“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“Je moet daar werken waar de energie naartoe gaat.”

L.J. Oudeman, 1954-... Theoloog, coach, therapeut.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

aanmelden
vraag stellen

analytische psychologie fundering II

Deze module vormt samen met Analytische Psychologie fundering I een goede basis om je verder te ontwikkelen in het toepassen van de analytische psychologie in de praktijk. Hierna kun je je verder ontwikkelen als Analytisch Coach (en eventueel daarop volgend Analytisch Werkend Therapeut, of als Analytisch Organisatieadviseur. Deze modules bewijzen ook hun betekenis als onderbouwing van de opleidingen van de Coaching Academy International, of als weg voor jouw eigen persoonlijke ontwikkeling.

testimonial

“Deze ‘diepzee-duik’ had ik niet verwacht. Wat een rijke wereld van visie, concepten en ideeën. Ik voel me erg geïnspireerd nu. Niet alleen bij het begeleiden van mensen, maar ook in het kijken naar mijn eigen leven.”

inhoudelijke informatie

Tijdens deze module:

  • verdiepen we de begrippen persona, ego, zelf en schaduw uit de eerste module
  • kijken we nauwkeurig naar de relatie lichaam en geest
  • maken we kennis met Dionysus en Apollo
  • werken we verder met de archetypen
  • introduceren we persoonlijkheidsorganisaties en animus & anima, hoewel je met het laatste voorlopig in praktische zin weinig kunt.
  • kijken we naar de typologie van Jung. Hoewel deze in de loop der tijd binnen de Analytische Psychologie wat naar de achtergrond is geraakt, kom je de typologie in de praktijk nog wel tegen als de basis waar diverse persoonlijkheidstesten van zijn afgeleid (o.a. MBTI).

Deze module beoogt is een vervolg op Analytische Fundering I. Doel is om deelnemers, niet alleen cognitief maar ook qua beleving, vertrouwd te maken met de basisbegrippen uit de Analytische Psychologie.

De begrippen worden geïntroduceerd en samen met de deelnemers onderzocht. De nadruk ligt daarbij op de studie van de betekenis en de manifestatie van deze begrippen in het hier-en-nu.

Deelnemers schrijven tijdens de modules aan een Bronnenboek, waarin alle behandelde begrippen door hen worden beschreven en geïllustreerd met eigen ervaringen en voorbeelden uit de buitenwereld. Dit Bronnenboek wordt aan het einde getoetst aan de voorwaarden. Als hieraan is voldaan ontvangt de deelnemer voor beide funderingen een certificaat.

Bij deze training horen 2 studieboeken. Deelnemers worden aangeraden om van beide boeken in elk geval het eerste hoofdstuk te lezen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. De Boeken kunnen worden aangeschaft via het winkeltje op onze website.
Lamoen-Dommisse, Inger van: Prentenboek van de Geest. Leeuwarden, 2011.
Firth, Gregg M.:
Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste. Rotterdam, 1991.

Voor studenten die voorafgaand Analytische Psychologie fundering I volgden.

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De kosten voor deelname, exclusief de te lezen literatuur, bedragen € 1445,- (exclusief btw). Hierbij zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en leermaterialen en de eindtoetsing inbegrepen.

Toegankelijk voor studenten die Analytische Psychologie fundering I  hebben gevolgd.

Deze module wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Er vindt geen eindtoetsing plaats. Deze module is een verplicht onderdeel van de opleiding tot Analytisch Coach, waarvoor accreditatie is aangevraagd (nog niet gekregen). Deze laatste opleiding kent eindcriteria. Wanneer daaraan is voldaan wordt hiervoor een certificaat verkregen.

Het betreft in totaal 21 contacturen. Het lezen van literatuur vraagt vermoedelijk 16-32 uur. Daarnaast wordt verwacht dat een Bronnenboek wordt afgerond. Totaal in elk geval 60 uur.

Docenten zijn Loek Oudeman en prof. dr. Hendrik-Jan Houthoff (em.).

Bij opleidingen kun je een overzicht vinden van alle routes die je kunt bewandelen. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.