leergang professioneel en persoonlijk vakmanschap

korte introductie

Het doel van het programma Vakmanschap is het technisch leren excelleren in het coachen plus de vertaling hiervan naar het uitvoeren van effectieve en betekenisvolle, ontwikkelingsgerichte coachtrajecten in de praktijk. Om alle professionele vaardigheden en interventies te kunnen beheersen en integreren, moet de coach zich van al zijn eigen projecties en persoonlijke belemmeringen bewust zijn geworden en in staat zijn om deze buiten de dynamiek met de cliënt en diens vragen te houden.

Leergang Professioneel En Persoonlijk Vakmanschap

accreditatie

Op dit niveau zijn kwetsbare aspecten van het coachen vrijwel altijd gerelateerd aan een persoonlijk deel van de coach, dat onvoldoende is uitgewerkt. Om met zijn cliënten tot werkelijke zelf-ontwikkeling te kunnen komen – zowel bij levensvraagstukken als bij professionele vraagstukken – is het noodzakelijk dat de vakmanschapscoach een helder zicht heeft op de eigen projecties en overdracht en de conflicten tussen het eigen Ego en het eigen Zelf. Hij heeft een volwassen verhouding gevonden tot de professionele en persoonlijke delen van zichzelf die om voortdurende ontwikkeling vragen. Vanuit deze “volwassen” en verantwoordelijke basis is hij in staat om cliënten met uiteenlopende vragen te begeleiden in het vinden en integreren van nieuwe werk-, omgangs-, communicatie- en levensvormen.

“Een coach die zichzelf vakman of vakvrouw mag noemen staat boven de materie, de theorie en de vaardigheden.”

De vakmanschapscoach is zich op een vanzelfsprekende manier altijd bewust wát hij doet, hóe híj het doet en waarom hij dat zó doet en niet anders. De verschillende aspecten van het coachen worden niet alleen volledig beheerst, maar zijn ook zodanig geïntegreerd dat hij zich heeft ontwikkeld tot een unieke professional. Hij onderscheidt zichzelf duidelijk van andere vakgenoten en heeft een eigen herkenbare attitude, stijl en aanpak. Kortom, hij is een volwassen ambachtsman/vrouw.

De Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap vormt samen met de Specialisatie Levens- en Loopbaanvragen de Route naar Vakmanschap, deze is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op senior practitioner niveau EQA. Daarbij heb je de mogelijkheid om via onze opleiding ook de individuele accreditatie EIA te halen.

Leergang Professioneel En Persoonlijk Vakmanschap

inhoudelijke informatie

onze werkwijze

testimonials

element Leergang Professioneel En Persoonlijk Vakmanschap

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De investering voor dit programma bedraagt €5250,- (excl. btw). Dit is inclusief koffie, thee, materialen, coaching, individuele feedback, sessies individueel waargenomen worden. Er geldt voor dit programma maar één tarief.

De Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap is jaar 2 van de geaccrediteerde Route naar Vakmanschap. Het is daarom verplicht om voorafgaand deelgenomen te hebben aan jaar 1, de Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen.

Wanneer deze leergang succesvol wordt afgerond, ontvangt de student het certificaat voor de Route naar Vakmanschap, die door Nobco/EMCC is geaccrediteerd op EQA-niveau senior practitioner

Het programma bestaat o.a. uit het bijwonen van 5 opleidingsdagen (van 10.00 tot 17.00 uur) en uit 3 intervisies van een dagdeel (’s ochtends, ’s middags of ’s avonds). De LPPV gaat eenmaal per jaar in september van start en wordt in juni afgerond (in totaal tien maanden).

Docent tijdens deze opleiding is Loek Oudeman.

Op de opleidingen pagina vind je eventueel een interactieve afbeelding met alle mogelijke opleidingen die wij bieden.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.