leergang zelfbewust coachen

korte introductie

In deze leergang word je intensief getraind op het coachen van uiteenlopende clienten met uiteenlopende coachvragen. Daarvoor reiken we je verschillende concepten uit de mensontwikkeling aan. Zo leer je niet alleen de techniek van het coachen nog veel beter beheersen maar neem je gelijktijdig ook de belangrijkste aspecten van je eigen persoonlijkheid ter hand.

Leergang Zelfbewust Coachen

Tijdens de Basisopleiding Professioneel Coachen heb je de basisbeginselen van het professioneel coachen op een verantwoorde manier onder de knie gekregen.
Onontkoombaar is deze professionele ontwikkeling (in elk geval deels) gepaard gegaan met jouw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze Leergang Zelfbewust Coachen komt deze dubbelslag (professioneel én persoonlijk) nog veel steviger aan de orde.

Een professionele coach kan datgene bij zijn/haar client alleen maar bewerkstelligen als hij deze processen een aantal keren heeft leren waarnemen (bij zichzelf en bij anderen) en begrijpt hoe dat gecoacht kan worden.

“De coach werkt vanuit gelijkwaardigheid,
daarom adviseert hij niet, diagnosticeert hij niet
en gaat hij niet aan de slag om het probleem van zijn cliënt voor hem op te lossen.”

Daarnaast is het noodzakelijk dat de professionele coach zichzelf kent. Wat drijft jou? Waar wordt jouw handelen, jouw spraakgebruik, jouw lichaamstaal door gestuurd – bewust of onbewust? Wat is daarvan het effect op anderen? Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel? Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat jij als coach jij  eigen instrument goed leert kennen en effectief leert gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling jouw client.

Deze leergang vormt samen met de Basisopleiding Professioneel Coachen de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op practitioner niveau EQA. Daarbij heb je de mogelijkheid om via onze opleiding ook de individuele accreditatie EIA te halen.

Leergang Zelfbewust Coachen opleiding

inhoudelijke informatie

onze werkwijze

testimonials

element Leergang Zelfbewust Coachen

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de Leergang Zelfbewust Coachen kost dan €4195,- (excl. btw). Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname. Koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen zijn bij de prijs inbegrepen.
Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen, betalen €3945,-  (incl. btw). Wil je in aanmerking komen voor het privé-tarief? Lees dan de precieze voorwaarden hier.

Om deel te nemen aan deze Leergang is het verplicht dat je bij ons de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond of elders een geaccrediteerde opleiding hebt afgerond op foundation niveau. In dat laatste geval spreken we van zij-instromen. 

Dit betreft daarnaast een door EMCC/Nobco geaccrediteerde opleiding. Zij verplichten ons om te verifieren dat jouw voor-opleiding ten minste op HBO-niveau is. Je wordt ook toegelaten als je beschikt over een certificaat van een geaccrediteerde opleiding op Foundation-niveau. Mocht je bij ons een certificaat voor de Basisopleiding Coachen hebben behaald, dan hoef je niets meer aan te tonen. Mocht je niet aan de eisen van de gevraagde voor-opleiding voldoen, dan kun je gebruik maken van een EVC procedure.

De Leergang Zelfbewust Coachen (LZC) is het derde deel van de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC op practitioner niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de LZC ontvang je een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op practitioner niveau EQA. Daarbij heb je de mogelijkheid om via onze opleiding ook de individuele accreditatie EIA te halen.

De leergang bestaat uit 6 opleidingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur en 3 halve dagen die helemaal gewijd zijn aan de coachtechniek 'Technisch Werken". De studiebelasting bedraagt 298 uur verdeeld over +/- zeven à negen maanden.

Docenten van deze opleiding zijn Loek Oudeman, Marc Duncker en Caroline van der Weijden.

De Leergang Zelfbewust Coachen kan vervolgd worden met het programma Vakmanschap (deze bestaat uit jaar 1 Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen en jaar 2 Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap). Ook kun je na de Leergang Zelfbewust Coachen verder met Analytische Psychologie fundering (1 &) 2  en/of met het volgen van losse masterclasses.

Bij opleidingen kun je een overzicht vinden van alle routes die je kunt bewandelen. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.