“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

aanmelden
vraag stellen

leergang zelfbewust coachen

In deze leergang word je intensief getraind op het coachen van uiteenlopende clienten met uiteenlopende coachvragen. Daarvoor reiken we je verschillende concepten uit de mensontwikkeling aan. Zo leer je niet alleen de techniek van het coachen nog veel beter beheersen maar neem je gelijktijdig ook de belangrijkste aspecten van je eigen persoonlijkheid ter hand.

Tijdens de Basisopleiding Professioneel Coachen heb je de basisbeginselen van het professioneel coachen op een verantwoorde manier onder de knie gekregen.
Onontkoombaar is deze professionele ontwikkeling (in elk geval deels) gepaard gegaan met jouw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze Leergang Zelfbewust Coachen komt deze dubbelslag (professioneel én persoonlijk) nog veel steviger aan de orde.

Een professionele coach kan datgene bij zijn/haar client alleen maar bewerkstelligen als hij deze processen een aantal keren heeft leren waarnemen (bij zichzelf en bij anderen) en begrijpt hoe dat gecoacht kan worden.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de professionele coach zichzelf kent. Wat drijft jou? Waar wordt jouw handelen, jouw spraakgebruik, jouw lichaamstaal door gestuurd – bewust of onbewust? Wat is daarvan het effect op anderen? Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel? Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat jij als coach jij  eigen instrument goed leert kennen en effectief leert gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling jouw client.

Deze leergang vormt samen met de Basisopleiding Professioneel Coachen de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Practitioner-niveau.

Kijken naar mensen op basis van uniciteit en potentieel maakt voor ons
de weg vrij voor het verrassende, het onverwachte, het authentieke, het kleine of het grote wonder.

inhoudelijke informatie

Aan de orde komen onder andere:

 • ego & zelf, en hoe je daarop coacht
 • het uitbreiden van jouw vraag-vaardigheid
 • denken-voelen-willen
 • waarden-vrij waarnemen
 • Ik & de Ander
 • in, voor of na het hier-en-nu “zijn”
 • de kracht van levensdroom (waarin werk een plek heeft)
 • het herkennen van levensenergieen (aarde-water-lucht-vuur-ether)
 • worden wie je in essentie bent
 • de valkuilen van het oplossingsgericht werken
 • de client en de Ander (contekst)
 • jouw professionele profiel als coach
 • schaduw en projectie

tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen, leer je:

 • het waarnemen en het feedback geven op een hoger niveau te brengen.
 • de basisprincipes van een effectief leer- (of ontwikkelingen) proces (her-)kennen.
 • deze fasen effectief te coachen.
 • bewustzijn te ontwikkelen op de relatie tussen jouw ‘zelf’ en jouw ego en die begrippen herkennen en inzetten bij jouw klant.
 • de verschillen zien tussen handelen voor, na of in het moment.

… en maak je een begin met:

 • het toepassen van waardevrije interactie.
 • de integratie van de vaardigheden en eigen-waarden van een professionele coach in jouw professionele identiteit.
 • het ontwikkelen van jouw unieke, persoonlijke en herkenbare stijl van coachen.
 • het werken met een perspectief voor leven en werken op de lange termijn.
 • drie universele menselijke kernkwaliteiten (her)kennen en integreren in jouw stijl van coachen.
 • het werken met de levensenergieën en de werking daarvan.
 • het zien wat het betekent en wat het vraagt om vanuit authenticiteit leven en werken vorm te geven.

de Leergang Zelfbewust Coachen heeft tot doel om:

 • te leren hoe jij jouw client – is het zijn prive-omstandigheden, is het in het werk – coacht op zelfontwikkeling en doelen waarin zowel het persoonlijke als het professionele aan bod komen.
 • een scherp (in)zicht te krijgen op de weg waarlangs iemand tot ontwikkeling, successen, prestaties en nieuw gedrag komt. Hoe leren/ontwikkelen mensen eigenlijk? Zelfs als het ‘alleen maar’ om het ontwikkelen van een competentie zou gaan? Je leert zien hoe dit altijd en onder alle omstandigheden raakt aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van iemand.
 • bovenstaande processen succesvol en duurzaam te coachen. Met duurzaam bedoelen we dat het bij jou en bij jouw klant niet mag gaan over het aanleren van een trucje maar om een ontwikkeling die daadwerkelijk wordt geintegreerd en daardoor beklijft.

voor wie is deze Leergang bestemd?

 • professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie.
 • professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd (Practitioner) coach.
 • mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen en daarin een professionele slag willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach-zijn.
 • professionals uit de mensbegeleiding die totnutoe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend en voorschrijvend perspectief en die graag de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is/wordt.
 • professionals die zich willen laten scholen tot Jungiaans begeleidinsgkundige of Jungiaans Analytisch Therapeut.

wat we van jou verwachten?

