Jung in organisaties

Veel organisaties zijn in meerdere of mindere mate bekend met human resource-modellen die gebaseerd zijn op het psychoanalytische werk van C.G. Jung (Insights, MBTI, ODC, ACT etc.).  Ook wint de zogenaamde archetypal branding, gebaseerd op de leer van de archetypen van Jung, voorzichtig terrein in marketing kringen. Maar van een werkelijke integratie van het gedachtegoed van C.G. Jung in de managementwetenschappen is nog altijd geen sprake. De psychologische grondslag van de management theorieen is vooral Freudiaans gekleurd.

In het werk van Jung ligt echter een grote kans voor de hedendaagse organisatieontwikkeling. Van hieruit kan verbinding worden gemaakt met vragen die binnen organisaties meer en meer beginnen te leven.

Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze reden van bestaan? Waarom doen we wat we doen? Klopt wat we de buitenwereld laten zien wel met wie we zijn?
Waar jarenlang de focus lag op de concurrentie, op marktaandeel, marktanalyses, kosten, return-on-investment en marges, verschuift die langzaam maar zeker naar vragen die over de organisatie zelf gaan. Er ontstaat een noodzaak om bezieling te ervaren en afnemers worden meer en meer gevoelig voor authenticiteit.

Organisaties worden steeds meer gezien als levende organismen met een eigen, soms onbewuste, persoonlijkheid. Eigen drijfveren, eigen talenten en – evenzo – eigen zwakke plekken, valkuilen en schaduwkanten.

Tijdens de driedaagse training Jung in Organisaties leren we om vanuit het dieptepsychologische perspectief van Jung te kijken naar centrale begrippen uit de bedrijfs- en managementkunde. Waar en hoe kan het Jungiaanse perspectief toevoegen, een nieuw licht werpen, openingen bieden en aanknopingspunten zichtbaar maken voor de ontwikkeling van de organisatie?

jung in organisaties

Deze driedaagse is een stevige introductie in het toepassen van de analytische psychologie binnen organisaties. Dit kan een krachtige weg zijn waarlangs de organisatie niet alleen authentiek(er) doorontwikkelt, maar waarbij tevens de bewustzijn ontstaat op de “ziel” van de organisatie.

Het blijkt dat juist in deze tijd thema’s uit het werk van Jung veel weerklank vinden in het zoeken naar nieuwe vormen om te komen tot bezielde vormen van organisaties.

Deze driedaagse vormt tevens een inleiding tot de opleiding tot Analytisch Organisatieadviseur die we op dit moment in voorbereiding hebben.

“Deze ‘diepzee-duik’ had ik niet verwacht. Wat een rijke wereld van visie, concepten en ideeën. Ik voel me erg geïnspireerd nu. Niet alleen bij het begeleiden van mensen, maar ook in het kijken naar mijn eigen leven.”

inhoudelijke informatie

testimonials

art
jung in organisaties

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Module 1 'Jung in organisaties' beslaat 3 opleidingsdagen en kost € 1800,- exclusief btw. Dat is inclusief koffie, thee, catering, werkmaterialen.

Docenten tijdens deze module zijn Laurens Wolters, analytisch therapeut en organisatieadviseur, en Loek Oudeman, analytisch therapeut en organisatiecoach.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.