. Wat ons drijft en waar we naar verlangen.