“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

Carl Rogers, 1902-1987. Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“Je moet daar werken waar de energie naartoe gaat.”

L.J. Oudeman, 1954-... Theoloog, coach, therapeut.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“It doesn’t take a lot of strength to hang on. It takes a lot of strength to let go.”

J.C. Watts, 1957-... Amerikaans politicus

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

aanmelden
vraag stellen

leerweg zelfbewust coachen

opleiding zelfbewust coachen
Basisdag Professioneel Coachen Leergang Professioneel Coachen Leergang Zelfbewust Coachen Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding Werken met Tekeningen Analytische Psychologie Fundering I Analytische Psychologie Fundering II Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Basisdag Professioneel Coachen

Tijdens deze Basisdag raak je vertrouwd met de uitgangspunten en de visie van het ontwikkelingsgericht begeleiden. Ook doe je een eerste ervaring op met de gespreksstructuur – de Realisatiecurve 2.0 – die wij hebben ontwikkeld om zowel een enkel coachgesprek, alsook een heel coachtraject op een ontwikkelingsgerichte manier te voeren.

Lees hier meer.

Leergang Professioneel Coachen

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Lees hier meer.

Leergang Zelfbewust Coachen

Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat de coach zijn eigen instrument leert kennen en gebruiken. Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel?

Lees hier meer.

Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig en scherpzinnig coachen in coachtrajecten. Daarbij is het belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. Meestal is de client zich daar nauwelijks van bewust. Maar ook onder een praktische loopbaanvraag bijvoorbeeld, ligt een essentiëlere vraag ten grondslag die over de client zelf gaat.

Lees hier meer.

Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, dierbaren, relatie, werk, gezondheid. Verlies van hoop of vertrouwen. Als we iets of iemand verliezen dat of die voor ons van betekenis is, hoort daar een proces bij dat we “rouw” noemen.  Het is een normaal en gezond levensproces. Soms stokt dit proces of blijkt een eerder geleden verlies nog altijd een rol te spelen. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

Lees hier meer.

Werken met Tekeningen

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding, maar dat soms via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit kan worden, zowel bewust als onbewust.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering I

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit de analytische psychologie. De begrippen worden niet alleen geïntroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geïllustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering II

Deze module is een vervolg op de eerste fundering. Sommige begrippen worden verder bestudeerd en andere worden geïntroduceerd. De module is tevens de tweede stap in de opleiding tot Analytisch Coach. Daarnaast is de module bestemd voor mensen die vanuit het Jungiaanse gedachtegoed willen bijdragen aan de ontwikkeling van organisaties.

Lees hier meer.

Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Analytisch Coachen heeft de individuatie van de client als ultiem doel. Problemen die client in het hier-en-nu heeft, worden binnen de coaching niet zozeer opgelost, als wel “doorgewerkt”, ook aan de hand van de geschiedenis van de client. Hierdoor krijgt hij/zij een breder, dieper en vollediger inzicht in de eigen psyche en persoonlijkheid. Hij leert begrijpen waarom problemen door hem als zodanig worden ervaren en hoe hij zichzelf verhindert om te realiseren waar hij naar verlangt.

Lees hier meer.

mobiel leerweg zelfbewust coachen
Basisdag Professioneel Coachen Leergang Professioneel Coachen Leergang Zelfbewust Coachen Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding Werken met Tekeningen Analytische Psychologie Fundering I Analytische Psychologie Fundering II Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Basisdag Professioneel Coachen

Tijdens deze Basisdag raak je vertrouwd met de uitgangspunten en de visie van het ontwikkelingsgericht begeleiden. Ook doe je een eerste ervaring op met de gespreksstructuur – de Realisatiecurve 2.0 – die wij hebben ontwikkeld om zowel een enkel coachgesprek, alsook een heel coachtraject op een ontwikkelingsgerichte manier te voeren.

Lees hier meer.

Leergang Professioneel Coachen

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Lees hier meer.

Leergang Zelfbewust Coachen

Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat de coach zijn eigen instrument leert kennen en gebruiken. Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel?

Lees hier meer.

Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig en scherpzinnig coachen in coachtrajecten. Daarbij is het belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. Meestal is de client zich daar nauwelijks van bewust. Maar ook onder een praktische loopbaanvraag bijvoorbeeld, ligt een essentiëlere vraag ten grondslag die over de client zelf gaat.

Lees hier meer.

Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, dierbaren, relatie, werk, gezondheid. Verlies van hoop of vertrouwen. Als we iets of iemand verliezen dat of die voor ons van betekenis is, hoort daar een proces bij dat we “rouw” noemen.  Het is een normaal en gezond levensproces. Soms stokt dit proces of blijkt een eerder geleden verlies nog altijd een rol te spelen. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

Lees hier meer.

Werken met Tekeningen

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding, maar dat soms via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit kan worden, zowel bewust als onbewust.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering I

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit de analytische psychologie. De begrippen worden niet alleen geïntroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geïllustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering II

Deze module is een vervolg op de eerste fundering. Sommige begrippen worden verder bestudeerd en andere worden geïntroduceerd. De module is tevens de tweede stap in de opleiding tot Analytisch Coach. Daarnaast is de module bestemd voor mensen die vanuit het Jungiaanse gedachtegoed willen bijdragen aan de ontwikkeling van organisaties.

Lees hier meer.

Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Analytisch Coachen heeft de individuatie van de client als ultiem doel. Problemen die client in het hier-en-nu heeft, worden binnen de coaching niet zozeer opgelost, als wel “doorgewerkt”, ook aan de hand van de geschiedenis van de client. Hierdoor krijgt hij/zij een breder, dieper en vollediger inzicht in de eigen psyche en persoonlijkheid. Hij leert begrijpen waarom problemen door hem als zodanig worden ervaren en hoe hij zichzelf verhindert om te realiseren waar hij naar verlangt.

Lees hier meer.

de weg naar een zelf-bewuste professional

De Leerweg Zelfbewust Coachen is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op practitioner-niveau. De opleiding is gebaseerd op het principe dat de professionele ontwikkeling van een coach hand in hand moet gaan met zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer inzicht de coach heeft in wie hij is, hoe hij handelt, denkt en keuzes maakt, en hoe zijn schaduw zich kan manifesteren, des te kwalitatiever is zijn werk als coach. Het traject bestaat uit drie onderdelen waarvoor je je apart moet aanmelden: De Basisdag Professioneel Coachen, de Leergang Professioneel Coachen en Leergang Zelfbewust Coachen.

In het derde deel van deze opleiding is er veel aandacht voor jouw door-ontwikkeling tot coach. Je leert zien dat het belangrijk is om in jouw client, de persoon achter de coachvraag of achter het ingebrachte probleem tevoorschijn te halen. Je begint te zien dat het ego en het zelf niet altijd over elkaar heen vallen. Je leert ook werken met jouw client in relatie tot zijn contekst. Wat gebeurt daar precies?  Tegelijkertijd onderzoek je ook al deze aspecten van jouw eigen persoonlijkheid. Wat laat je zien aan anderen? Wat niet? Wat doe jij precies in relatie tot een ander? Hoe pak jij zaken aan? En hoezo eigenlijk? Noodzakelijke vragen om je te ontwikkelen tot een zelf-bewuste professional.