“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“Je moet daar werken waar de energie naartoe gaat.”

L.J. Oudeman, 1954-... Theoloog, coach, therapeut.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

aanmelden
vraag stellen

coachen als kunst

Coachen is in onze visie niet alleen een ambacht maar ook een kunst die je alleen maar leert beheersen door het heel veel toe te passen en daarbij te ervaren waar je tegenop loopt, te reflecteren, feedback te krijgen en op basis daarvan een volgende stap te zetten in je professionaliteit.

Juist daarom zijn de leerprocessen bij de Academy sterk praktijk- en ervaringsgericht. Door het lezen van boeken en het uit je hoofd leren van theorie word je geen betere coach. Door veel te coachen én gecoacht te worden wel!

Coachen heeft immers niets te maken met het adviseren van je klant of met het overdragen van kennis. Het is onmogelijk om uitsluitend op basis van veel ervaring, of op basis van kennis professioneel te coachen. Ervaring en kennis zijn uitsluitend randvoorwaarden.

oefenen, oefenen, oefenen

Bij coachen gaat het in de allereerste plaats om de interactie tussen coach en klant. De coach neemt de klant mee in een leer- of ontwikkelingsproces, waarbij hij de klant zelf steeds laat kiezen en sturen.
Dat vraagt om een specifieke attitude en om het vermogen om een heel scala aan vaardigheden en interventies op een natuurlijke, persoonlijke wijze in praktijk te brengen.
Deze beiden kunnen uitsluitend via veel oefening en training worden verworven.

De meestercoach speelt met zijn vak.
Hij verheft het tot een kunst.

het verschil tussen ambacht en kunst

Wij ontlenen het verschil tussen ambacht en kunst aan het veel beproefde gilde-leren. Bij de start van het leren van een nieuw beroep gaat het er vooral om dat de novice, de leerling-coach, wordt ingewijd in de noodzakelijke vaardigheden, de processen, de kennis en de attitude. Hij leert deze zoveel mogelijk in de praktijk en onder begeleiding en support van een meer ervaren collega (meestal iemand die verder gevorderd is in het gilde).

Voor de startende coach is het allereerst van belang dat hij het vak – het ambacht – leert kennen en beheersen. Dit kan een lastige weg zijn – zeker als de leerling-coach in kwestie al een duidelijke professionele identiteit heeft ontwikkeld en daar nu iets – dat ogenschijnlijk nieuw en niet-eigen is – in wil integreren. Voor die coach is het misschien een troost om te weten dat zelfs een concertviolist zijn hele loopbaan lang etudes van anderen oefent, dagelijks zijn toonladders speelt en zijn vinger-oefeningen doet. De basis van het meesterschap is het voetenwerk.

Zodra de coach-in-ontwikkeling zich de basisvaardigheden van het vak eigen heeft gemaakt (eigen maken wil zo veel zeggen als “van jezelf” maken) dient zich een nieuwe en noodzakelijke fase in het leerproces aan, namelijk dat de coach hierin zijn eigen vorm en stijl ontwikkelt. De coach integreert al het geleerde in wat hij al weet en kan en – heel belangrijk! – in zijn eigen identiteit. De meestercoach kenmerkt zich door het feit dat hij zijn vak niet alleen tot in de finesses beheerst maar daarenboven het ambacht op hoogst persoonlijke wijze heeft her-schept. De meestercoach speelt met zijn vak. Hij verheft het tot een kunst. Zijn individualiteit is volledig zichtbaar in het vak dat hij als geen ander beheerst.