“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“It doesn’t take a lot of strength to hang on. It takes a lot of strength to let go.”

J.C. Watts, 1957-... Amerikaans politicus

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

aanmelden
vraag stellen

leerweg zelfbewust coachen

opleiding zelfbewust coachen
Basisdag Professioneel Coachen Leergang Professioneel Coachen Leergang Zelfbewust Coachen Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding Werken met Tekeningen Analytische Psychologie Fundering I Analytische Psychologie Fundering II Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Basisdag Professioneel Coachen

Tijdens deze Basisdag raak je vertrouwd met de uitgangspunten en de visie van het ontwikkelingsgericht begeleiden. Ook doe je een eerste ervaring op met de gespreksstructuur – de Realisatiecurve 2.0 – die wij hebben ontwikkeld om zowel een enkel coachgesprek, alsook een heel coachtraject op een ontwikkelingsgerichte manier te voeren.

Lees hier meer.

Leergang Professioneel Coachen

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Lees hier meer.

Leergang Zelfbewust Coachen

Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat de coach zijn eigen instrument leert kennen en gebruiken. Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel?

Lees hier meer.

Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig en scherpzinnig coachen in coachtrajecten. Daarbij is het belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. Meestal is de client zich daar nauwelijks van bewust. Maar ook onder een praktische loopbaanvraag bijvoorbeeld, ligt een essentiëlere vraag ten grondslag die over de client zelf gaat.

Lees hier meer.

Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, dierbaren, relatie, werk, gezondheid. Verlies van hoop of vertrouwen. Als we iets of iemand verliezen dat of die voor ons van betekenis is, hoort daar een proces bij dat we “rouw” noemen.  Het is een normaal en gezond levensproces. Soms stokt dit proces of blijkt een eerder geleden verlies nog altijd een rol te spelen. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

Lees hier meer.

Werken met Tekeningen

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding, maar dat soms via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit kan worden, zowel bewust als onbewust.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering I

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit de analytische psychologie. De begrippen worden niet alleen geïntroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geïllustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering II

Deze module is een vervolg op de eerste fundering. Sommige begrippen worden verder bestudeerd en andere worden geïntroduceerd. De module is tevens de tweede stap in de opleiding tot Analytisch Coach. Daarnaast is de module bestemd voor mensen die vanuit het Jungiaanse gedachtegoed willen bijdragen aan de ontwikkeling van organisaties.

Lees hier meer.

Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Analytisch Coachen heeft de individuatie van de client als ultiem doel. Problemen die client in het hier-en-nu heeft, worden binnen de coaching niet zozeer opgelost, als wel “doorgewerkt”, ook aan de hand van de geschiedenis van de client. Hierdoor krijgt hij/zij een breder, dieper en vollediger inzicht in de eigen psyche en persoonlijkheid. Hij leert begrijpen waarom problemen door hem als zodanig worden ervaren en hoe hij zichzelf verhindert om te realiseren waar hij naar verlangt.

Lees hier meer.

mobiel leerweg zelfbewust coachen
Basisdag Professioneel Coachen Leergang Professioneel Coachen Leergang Zelfbewust Coachen Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding Werken met Tekeningen Analytische Psychologie Fundering I Analytische Psychologie Fundering II Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Basisdag Professioneel Coachen

Tijdens deze Basisdag raak je vertrouwd met de uitgangspunten en de visie van het ontwikkelingsgericht begeleiden. Ook doe je een eerste ervaring op met de gespreksstructuur – de Realisatiecurve 2.0 – die wij hebben ontwikkeld om zowel een enkel coachgesprek, alsook een heel coachtraject op een ontwikkelingsgerichte manier te voeren.

Lees hier meer.

Leergang Professioneel Coachen

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Lees hier meer.

Leergang Zelfbewust Coachen

Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat de coach zijn eigen instrument leert kennen en gebruiken. Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel?

Lees hier meer.

Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig en scherpzinnig coachen in coachtrajecten. Daarbij is het belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. Meestal is de client zich daar nauwelijks van bewust. Maar ook onder een praktische loopbaanvraag bijvoorbeeld, ligt een essentiëlere vraag ten grondslag die over de client zelf gaat.

Lees hier meer.

Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, dierbaren, relatie, werk, gezondheid. Verlies van hoop of vertrouwen. Als we iets of iemand verliezen dat of die voor ons van betekenis is, hoort daar een proces bij dat we “rouw” noemen.  Het is een normaal en gezond levensproces. Soms stokt dit proces of blijkt een eerder geleden verlies nog altijd een rol te spelen. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

Lees hier meer.

Werken met Tekeningen

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding, maar dat soms via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit kan worden, zowel bewust als onbewust.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering I

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit de analytische psychologie. De begrippen worden niet alleen geïntroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geïllustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf.

Lees hier meer.

Analytische Psychologie Fundering II

Deze module is een vervolg op de eerste fundering. Sommige begrippen worden verder bestudeerd en andere worden geïntroduceerd. De module is tevens de tweede stap in de opleiding tot Analytisch Coach. Daarnaast is de module bestemd voor mensen die vanuit het Jungiaanse gedachtegoed willen bijdragen aan de ontwikkeling van organisaties.

Lees hier meer.

Analytisch Coachen (C.G. Jung)

Analytisch Coachen heeft de individuatie van de client als ultiem doel. Problemen die client in het hier-en-nu heeft, worden binnen de coaching niet zozeer opgelost, als wel “doorgewerkt”, ook aan de hand van de geschiedenis van de client. Hierdoor krijgt hij/zij een breder, dieper en vollediger inzicht in de eigen psyche en persoonlijkheid. Hij leert begrijpen waarom problemen door hem als zodanig worden ervaren en hoe hij zichzelf verhindert om te realiseren waar hij naar verlangt.

Lees hier meer.

de weg naar een zelf-bewuste professional

De Leerweg Zelfbewust Coachen is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op practitioner-niveau. De opleiding is gebaseerd op het principe dat de professionele ontwikkeling van een coach hand in hand moet gaan met zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer inzicht de coach heeft in wie hij is, hoe hij handelt, denkt en keuzes maakt, en hoe zijn schaduw zich kan manifesteren, des te kwalitatiever is zijn werk als coach. Het traject bestaat uit drie onderdelen waarvoor je je apart moet aanmelden: De Basisdag Professioneel Coachen, de Leergang Professioneel Coachen en Leergang Zelfbewust Coachen.

In het derde deel van deze opleiding is er veel aandacht voor jouw door-ontwikkeling tot coach. Je leert zien dat het belangrijk is om in jouw client, de persoon achter de coachvraag of achter het ingebrachte probleem tevoorschijn te halen. Je begint te zien dat het ego en het zelf niet altijd over elkaar heen vallen. Je leert ook werken met jouw client in relatie tot zijn contekst. Wat gebeurt daar precies?  Tegelijkertijd onderzoek je ook al deze aspecten van jouw eigen persoonlijkheid. Wat laat je zien aan anderen? Wat niet? Wat doe jij precies in relatie tot een ander? Hoe pak jij zaken aan? En hoezo eigenlijk? Noodzakelijke vragen om je te ontwikkelen tot een zelf-bewuste professional.