analytisch organisatieadviseur

De opleiding tot Analytisch Organisatieadviseur beslaat de terreinen van de bedrijfskunde, organisatie-ontwikkeling en mensontwikkeling vanuit het perspectief van de Analytische Psychologie. De grondlegger van deze verstrekkende visie op de menselijke psyche is de beroemde Zwitserse psychiater Carl Jung. Zijn levenswerk is – wereldwijd – voortgezet en verder gebracht door vele analytici. De analytische benadering van organisaties, zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant ervan, is een wezenlijke verrijking van de huidige meer tradtionele theroieen en opvattingen, die in toonaangevende managementopleidingen worden gedoceerd.  Het sluit daarbij aan bij belangrijke vragen die bij organisaties voorzichtig beginnen te leven. Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze reden van bestaan? Waarom doen we wat we doen? Klopt wat we de buitenwereld laten zien wel met wie we zijn?
Waar jarenlang de focus lag op de concurrentie, op marktaandeel, marktanalyses, kosten, return-on-investment en marges, verschuift die langzaam maar zeker naar vragen die over de organisatie zelf gaan. Er ontstaat een noodzaak om bezieling te ervaren en afnemers worden meer en meer gevoelig voor authenticiteit.

Analytisch Organisatieadviseur

De Analytisch Organisatieadviseur past het Jungiaanse gedachtegoed toe op de hedendaagse organisatiewetenschap en gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de ziel terug te vinden in de organisatie. De analytische psychologie biedt hiervoor veel mogelijkheden. Tijdens de opleiding staan we stil bij de vraag hoe organisaties kunnen ontwikkelen door vanuit dit perspectief te kijken naar hun omgeving, structuur en omgang met medewerkers. Wat zien we als we begrippen als de schaduw, archetypen en individuatie toepassen op ontwikkelingen in de management wetenschappen? Het blijkt dat juist in deze tijd deze thema’s bijzonder veel weerklank vinden in het zoeken naar nieuwe vormen om te komen tot bezielde vormen van organisaties. Werk is dan voor alle betrokkenen niet iets dat moet en waarmee je klaar bent als je de deur dicht trekt, maar een vormgeven van je ziel en het vinden van je bestemming in het collectief.

De opleiding tot Analytisch Organisatieadviseur beslaat in elk geval de volgende aandachtsgebieden:

  • de individuatie van de organisatie
  • het onbewuste van de organisatie
  • de schaduw van de organisatie
  • archetypal branding
  • organisatie en individu (o.a. een andere kijk op HR)
  • een analytische kijk op het denken over geld en andere middelen
  • een analytische kijk op strategie en communicatie van binnen-naar-buiten
  • een analytische kijk op het omgaan met tegenslag en crisis in organisaties

Deze opleiding Analytisch Organisatieadviseur wordt op dit moment verder ontwikkeld. Een eerste introductie tot dit programma om Analytisch Organisatieadviseur te worden is de driedaagse Jung in Organisaties. Die opleiding werd in het voorjaar van 2021 voor het eerst wordt gegeven.

“Deze ‘diepzee-duik’ had ik niet verwacht. Wat een rijke wereld van visie, concepten en ideeën. Ik voel me erg geïnspireerd nu. Niet alleen bij het begeleiden van mensen, maar ook in het kijken naar mijn eigen leven.”

inhoudelijke informatie

testimonials

Analytisch Organisatieadviseur
Analytisch Organisatieadviseur opleiding

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Module 1 'Jung in organisaties' beslaat 3 opleidingsdagen en kost € 1800,- exclusief btw. Dat is inclusief koffie, thee, catering, werkmaterialen.

Docenten tijdens deze module zijn Laurens Wolters, analytisch therapeut en organisatieadviseur, en Loek Oudeman, analytisch therapeut en organisatiecoach.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.