 • je bent intrinsiek gemotiveerd om te leren coachen (je wordt niet ‘gestuurd’ door je leidinggevende of je organisatie).
 • je bent bereid om je tenminste drie keer te laten coachen door een door ons aangewezen coach, die naar alle waarschijnlijkheid niet bij je in de buurt woont/ praktijk houdt.
 • je bent je ervan bewust dat het bij een leergang coachen ook over jou zelf moet gaan en over jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • je hebt innerlijk ruimte voor dit leerproces (als je op hetzelfde moment andere opleidingen volgt ofwel (al) gecoacht wordt ofwel onder behandeling bent van een therapeut, vragen we je om ons hiervan op de hoogte te brengen.
 • je hebt de ambitie om het coachen op professioneel niveau toe te leren passen volgens de criteria die wij daarvoor hanteren.

testimonials

“Ik had al een aantal jaar een goedlopende coachpraktijk, maar ik verlangde naar verdere professionalisering. Inmiddels ben ik niet alleen veel bete…

meer lezen

“Ik had al een aantal jaar een goedlopende coachpraktijk, maar ik verlangde naar verdere professionalisering. Inmiddels ben ik niet alleen veel beter voorbereid op een gesprek maar heb ik ook een duidelijke leidraad om ieder gesprek tot een goed einde te brengen. “Mijn kunstje” is nu echt coachen geworden. Daarnaast heb ik de organisatie van mijn leven en mijn werk bijgesteld, en ook de prioriteiten. Ik ben niet alleen een veel betere coach, maar heb ook een heel andere (beter) relatie gekregen met de mensen die me lief zijn.”

“Reflected experience’ are the key words of this course and the participants are continuously challenged to learn from their own experiences in a …

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“Reflected experience’ are the key words of this course and the participants are continuously challenged to learn from their own experiences in a profound and thorough way. CAI offers their students quality and commitment. The service and personal support offered to the students is impressive. The organization is well organized and well run.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afg…

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

Dank voor de vele positieve prikkels om mezelf verder te ontwikkelen als mens en als coach.

Felix Bartelomij

gezelcoach - ABN Amro

Dank voor de vele positieve prikkels om mezelf verder te ontwikkelen als mens en als coach.

Felix Bartelomij

gezelcoach - ABN Amro

“In mijn beleving heb ik een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Hierin zijn de grootste ontwikkelingen dat ik “het oordeel” op mijzelf goed …

meer lezen

Esther Reefman

gezelcoach

“In mijn beleving heb ik een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Hierin zijn de grootste ontwikkelingen dat ik “het oordeel” op mijzelf goed onder de loep heb genomen. Dat gaat gepaard met het ervaren van meer rust, en ook met “uitbarstingen” van energie en drive om mijn passie voorop te zetten. Enorm bedankt voor het inrichten en begeleiden van dit fantastische leerproces.”

Esther Reefman

gezelcoach

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De o…

meer lezen

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes i…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Ik heb het vermogen om te beleven, te voelen, te verlangen, herontdekt. Samen met het begrijpen, zonder oordeel en vanuit verwondering lukte het me…

meer lezen

Susan van Maanen

gezelcoach

“Ik heb het vermogen om te beleven, te voelen, te verlangen, herontdekt. Samen met het begrijpen, zonder oordeel en vanuit verwondering lukte het me beter om een perspectieffase in te richten. Mijn leerproces is een prettige reis geweest naar mijn binnenste, naar wie ik ben en wat ik wil, naar wat van mij is en wat van de ander. De waarde is dat ik me een gelukkiger, stabieler en een mooier mens voel.”

Susan van Maanen

gezelcoach

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de op…

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“Mijn bewustzijn op mijn Zelf en Ego, projectie, overtuigingen, waarden, normen is enorm gegroeid. …  Ik heb het ervaren als een pittige ontdekki…

meer lezen

Florien Bos

gezelcoach - Florien Bos Coaching

“Mijn bewustzijn op mijn Zelf en Ego, projectie, overtuigingen, waarden, normen is enorm gegroeid. …  Ik heb het ervaren als een pittige ontdekkingstocht, die ik graag aanwilde en die me verder heeft gebracht. Iedere lesdag was letterlijk ‘smullen’: de materie over het mens-zijn vind ik enorm boeiend.”

Florien Bos

gezelcoach - Florien Bos Coaching

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant th…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Het volgen van de opleidingsdagen heb ik als feestdagen ervaren, ondanks mijn gemoedsrust.”

Michaëla Kaaij

gezelcoach - Kaaij Advocaten

“Het volgen van de opleidingsdagen heb ik als feestdagen ervaren, ondanks mijn gemoedsrust.”

Michaëla Kaaij

gezelcoach - Kaaij Advocaten

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de Leergang Zelfbewust Coachen kost €3950,00 (exclusief btw), inclusief koffie, thee, lunch, arrangementskosten, individuele begeleiding, 3 coachgesprekken en materialen.
Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname. Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen, betalen €3450,00 inclusief btw. Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk). Lees hier verder voor de exacte voorwaarden. 

