“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“Je moet daar werken waar de energie naartoe gaat.”

L.J. Oudeman, 1954-... Theoloog, coach, therapeut.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“Soms is het vooral de reis die je veel leert over jouw bestemming.”

Aubrey Drake Graham, 1986-.... Canadees rapper.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

aanmelden
vraag stellen

basisdag professioneel coachen

Coachen is een verzamelnaam voor veel verschillende soorten en stijlen van coaching. Tijdens de Basisdag Professioneel Coachen nemen we je mee in de stijl van coachen, die we al 25 jaar lang toepassen. Je kunt onze benadering het best karakteriseren als: ontwikkelingsgericht coachen.

Tijdens deze Basisdag raak je vertrouwd met de uitgangspunten en de visie van het ontwikkelingsgericht begeleiden. Ook doe je een eerste ervaring op met de gespreksstructuur – de Realisatiecurve 2.0 – die wij hebben ontwikkeld om zowel een enkel coachgesprek, alsook een heel coachtraject op een ontwikkelingsgerichte manier te voeren. Na de Basisdag mag en kun je met deze gespreksstructuur aan de slag.

De Basisdag Professioneel Coachen vormt samen met de Leergang Professioneel Coachen de Basisopleiding Professioneel Coachen (de Basisdag vormt hiervan het eerste deel). De Basisopleiding Professioneel coachen is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op EQA Foundation-niveau.

“De Basisdag Professioneel Coachen legt “letterlijk” de professionele basis onder een ontwikkelingsgerichte stijl van leiden, begeleiden en samenwerken.”

Tijdens deze intensieve opleidingsdag scherpen we aan wat – in onze visie – coachen is en wat het niet is, voor wie en onder welke voorwaarden coachen een zinvolle stijl van begeleiden, leiden of samenwerken is, en welke uitgangspunten en visies daaronder liggen.

inhoudelijke informatie

onderwerpen waarmee we aan de slag gaan:

 • coachen als stijl van professioneel begeleiden en leiden
 • coachen weg naar persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • coachen vanuit een specifieke mensvisie
 • bewustzijn, keuzes, verantwoordelijkheid en zelfsturing als pijlers van het coach-concept bij het leveren van betere prestaties en het realiseren van een meer authentieke manier van leven en werken
 • de do’s en de don’ts van het coachen
 • gespreksvoering

tijdens de Basisdag …

 • maak je kennis met principes en uitgangspunten van het coachen.
 • leer je wat coachen precies is (en wat het niet is).
 • leer je zien hoe coachen zich verhoudt tot adviseren, leidinggeven, managen, lesgeven, teams begeleiden, trainen, behandelen, diagnosticeren.
 • krijg je een goed beeld van wat het van jou vraagt om je te ontwikkelen tot een professionele coach.
 • leer je de basisconcepten van het coachen vanaf de dag erna toe te passen in de praktijk (of je nu met de opleiding verder gaat of niet).
 • kom je in het bezit van een handzame structuur voor het voeren van een coachgesprek. Deze structuur vormt de basis van professionele begeleidingsgesprekken die voldoen aan de criteria van ICF en Nobco/EMCC.
 • kun je op basis van dit alles een bewuste keuze maken voor het wel of niet vervolgen van de opleiding tot professionele coach bij de Coaching Academy International.

de Basisdag heeft tot doel …

 • deelnemers te leren werken met een structuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.
 • deelnemers vertrouwd te maken met de specifieke kenmerken en uitgangspunten van coachen als stijl van professioneel begeleiden en ontwikkelen.
 • zowel deelnemers als opleiders over en weer tot een gemotiveerde keuze te laten komen om al dan niet met elkaar verder te gaan in een opleidingstraject.

de Basisdag is bestemd voor …

 • iedereen die zich serieus oriënteert op een coachopleiding en/of wil weten in welke mate coachen relevant is binnen de huidige of de toekomstige functie.
 • iedereen die wil kennisnemen van de filosofie en de praktijk van het coachen op zodanige wijze dat hij/zij die meteen kan toepassen in de praktijk.
 • professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie.
 • mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen, maar een professionele slag daarin willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach-zijn.
 • ervaren coaches, en/of coaches die deels elders zijn opgeleid. Voor hen functioneert deze dag als een instroom-module waarbij een helder beeld kan ontstaan van de wijze waarop jouw ervaring en vaardigheden aansluiten bij onze programma’s.
 • professionals uit de mensbegeleiding die totnutoe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend perspectief en die de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is.
 • professionals die zich willen laten scholen tot Jungiaans begeleidingskundige of Jungiaans Analytisch Therapeut.

