leerweg zelfbewust coachen

leerweg naar practitioner 

de weg naar een zelf-bewuste professional

De Leerweg Zelfbewust Coachen is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op practitioner-niveau. De opleiding is gebaseerd op het principe dat de professionele ontwikkeling van een coach hand in hand moet gaan met zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer inzicht de coach heeft in wie hij is, hoe hij handelt, denkt en keuzes maakt, en hoe zijn schaduw zich kan manifesteren, des te kwalitatiever is zijn werk als coach. Het traject bestaat uit drie onderdelen waarvoor je je apart moet aanmelden: De Basisdag Professioneel Coachen, de Leergang Professioneel Coachen en Leergang Zelfbewust Coachen.

In het derde deel van deze opleiding is er veel aandacht voor jouw door-ontwikkeling tot coach. Je leert zien dat het belangrijk is om in jouw client, de persoon achter de coachvraag of achter het ingebrachte probleem tevoorschijn te halen. Je begint te zien dat het ego en het zelf niet altijd over elkaar heen vallen. Je leert ook werken met jouw client in relatie tot zijn contekst. Wat gebeurt daar precies?  Tegelijkertijd onderzoek je ook al deze aspecten van jouw eigen persoonlijkheid. Wat laat je zien aan anderen? Wat niet? Wat doe jij precies in relatie tot een ander? Hoe pak jij zaken aan? En hoezo eigenlijk? Noodzakelijke vragen om je te ontwikkelen tot een zelf-bewuste professional.

Certificaat afgestudeerde coaches

De Route naar Vakmanschap is door Nobco/EMCC op Senior Practitioner niveau geaccrediteerd.

Coaching opleidingen illustratie
Coaching opleidingen illustratie
Coaching opleidingen illustratie
certificaat

1 dag

privé – € 485,- in BTW
zakelijk – €525,- ex BTW

4 dagen

privé – € 2250,- in BTW
zakelijk – €2350,- ex BTW

7,5 dagen

privé – € 3945,- in BTW
zakelijk – €4195,- ex BTW

geaccrediteerd
practitioner
certificaat

12,5 dagen

privé – € 6680,- in BTW
zakelijk – €7070,- ex BTW

Certificaat afgestudeerde coaches

De Route naar Vakmanschap is door Nobco/EMCC op Senior Practitioner niveau geaccrediteerd.

Coaching opleidingen illustratie

1 dag

privé – € 485,- in BTW
zakelijk – €525,- ex BTW

Coaching opleidingen illustratie

4 dagen

privé – € 2250,- in BTW
zakelijk – €2350,- ex BTW

Coaching opleidingen illustratie

7,5 dagen

privé – € 3945,- in BTW
zakelijk – €4195,- ex BTW

certificaat

geaccrediteerd senior practitioner certificaat

12,5 dagen

privé – € 6680 in BTW
zakelijk – €7070,- ex BTW