“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

Carl Rogers, 1902-1987. Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

aanmelden
vraag stellen

geaccrediteerde opleidingen

Aan onderstaande opleidingen heeft Nobco/EMCC – de Europese beroepsorganisatie voor coaches, mentoren en supervisoren – een EQA (European Quality Award) toegekend. Studenten die een dergelijke opleiding met goed gevolg afleggen ontvangen van ons een certificaat waarop het niveau van de accreditatie van de opleiding staat vermeld.

Voor de opleiding Analytisch Coachen is accreditatie aangevraagd in oktober 2020.

In 2010 ontvingen wij ook voor de meester-opleiding een certificaat. Wij hebben er echter voor gekozen om deze accreditatie niet te verlengen. De eisen die de accreditatie aan de opleiding stelde, leidde ertoe dat geen enkele student nog aan de opleiding begon. Hij was te kostbaar en te langdurig geworden. Bovendien was het accent van de accreditatieverstrekker – in onze visie – te veel op de theroretische aspecten komen te liggen, terwijl meesterschap volgens ons vooral en in de eerste plaats zichtbaar moet worden in de praktijk. Sommige professionals kunnen uitsteken vertellen over hun vak en doen belangwekkend onderzoek, maar onze eigen focus ligt vooral op het opleiden van ambachtsmensen die hun vak als een kunstenaar leren beheersen, als een meester.

basisopleiding professioneel coachen

geaccrediteerd op EQA foundation niveau

opleiding zelfbewust coachen

geaccrediteerd op EQA practitioner niveau

route naar vakmanschap

geaccrediteerd op EQA senior practitioner niveau