“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“Soms is het vooral de reis die je veel leert over jouw bestemming.”

Aubrey Drake Graham, 1986-.... Canadees rapper.

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.”

Jean de la Fontaine, 1621-1695. Franse schrijver en dichter.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“It doesn’t take a lot of strength to hang on. It takes a lot of strength to let go.”

J.C. Watts, 1957-... Amerikaans politicus

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

aanmelden
vraag stellen

Jung in organisaties

Veel organisaties zijn in meerdere of mindere mate bekend met human resource-modellen die gebaseerd zijn op het psychoanalytische werk van C.G. Jung (Insights, MBTI, ODC, ACT etc.).  Ook wint de zogenaamde archetypal branding, gebaseerd op de leer van de archetypen van Jung, voorzichtig terrein in marketing kringen. Maar van een werkelijke integratie van het gedachtegoed van C.G. Jung in de managementwetenschappen is nog altijd geen sprake. De psychologische grondslag van de management theorieen is vooral Freudiaans gekleurd.

In het werk van Jung ligt echter een grote kans voor de hedendaagse organisatieontwikkeling. Van hieruit kan verbinding worden gemaakt met vragen die binnen organisaties meer en meer beginnen te leven.

Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze reden van bestaan? Waarom doen we wat we doen? Klopt wat we de buitenwereld laten zien wel met wie we zijn?
Waar jarenlang de focus lag op de concurrentie, op marktaandeel, marktanalyses, kosten, return-on-investment en marges, verschuift die langzaam maar zeker naar vragen die over de organisatie zelf gaan. Er ontstaat een noodzaak om bezieling te ervaren en afnemers worden meer en meer gevoelig voor authenticiteit.

Organisaties worden steeds meer gezien als levende organismen met een eigen, soms onbewuste, persoonlijkheid. Eigen drijfveren, eigen talenten en – evenzo – eigen zwakke plekken, valkuilen en schaduwkanten.

Tijdens de driedaagse training Jung in Organisaties leren we om vanuit het dieptepsychologische perspectief van Jung te kijken naar centrale begrippen uit de bedrijfs- en managementkunde. Waar en hoe kan het Jungiaanse perspectief toevoegen, een nieuw licht werpen, openingen bieden en aanknopingspunten zichtbaar maken voor de ontwikkeling van de organisatie?

Deze driedaagse is een stevige introductie in het toepassen van de analytische psychologie binnen organisaties. Dit kan een krachtige weg zijn waarlangs de organisatie niet alleen authentiek(er) doorontwikkelt, maar waarbij tevens de bewustzijn ontstaat op de “ziel” van de organisatie.

Het blijkt dat juist in deze tijd thema’s uit het werk van Jung veel weerklank vinden in het zoeken naar nieuwe vormen om te komen tot bezielde vormen van organisaties.

Deze driedaagse vormt tevens een inleiding tot de opleiding tot Analytisch Organisatieadviseur die we op dit moment in voorbereiding hebben.

“Deze ‘diepzee-duik’ had ik niet verwacht. Wat een rijke wereld van visie, concepten en ideeën. Ik voel me erg geïnspireerd nu. Niet alleen bij het begeleiden van mensen, maar ook in het kijken naar mijn eigen leven.”

inhoudelijke informatie

We nemen als uitgangspunt drie centrale begrippen waarmee in de bedrijfskunde veelvuldig wordt gewerkt: omgeving, structuur en cultuur. We inventariseren wat de huidige stand van wetenschap is ten aanzien van deze begrippen. Vervolgens benaderen we ze vanuit de dieptepsychologische theorie van Jung. Niet om het een tegen het ander af te zetten. In tegendeel. We kijken zorgvuldig waar Jung aanvult, verrijkt, of een nieuw licht werpt. En natuurlijk proberen we een eerste zicht te krijgen op het onbewuste van de organisatie. Belangrijke rationele en irrationele emoties, handelingen en dromen vinden daar immers hun bron.

Deze driedaagse training heeft tot doel:

  • om deelnemers bekend te maken met het gedachtegoed van Jung
  • een eerste zicht te krijgen op de relevantie daarvan voor het functioneren en ontwikkelen van organisaties
  • een poging te doen om Jungiaanse thema’s en benaderingen te integreren in de ‘traditionele’ management theorieen.

Deze driedaagse is bestemd voor:

  • een ieder die zich bezighoudt met adviseren en/of besturen van een organisatie
  • analytische coaches en therapeuten die tevens werkzaam zijn als organisatieadviseur/consultant/coach of die deze stap willen gaan maken.

Kennis van en ervaring met management c.q. bedrijfskunde worden aanwezig verondersteld.

We gaan er bovendien van uit dat deelnemers geboeid zijn door het werk van C.G. Jung en affiniteit hebben met de invloed van de tijdgeest op organisaties en daarnaast oog hebben voor duurzame mensontwikkeling.

testimonials

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mi…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt….

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat …

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching tec…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Module 1 'Jung in organisaties' beslaat 3 opleidingsdagen en kost € 1800,- exclusief btw. Dat is inclusief koffie, thee, catering, werkmaterialen.

Docenten tijdens deze module zijn Laurens Wolters, analytisch therapeut en organisatieadviseur, en Loek Oudeman, analytisch therapeut en organisatiecoach.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again; fear must be overcome again and again.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans psycholoog.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Life doesn’t make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, the better for us all.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”

Bruce Lee, 1940-1973. Vechtkunst-acteur.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.”

Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926. Duits dichter.

“You must take personal responsibility.You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

Jim Rohn, 1930-2009. Amerikaans entrepreneur.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.