Jung opleidingen

Jung opleidingen

Werken vanuit de analytische psychologie

Binnen de New Jung Academy – het jongere zusje van de Coaching Academy International – bieden we opleidingen aan waarin de analytische psychologie, van C.G. Jung en degenen na hem, in praktische zin wordt toegepast en gerelateerd aan de huidige tijd met de huidige vraagstukken en de huidige benadering daarvan. We bestuderen het werk van Jung dus niet zozeer vanuit een historisch perspectief, maar we vragen ons af wat alle verworvenheden van de analytische psychologie in het hier-en-nu voor ons, zowel individueel als collectief, kunnen betekenen.

Na de Basisdag kies je of je inderdaad verder wilt met het vervolg. Indien nodig of gewenst kunnen we je onze eigen visie op jouw vervolg geven. Sommige studenten, die al elders zijn opgeleid bijvoorbeeld, kunnen op een hoger niveau verder. Soms blijkt ook dat onze werkwijze of onze visie niet aansluit bij jouw voorkeur. Dan zit je niet meteen aan een compleet programma vast. Na de Jung opleidingen kun je meedoen met themadagen en intervisies, of doorgaan met de LZC, Werken met Tekeningen, Jungiaanse Fundering I of Rouw- en Verliesbegeleiding.