Per 1 januari wijzigen deze tarieven. Voor aanmeldingen die voor 1 januari 20201 binnen zijn en zijn betaald, geldt nog het huidige tarief. Daarna kost zakelijke deelname € 4195,00 (exclusief btw) en prive-deelname € 3945,00 inclusief btw.

Om deel te nemen aan deze Leergang is het verplicht dat je bij ons de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond of elders een geaccrediteerde opleiding hebt afgerond op foundation niveau. In dat laatste geval spreken we van zij-instromen. Lees hier verder wat dat precies betekent.

De Leergang Zelfbewust Coachen (LZC) is het derde deel van de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC op practitioner niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de LZC ontvang je een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat. 

De leergang bestaat uit 6 opleidingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur en 3 halve dagen die helemaal gewijd zijn aan de coachtechniek 'Technisch Werken". De studiebelasting bedraagt 298 uur verdeeld over +/- zeven à negen maanden.

Docenten van deze opleiding zijn Loek Oudeman, Marc Duncker en Caroline van der Weijden.

De Leergang Zelfbewust Coachen kan vervolgd worden met het programma Vakmanschap (deze bestaat uit jaar 1 Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen en jaar 2 Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap). Ook kun je na de Leergang Zelfbewust Coachen verder met  Analytische Psychologie fundering (1 &) 2  en/of met het volgen van losse masterclasses.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic …

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in whi…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Reflected experience’ are the key words of this course and the participants are continuously ch…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“Reflected experience’ are the key words of this course and the participants are continuously challenged to learn from their own experiences in a profound and thorough way. CAI offers their students quality and commitment. The service and personal support offered to the students is impressive. The organization is well organized and well run.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“In mijn beleving heb ik een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Hierin zijn de grootste ontwik…

meer lezen

Esther Reefman

gezelcoach

“In mijn beleving heb ik een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Hierin zijn de grootste ontwikkelingen dat ik “het oordeel” op mijzelf goed onder de loep heb genomen. Dat gaat gepaard met het ervaren van meer rust, en ook met “uitbarstingen” van energie en drive om mijn passie voorop te zetten. Enorm bedankt voor het inrichten en begeleiden van dit fantastische leerproces.”

Esther Reefman

gezelcoach

Dank voor de vele positieve prikkels om mezelf verder te ontwikkelen als mens en als coach.

Felix Bartelomij

gezelcoach - ABN Amro

Dank voor de vele positieve prikkels om mezelf verder te ontwikkelen als mens en als coach.

Felix Bartelomij

gezelcoach - ABN Amro

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk …

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

“Mijn bewustzijn op mijn Zelf en Ego, projectie, overtuigingen, waarden, normen is enorm gegroeid….

meer lezen

Florien Bos

gezelcoach - Florien Bos Coaching

“Mijn bewustzijn op mijn Zelf en Ego, projectie, overtuigingen, waarden, normen is enorm gegroeid. …  Ik heb het ervaren als een pittige ontdekkingstocht, die ik graag aanwilde en die me verder heeft gebracht. Iedere lesdag was letterlijk ‘smullen’: de materie over het mens-zijn vind ik enorm boeiend.”

Florien Bos

gezelcoach - Florien Bos Coaching

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces da…

meer lezen

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in profess…

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“Ik heb het vermogen om te beleven, te voelen, te verlangen, herontdekt. Samen met het begrijpen, …

meer lezen

Susan van Maanen

gezelcoach

“Ik heb het vermogen om te beleven, te voelen, te verlangen, herontdekt. Samen met het begrijpen, zonder oordeel en vanuit verwondering lukte het me beter om een perspectieffase in te richten. Mijn leerproces is een prettige reis geweest naar mijn binnenste, naar wie ik ben en wat ik wil, naar wat van mij is en wat van de ander. De waarde is dat ik me een gelukkiger, stabieler en een mooier mens voel.”

Susan van Maanen

gezelcoach

“Het volgen van de opleidingsdagen heb ik als feestdagen ervaren, ondanks mijn gemoedsrust.”…

meer lezen

Michaëla Kaaij

gezelcoach - Kaaij Advocaten

“Het volgen van de opleidingsdagen heb ik als feestdagen ervaren, ondanks mijn gemoedsrust.”

Michaëla Kaaij

gezelcoach - Kaaij Advocaten

“Ik had al een aantal jaar een goedlopende coachpraktijk, maar ik verlangde naar verdere professio…

meer lezen

“Ik had al een aantal jaar een goedlopende coachpraktijk, maar ik verlangde naar verdere professionalisering. Inmiddels ben ik niet alleen veel beter voorbereid op een gesprek maar heb ik ook een duidelijke leidraad om ieder gesprek tot een goed einde te brengen. “Mijn kunstje” is nu echt coachen geworden. Daarnaast heb ik de organisatie van mijn leven en mijn werk bijgesteld, en ook de prioriteiten. Ik ben niet alleen een veel betere coach, maar heb ook een heel andere (beter) relatie gekregen met de mensen die me lief zijn.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

meer lezen

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eig…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”