leergang rouw- en verliesbegeleiding

korte introductie

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, familie, spullen, geld, vriendschap, relatie, huwelijk, gezondheid, werk, inkomen en uiteindelijk het verlies van het eigen leven of dat van iemand die heel belangrijk voor je is.

We zijn gewend geraakt om verliezen en de pijn die erbij hoort zoveel mogelijk te vermijden of te omzeilen danwel er zo snel mogelijk overheen te stappen. Zowel als het onszelf betreft, maar ook als we geconfronteerd worden met het verlies van een ander. 

Leergang Rouw- En Verliesbegeleiding

Leven met zielenpijn – we noemen dat “rouw” – is een kunst die we steeds minder leren beheersen. Het leidt tot afschrikwekkende zinnetjes als “je moet het een plek geven”, “kom op, kijk toch eens wat je allemaal nog wel hebt”, etcetera. Maar in onze cultuur waarin de begrippen “meer”, “beter”, “verder” nog heel vaak leidend zijn voor de levensdromen en ons gewenste zelfbeeld, kan de klap van een verlies hard aankomen. Het kan de rouwende vervreemden van anderen, die het leven nog altijd als maakbaar zien, terwijl zij intussen heel anders ervaren.

Dit “probleem” neemt alleen maar verder toe nu het gebruikelijk is geworden dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk behoeden voor teleurstellingen, tegenslagen en confrontaties in hun jeugd. Er is een hele generatie van jonge mensen die denken dat het leven altijd leuk en voorspoedig zou moeten zijn. Hen is vooral “voorspoed en succes” beloofd. 

“Let come what comes, let go what goes.
See what remains.”
–Ramana Maharshi, 1879-1950. Spiritueel leraar. 

Maar verliezen zijn net als andere tegenslagen noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen naar “volwassenheid”. Ze horen bij het leven en zijn er niet tegengesteld aan. Ze horen bij elkaar als het mannelijke en het vrouwelijke, de dag en de nacht, het licht en de schaduw. Ze bestaan dankzij elkaar.

Of een geleden verlies groot of klein is, valt voor een ander niet te beoordelen. Dit hangt af van de wijze waarop het verlies wordt beleefd door degene die het is kwijt geraakt. Ook de wijze waarop het verlies uiteindelijk wordt “verwerkt” is heel persoonlijk en bovendien ook nog eens afhankelijk van de cultuur en de nabijheid of juist de afwezigheid van anderen.

En over dat laatste gaat deze leergang. Naar “rouw” is de laatste jaren veel belangrijk onderzoek gedaan. We weten inmiddels dat de aanwezigheid van anderen, de “nabijheid”, van groot belang kan zijn voor de manier waarop het verlies uiteindelijk in het leven wordt geïntegreerd. Soms is de nabijheid van vrienden of geliefden daarvoor niet toereikend. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

element Leergang Rouw- En Verliesbegeleiding

inhoudelijke informatie

onze werkwijze

testimonials

img

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De investering voor dit programma bedraagt € 2145,- (exclusief btw). Dit is inclusief koffie, thee, catering, eindtoetsing en leermaterialen.

Toegankelijk voor deelnemers, bij wie de gespreksvaardigheden tenminste op Nobco/EMCC foundation niveau zijn. Zoals na de Basisopleiding Professioneel Coachen.

De training wordt afgesloten met een certificaat als bij eindtoetsing blijkt dat de het ingeleverde werk aan de eindcriteria voldoet.

De leergang bestaat uit vier opleidingsdagen van 7 contacturen. Je voert in elk geval 4 coachgesprekken en schrijft daarvan verslagen, totaal 14 uur. Daarnaast lees je literatuur en schrijf je aan je einddocumenten, vermoedelijk zo’n 24 uur. Totale studiebelasting bedraagt 68 uren, verdeeld over 4-5 maanden.

Docenten zijn Margreet Rierink en Arine van Rijn. Je kunt hun profielen bekijken en lezen op de team pagina

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.