we verwachten van jou dat…

 • je intrinsiek gemotiveerd bent om te leren coachen (je wordt niet ‘gestuurd’ door je leidinggevende of je organisatie).
 • je innerlijk ruimte hebt voor dit leerproces (als je op hetzelfde moment andere opleidingen volgt ofwel (al) gecoacht wordt ofwel onder behandeling bent van een therapeut, vragen we je om ons hiervan op de hoogte te brengen.)
 • je de ambitie hebt om het coachen op professioneel niveau toe te leren passen volgens de criteria die wij daarvoor hanteren.

onze werkwijze

testimonials

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching tec…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat …

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mi…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt….

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

basisdag professioneel coachen

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de Basisdag Professioneel Coachen kost
€ 525,00 excl. btw.

Dit is  inclusief koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen.

Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 385,00 incl. btw.

Per 1 januari 2021 wordt dit privé-tariefverhoogd naar € 485,00 incl btw. Voor alle inschrijvingen die voor 1 januari binnen zijn, en die ook voor 31 december 2020 zijn betaald, geldt nog het huidige tarief.

Wil je in aanmerking komen voor het privé-tarief? Lees dan de precieze voorwaarden hier.

Er worden geen toelatingseisen gesteld aan het deelnemen aan de Basisdag. Deze dag biedt voor zowel jou als deelnemer als voor de opleider de kans om te kunnen zien of de Coaching Academy de juiste plek is voor een eventueel vervolg. Houd er wel rekening mee dat het volgen van de coachopleiding een werk- en denkniveau vergelijkbaar aan HBO veronderstelt.

Lees tot slot onderstaande zorgvuldig:

Wij hebben sinds 1998 ruim 1500 mensen in opleiding tot coach gehad. Deze ervaring heeft ons geleerd dat voor een succesvolle ontwikkeling bij ons een aantal voorwaarden gelden.
Een daarvan is de mate waarin de kandidaat-coach zich uitgedaagd en intrinsiek gemotiveerd voelt om zich professioneel te ontwikkelen en daarbij stevig genoeg in zijn schoenen staat om feedback te krijgen, eerlijk op zichzelf te reflecteren en de eigen grenzen te verleggen.

Een andere is de mate waarin de kandidaat-coach zich kan herkennen in de wijze waarop wij (de Coaching Academy International) het leerproces organiseren en (individueel) begeleiden.

Een derde is de mate waarin de kandidaat-coach zich aangesproken voelt door onze visie op coachen. Het ontwikkelingsgericht werken is niet voor iedereen weg gelegd en is bovendien niet de makkelijkste vorm van coachen. Het vraagt best wat van jouzelf om dat goed in de vingers te krijgen. Tijdens de Basisdag krijg je een duidelijker beeld of onze opleiding wel of juist niet goed aansluit bij wie jij bent en wat jij wil.

De Basisdag Professioneel Coachen is het eerste deel van de Basisopleiding Professioneel Coachen. Deze Basisopleiding bestaat uit: de Basisdag Professioneel Coachen en de opvolgende Leergang Professioneel Coachen. De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd

De studiebelasting voor deze Basisdag bedraagt 12 uur. Dit betreft 7 contacturen tijdens de opleidingsdag, 3 uur verwerking van het geleerde (uitwerken aantekeningen en ervaringen) en tenminste 2 uren oefening met het toepassen van de geleerde gespreksstructuur.

Docenten tijdens de Basisdag zijn Jorien Kruse en Loek Oudeman.

De Basisopleiding Professioneel Coachen (geaccrediteerd op foundation niveau) bestaat uit eendaagse Basisdag Professioneel Coachen en de vierdaagse Leergang Professioneel Coachen. Mocht een student elders al een coachopleiding gevolgd hebben, dan kan er (na deelname aan de Basisdag) in overleg met de opleiders afgestemd worden op welk hoger niveau eventueel kan worden ingestroomd, danwel welke onderdelen uit de vervolgopleiding kunnen worden overgeslagen.

Je kunt je voor dit programma aanmelden met dit aanmeldformulier. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen door iemand anders.

“He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Who looks inside, dreams – who looks outside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Life doesn’t make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, the better for us all.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.”

Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926. Duits dichter.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“You must take personal responsibility.You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

Jim Rohn, 1930-2009. Amerikaans entrepreneur.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”

Bruce Lee, 1940-1973. Vechtkunst-acteur.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again; fear must be overcome again and again.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans psycholoog.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.