“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

Carl Rogers, 1902-1987. Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“All that I seek, is already within me.”

Louise Hay, 1926-2017. Amerikaans schrijfster.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

aanmelden
vraag stellen

analytische psychologie fundering I

De grondlegger van de analytische psychologie is Carl Gustav Jung (1875 – 1961), de beroemde Zwitserse psychiater, die na een aanvankelijk innige vriendschap brak met collega Sigmund Freud in 1913. Hun beider visie op de menselijke psyche bleek op punten zo te verschillen dat ze niet langer door dezelfde deur konden. Al tijdens zijn leven, zijn medewerkers en collega’s bij gaan dragen aan de ontwikkeling van de theorie van Jung. Inmiddels bestaan er overal ter wereld verenigingen en instituten waar de analytische psychologie wordt beoefend, bestudeerd, genuanceerd en verder gebracht. Dat laatste was ook een grote wens van Jung. Centraal begrip in deze psychologie is individuatie.

De analytische psychologie vormt in onze ogen niet alleen het fundament van de therapie-vorm die erbij hoort (analytische therapie, zie NAAP.nl en IAAP.com), maar kan ook van groot belang zijn voor andere vormen van het begeleiden van mensen en zelfs van het begeleiden en adviseren van organisaties. Zo is de analytische psychologie een belangrijke inspiratie bron voor de wijze waarop de Coaching Academy International het coachen vorm geeft. Deze psychologie hangt namelijk nauw samen met een visie op de wijze waarop mensen zich ontwikkelen en hoe zij omgaan met zichzelf, met de ander en met wat zich zoal in een leven voordoet.

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit dit gedachtegoed. De begrippen worden niet alleen geintroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geillustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf. Het leerproces is erop gericht dat deelnemers niet alleen cognitief van de begrippen kennis nemen, maar dat zij ze ook inidividueel ‘verwerken’ door de relatie te gaan zien met eigen ervaringen en die van anderen.

Deze module vormt een verdieping van de coachopleidingen die onder de vlag van de Coaching Academy International worden aangeboden. De module verdiept en onderbouwt belangrijke concepten, uitgangspunten en technieken waarmee we coaches leren werken. De module is tevens een eerste basis onder de vervolgopleidingen van de New Jung Academy (tot Analytisch Coach, of Analytisch Organisatieadviseur).

De module bestaat uit twee opleidingsdagen. Tussen de opleidingsdagen door relateren studenten het geleerde aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en ervaringen.

testimonial

“Deze ‘diepzee-duik’ had ik niet verwacht. Wat een rijke wereld van visie, concepten en ideeën. Ik voel me erg geïnspireerd nu. Niet alleen bij het begeleiden van mensen, maar ook in het kijken naar mijn eigen leven.”

inhoudelijke informatie

tijdens deze module:

 • bestuderen we de betekenis van de begrippen causaal (de essentie van het gedachtegoed van Freud) en finaal (een essentie die Jung daaraan toevoegde). We kijken hoe deze zich destijds tot elkaar verhielden en wat wij van die twee begrippen nog terug vinden in de huidige benadering van problemen (zowel in het bedrijfsleven, als in de politiek, alsook bij het behandelen van ziekten maar vooral ook … in onze persoonlijke omgang met obstakels).
 • leggen we de relatie met het toekomstgericht werken in de mensbegeleiding en in de organisatie-ontwikkeling.
 • onderbouwen we het werken met een Perspectief (uit de Realisatiecurve).
 • onderzoeken we het begrip individuatie en maken we een begin met het zien van ons eigen individuatieproces.
 • komen we tot een helder begrip over bewustzijn, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.
 • verkennen we het begrip transformatie.
 • maken we kennis met de begrippen schaduw- en schaduwdelen en de werking daarvan in ons dagelijks denken, handelen en beleven (dit wordt in de Leergang Zelfbewust Coachen en in Analytische Psychologie fundering II verder uitgewerkt).
 • hebben we een eerste kennismaking met de archetypes (dit wordt in Analytische Psychologie fundering II verder uitgewerkt).

Deze module beoogt om deelnemers, niet alleen cognitief maar ook qua beleving, vertrouwd te maken met de basisbegrippen uit de Analytische Psychologie.

De begrippen worden geïntroduceerd en samen met de deelnemers onderzocht. De nadruk ligt daarbij op de studie van de betekenis en de manifestatie van deze begrippen in het hier-en-nu. De begrippen moeten kleur en diepgang krijgen tegen de achtergrond van de huidige tijd. Waar zien we ze oplichten in de maatschappij, de politiek, de cultuur, de wereldwijde conflicten en angsten, in onze werkomgeving, in organisaties, in het begeleiden van mensen?

Maar ook in onze relaties, in onze eigen levensgeschiedenis.

 • studenten die opleidingen van de Coaching Academy International volgen of deze hebben afgerond en die verlangen naar onderbouwing, verdieping en verbreding (zowel theoretisch als reflectief) van de concepten, de methoden en de vaardigheden.
 • studenten die zich willen laten scholen tot Analytisch Coach.
 • studenten die zich willen laten scholen tot Analytisch Werkend Therapeut.
 • mensen die niet de ambitie hebben om anderen te begeleiden, maar die wel geïnteresseerd zijn in het Jungiaanse gedachtegoed en de betekenis hiervan willen onderzoeken voor hun eigen ontwikkeling en leven.
 • mensen die werken als organisatie-adviseur en/of betrokken zijn bij organisatieontwikkeling.
 • studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation niveau kunnen overleggen.
 • coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op foundation niveau.

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de module Analytische Psychologie Fundering I kost € 900,00 (exclusief btw). Bij de prijs inbegrepen zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Niet opgenomen zijn kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur.

Zie op deze pagina onder het kopje voor wie?

Deze module wordt niet geaccrediteerd. Wel ontvang je een bewijs van deelname. Deze module is een verplicht onderdeel van de opleiding Analytisch Coachen. Voor deze totale opleiding is wel accreditatie aangevraagd.

De module betreft in totaal 16 contacturen. Het lezen van literatuur en het schrijven van een Bronnenboek vraagt 32-48 uur.

Docenten zijn Loek Oudeman en Laurens Wolters.

Je kunt deze module vervolgen met de aansluitende module Analytische Psychologie fundering II. Bij opleidingen kun je een overzicht vinden van alle routes die je kunt bewandelen. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.