analytische psychologie fundering I

De grondlegger van de analytische psychologie is Carl Gustav Jung (1875 – 1961), de beroemde Zwitserse psychiater, die na een aanvankelijk innige vriendschap brak met collega Sigmund Freud in 1913. Hun beider visie op de menselijke psyche bleek op punten zo te verschillen dat ze niet langer door dezelfde deur konden. Al tijdens zijn leven, zijn medewerkers en collega’s bij gaan dragen aan de ontwikkeling van de theorie van Jung. Inmiddels bestaan er overal ter wereld verenigingen en instituten waar de analytische psychologie wordt beoefend, bestudeerd, genuanceerd en verder gebracht. Dat laatste was ook een grote wens van Jung. Centraal begrip in deze psychologie is individuatie.

analytische psychologie fundering I

De analytische psychologie vormt in onze ogen niet alleen het fundament van de therapie-vorm die erbij hoort (analytische therapie, zie NAAP.nl en IAAP.com), maar kan ook van groot belang zijn voor andere vormen van het begeleiden van mensen en zelfs van het begeleiden en adviseren van organisaties. Zo is de analytische psychologie een belangrijke inspiratie bron voor de wijze waarop de Coaching Academy International het coachen vorm geeft. Deze psychologie hangt namelijk nauw samen met een visie op de wijze waarop mensen zich ontwikkelen en hoe zij omgaan met zichzelf, met de ander en met wat zich zoal in een leven voordoet.

De module analytische psychologie fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit dit gedachtegoed. De begrippen worden niet alleen geintroduceerd en toegelicht, maar ook steeds geillustreerd en doorgewerkt aan de hand van ervaringen van de deelnemers zelf. Het leerproces is erop gericht dat deelnemers niet alleen cognitief van de begrippen kennis nemen, maar dat zij ze ook inidividueel ‘verwerken’ door de relatie te gaan zien met eigen ervaringen en die van anderen.

analytische psychologie fundering I opleiding

Deze module vormt een verdieping van de coachopleidingen die onder de vlag van de Coaching Academy International worden aangeboden. De module verdiept en onderbouwt belangrijke concepten, uitgangspunten en technieken waarmee we coaches leren werken. De module is tevens een eerste basis onder de vervolgopleidingen van de New Jung Academy (tot Analytisch Coach, of Analytisch Organisatieadviseur).

De module bestaat uit twee opleidingsdagen. Tussen de opleidingsdagen door relateren studenten het geleerde aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en ervaringen.

testimonial

“Deze ‘diepzee-duik’ had ik niet verwacht. Wat een rijke wereld van visie, concepten en ideeën. Ik voel me erg geïnspireerd nu. Niet alleen bij het begeleiden van mensen, maar ook in het kijken naar mijn eigen leven.”

inhoudelijke informatie

analytische psychologie fundering I

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de module Analytische Psychologie Fundering I kost € 900,00 (exclusief btw). Bij de prijs inbegrepen zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Niet opgenomen zijn kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur.

Zie op deze pagina onder het kopje voor wie?

Deze module wordt niet geaccrediteerd. Wel ontvang je een bewijs van deelname. Deze module is een verplicht onderdeel van de opleiding Analytisch Coachen. Voor deze totale opleiding is wel accreditatie aangevraagd.

De module betreft in totaal 16 contacturen. Het lezen van literatuur en het schrijven van een Bronnenboek vraagt 32-48 uur.

Docenten zijn Loek Oudeman en Laurens Wolters.

Je kunt deze module vervolgen met de aansluitende module Analytische Psychologie fundering II. Bij opleidingen kun je een overzicht vinden van alle routes die je kunt bewandelen. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.