“Je moet daar werken waar de energie naartoe gaat.”

L.J. Oudeman, 1954-... Theoloog, coach, therapeut.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

aanmelden
vraag stellen

analytische psychologie fundering I

De grondlegger van de analytische psychologie is Carl Gustav Jung (1875 – 1961), de beroemde Zwitserse psychiater, die na een aanvankelijk innige vriendschap brak met collega Sigmund Freud in 1913. Hun beider visie op de menselijke psyche bleek op punten zo te verschillen dat ze niet langer door dezelfde deur konden. Al tijdens zijn leven, zijn medewerkers en collega’s bij gaan dragen aan de ontwikkeling van de theorie van Jung. Inmiddels bestaan er overal ter wereld verenigingen en instituten waar de analytische psychologie wordt beoefend, bestudeerd, genuanceerd en verder gebracht. Dat laatste was ook een grote wens van Jung. Centraal begrip in deze psychologie is individuatie.

De analytische psychologie vormt in onze ogen niet alleen het fundament van de therapie-vorm die erbij hoort (analytische therapie, zie NAAP.nl en IAAP.com), maar kan ook van groot belang zijn voor andere vormen van het begeleiden van mensen en zelfs van het begeleiden en adviseren van organisaties. Zo is de analytische psychologie een belangrijke inspiratie bron voor de wijze waarop de Coaching Academy International het coachen vorm geeft. Deze psychologie hangt namelijk nauw samen met een visie op de wijze waarop mensen zich ontwikkelen en hoe zij omgaan met zichzelf, met de ander en met wat zich zoal in een leven voordoet.

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit dit gedachtegoed. De begrippen worden niet alleen geintroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geillustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf. Het leerproces is erop gericht dat deelnemers niet alleen cognitief van de begrippen kennis nemen, maar dat zij ze ook inidividueel ‘verwerken’ door de relatie te gaan zien met eigen ervaringen en die van anderen.

Deze module vormt een verdieping van de coachopleidingen die onder de vlag van de Coaching Academy International worden aangeboden. De module verdiept en onderbouwt belangrijke concepten, uitgangspunten en technieken waarmee we coaches leren werken. De module is tevens een eerste basis onder de vervolgopleidingen van de New Jung Academy (tot Analytisch Coach, of Analytisch Organisatieadviseur).

De module bestaat uit twee opleidingsdagen. Tussen de opleidingsdagen door relateren studenten het geleerde aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en ervaringen.

testimonial

“Deze ‘diepzee-duik’ had ik niet verwacht. Wat een rijke wereld van visie, concepten en ideeën. Ik voel me erg geïnspireerd nu. Niet alleen bij het begeleiden van mensen, maar ook in het kijken naar mijn eigen leven.”

inhoudelijke informatie

tijdens deze module:

 • bestuderen we de betekenis van de begrippen causaal (de essentie van het gedachtegoed van Freud) en finaal (een essentie die Jung daaraan toevoegde). We kijken hoe deze zich destijds tot elkaar verhielden en wat wij van die twee begrippen nog terug vinden in de huidige benadering van problemen (zowel in het bedrijfsleven, als in de politiek, alsook bij het behandelen van ziekten maar vooral ook … in onze persoonlijke omgang met obstakels).
 • leggen we de relatie met het toekomstgericht werken in de mensbegeleiding en in de organisatie-ontwikkeling.
 • onderbouwen we het werken met een Perspectief (uit de Realisatiecurve).
 • onderzoeken we het begrip individuatie en maken we een begin met het zien van ons eigen individuatieproces.
 • komen we tot een helder begrip over bewustzijn, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.
 • verkennen we het begrip transformatie.
 • maken we kennis met de begrippen schaduw- en schaduwdelen en de werking daarvan in ons dagelijks denken, handelen en beleven (dit wordt in de Leergang Zelfbewust Coachen en in Analytische Psychologie fundering II verder uitgewerkt).
 • hebben we een eerste kennismaking met de archetypes (dit wordt in Analytische Psychologie fundering II verder uitgewerkt).

Deze module beoogt om deelnemers, niet alleen cognitief maar ook qua beleving, vertrouwd te maken met de basisbegrippen uit de Analytische Psychologie.

De begrippen worden geïntroduceerd en samen met de deelnemers onderzocht. De nadruk ligt daarbij op de studie van de betekenis en de manifestatie van deze begrippen in het hier-en-nu. De begrippen moeten kleur en diepgang krijgen tegen de achtergrond van de huidige tijd. Waar zien we ze oplichten in de maatschappij, de politiek, de cultuur, de wereldwijde conflicten en angsten, in onze werkomgeving, in organisaties, in het begeleiden van mensen?

Maar ook in onze relaties, in onze eigen levensgeschiedenis.

 • studenten die opleidingen van de Coaching Academy International volgen of deze hebben afgerond en die verlangen naar onderbouwing, verdieping en verbreding (zowel theoretisch als reflectief) van de concepten, de methoden en de vaardigheden.
 • studenten die zich willen laten scholen tot Analytisch Coach.
 • studenten die zich willen laten scholen tot Analytisch Werkend Therapeut.
 • mensen die niet de ambitie hebben om anderen te begeleiden, maar die wel geïnteresseerd zijn in het Jungiaanse gedachtegoed en de betekenis hiervan willen onderzoeken voor hun eigen ontwikkeling en leven.
 • mensen die werken als organisatie-adviseur en/of betrokken zijn bij organisatieontwikkeling.
 • studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation niveau kunnen overleggen.
 • coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op foundation niveau.

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de module Analytische Psychologie Fundering I kost € 900,00 (exclusief btw). Bij de prijs inbegrepen zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Niet opgenomen zijn kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur.

Zie op deze pagina onder het kopje voor wie?

Deze module wordt niet geaccrediteerd. Wel ontvang je een bewijs van deelname. Deze module is een verplicht onderdeel van de opleiding Analytisch Coachen. Voor deze totale opleiding is wel accreditatie aangevraagd.

De module betreft in totaal 16 contacturen. Het lezen van literatuur en het schrijven van een Bronnenboek vraagt 32-48 uur.

Docenten zijn Loek Oudeman en Laurens Wolters.

Je kunt deze module vervolgen met de aansluitende module Analytische Psychologie fundering II. Bij opleidingen kun je een overzicht vinden van alle routes die je kunt bewandelen. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.