“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“All that I seek, is already within me.”

Louise Hay, 1926-2017. Amerikaans schrijfster.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.”

Jean de la Fontaine, 1621-1695. Franse schrijver en dichter.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

aanmelden
vraag stellen

leergang professioneel en persoonlijk vakmanschap

korte introductie

Het doel van het programma Vakmanschap is het technisch leren excelleren in het coachen plus de vertaling hiervan naar het uitvoeren van effectieve en betekenisvolle, ontwikkelingsgerichte coachtrajecten in de praktijk. Om alle professionele vaardigheden en interventies te kunnen beheersen en integreren, moet de coach zich van al zijn eigen projecties en persoonlijke belemmeringen bewust zijn geworden en in staat zijn om deze buiten de dynamiek met de cliënt en diens vragen te houden.

accreditatie

Op dit niveau zijn kwetsbare aspecten van het coachen vrijwel altijd gerelateerd aan een persoonlijk deel van de coach, dat onvoldoende is uitgewerkt. Om met zijn cliënten tot werkelijke zelf-ontwikkeling te kunnen komen – zowel bij levensvraagstukken als bij professionele vraagstukken – is het noodzakelijk dat de vakmanschapscoach een helder zicht heeft op de eigen projecties en overdracht en de conflicten tussen het eigen Ego en het eigen Zelf. Hij heeft een volwassen verhouding gevonden tot de professionele en persoonlijke delen van zichzelf die om voortdurende ontwikkeling vragen. Vanuit deze “volwassen” en verantwoordelijke basis is hij in staat om cliënten met uiteenlopende vragen te begeleiden in het vinden en integreren van nieuwe werk-, omgangs-, communicatie- en levensvormen.

“Een coach die zichzelf vakman of vakvrouw mag noemen staat boven de materie, de theorie en de vaardigheden.”

De vakmanschapscoach is zich op een vanzelfsprekende manier altijd bewust wát hij doet, hóe híj het doet en waarom hij dat zó doet en niet anders. De verschillende aspecten van het coachen worden niet alleen volledig beheerst, maar zijn ook zodanig geïntegreerd dat hij zich heeft ontwikkeld tot een unieke professional. Hij onderscheidt zichzelf duidelijk van andere vakgenoten en heeft een eigen herkenbare attitude, stijl en aanpak. Kortom, hij is een volwassen ambachtsman/vrouw.

De Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap vormt samen met de Specialisatie Levens- en Loopbaanvragen de Route naar Vakmanschap, deze is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op senior practitioner niveau.

inhoudelijke informatie

In deze leergang wordt vooral aandacht besteed aan:

  • het profiel van een volwassen coach (welke “kinderlijke delen” van de coach komen onbewust nog mee in de dynamiek met de client)
  • projectie, overdracht en tegenoverdracht
  • coachen van vraag naar (levens-)thema
  • minimalistisch coachen (coachen met minder taal, minder instrumenten, meer aanwezigheid)
  • essentie van het begeleiden van verandering, groei en ontwikkeling

Deelnemers coachen intensief tijdens deze deze leergang en schrijven aan een Persoonlijk draaiboek en aan een reflectie op op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In dat laatste dient vooral aandacht besteed te worden aan de interactie tussen die beide. De coach laat zich tijdens twee volledige coachgesprekken waarnemen door een opleider. Dit vormt tevens de eindtoetsing van het praktische niveau.

  • vrij te komen van persoonlijke belemmeringen, overtuigingen en patronen, die het excellent coachen in de weg staan.
  • boven de materie, de theorie en de eventueel vaak toegepaste interventies en modellen uit te komen.
  • vanuit innerlijke rust, overzicht en doorzicht te coachen.
  • zichzelf aan te leren om het behaalde niveau te onderhouden (een topmusicus die niet oefent en schaaft, bevindt zich ook binnen de kortste keren weer op middelmatig niveau. Bij coachen is dat niet anders. Om op niveau te coachen kan men niet op zijn lauweren rusten. Dat wordt altijd zichtbaar voor de geoefende waarnemer.)

Het uiteindelijke doel van deze leergang is de volkomen, ontspannen beheersing van het ambacht.

Deze leergang is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers die de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen met een certificaat hebben afgerond en vormt zo het sluitstuk van de EQA-geaccrediteerd route naar Vakmanschap (op senior practitioner niveau).

onze werkwijze

testimonials

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mi…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt….

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat …

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching tec…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De investering voor dit programma bedraagt € 3845,- (exclusief btw). Dit is inclusief koffie, thee, materialen, 3 keer coaching, individuele feedback, 2 sessies individueel waargenomen worden.

De Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap is jaar 2 van de geaccrediteerde Route naar Vakmanschap. Het is daarom verplicht om voorafgaand deelgenomen te hebben aan jaar 1, de Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen.

Wanneer deze leergang succesvol wordt afgerond, ontvangt de student het certificaat voor de Route naar Vakmanschap, die door Nobco/EMCC is geaccrediteerd op EQA-niveau senior practitioner

Het programma bestaat o.a. uit het bijwonen van 5 opleidingsdagen (van 10.00 tot 17.00 uur) en uit 3 intervisies van een dagdeel (’s ochtends, ’s middags of ’s avonds). De LPPV gaat eenmaal per jaar in september van start en wordt in juni afgerond (in totaal tien maanden).

Docent tijdens deze opleiding is Loek Oudeman.

Op de opleidingen pagina vind je eventueel een interactieve afbeelding met alle mogelijke opleidingen die wij bieden.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden. 

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.”

Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926. Duits dichter.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”

Bruce Lee, 1940-1973. Vechtkunst-acteur.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

“One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again; fear must be overcome again and again.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans psycholoog.

“Life doesn’t make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, the better for us all.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“You must take personal responsibility.You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

Jim Rohn, 1930-2009. Amerikaans entrepreneur.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.