“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

“It doesn’t take a lot of strength to hang on. It takes a lot of strength to let go.”

J.C. Watts, 1957-... Amerikaans politicus

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“Soms is het vooral de reis die je veel leert over jouw bestemming.”

Aubrey Drake Graham, 1986-.... Canadees rapper.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

aanmelden
vraag stellen

leergang rouw- en verliesbegeleiding

korte introductie

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, familie, spullen, geld, vriendschap, relatie, huwelijk, gezondheid, werk, inkomen en uiteindelijk het verlies van het eigen leven of dat van iemand die heel belangrijk voor je is.

We zijn gewend geraakt om verliezen en de pijn die erbij hoort zoveel mogelijk te vermijden of te omzeilen danwel er zo snel mogelijk overheen te stappen. Zowel als het onszelf betreft, maar ook als we geconfronteerd worden met het verlies van een ander. 

Leven met zielenpijn – we noemen dat “rouw” – is een kunst die we steeds minder leren beheersen. Het leidt tot afschrikwekkende zinnetjes als “je moet het een plek geven”, “kom op, kijk toch eens wat je allemaal nog wel hebt”, etcetera. Maar in onze cultuur waarin de begrippen “meer”, “beter”, “verder” nog heel vaak leidend zijn voor de levensdromen en ons gewenste zelfbeeld, kan de klap van een verlies hard aankomen. Het kan de rouwende vervreemden van anderen, die het leven nog altijd als maakbaar zien, terwijl zij intussen heel anders ervaren.

Dit “probleem” neemt alleen maar verder toe nu het gebruikelijk is geworden dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk behoeden voor teleurstellingen, tegenslagen en confrontaties in hun jeugd. Er is een hele generatie van jonge mensen die denken dat het leven altijd leuk en voorspoedig zou moeten zijn. Hen is vooral “voorspoed en succes” beloofd. 

“Let come what comes, let go what goes.
See what remains.”
–Ramana Maharshi, 1879-1950. Spiritueel leraar. 

Maar verliezen zijn net als andere tegenslagen noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen naar “volwassenheid”. Ze horen bij het leven en zijn er niet tegengesteld aan. Ze horen bij elkaar als het mannelijke en het vrouwelijke, de dag en de nacht, het licht en de schaduw. Ze bestaan dankzij elkaar.

Of een geleden verlies groot of klein is, valt voor een ander niet te beoordelen. Dit hangt af van de wijze waarop het verlies wordt beleefd door degene die het is kwijt geraakt. Ook de wijze waarop het verlies uiteindelijk wordt “verwerkt” is heel persoonlijk en bovendien ook nog eens afhankelijk van de cultuur en de nabijheid of juist de afwezigheid van anderen.

En over dat laatste gaat deze leergang. Naar “rouw” is de laatste jaren veel belangrijk onderzoek gedaan. We weten inmiddels dat de aanwezigheid van anderen, de “nabijheid”, van groot belang kan zijn voor de manier waarop het verlies uiteindelijk in het leven wordt geïntegreerd. Soms is de nabijheid van vrienden of geliefden daarvoor niet toereikend. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

inhoudelijke informatie

 • We betrekken de transformatiecurve (zie masterclass transformatie) op rouwprocessen.
 • We onderzoeken verschillende verliezen en het proces dat bij het lijden van verliezen hoort. Wat is hun aard, hoe kunnen ze verlopen? Wat kan zich voor doen? Welke gevoelens en gedachten? Welk gedrag? Wat is de rol van de omgeving in deze processen?
 • We bespreken de verschillende visies die er bestaan op rouw. Vanuit welke visie werken wij? Wat betekent dat in de praktijk? 
 • We onderzoeken welke gespreksvaardigheden en professionele attitude relevant zijn als je mensen begeleidt in een rouwproces 
 • Ook staan we stil bij gebruikelijke modellen in de rouwbegeleiding en we kijken op welke visie ze zijn gebaseerd.
 • We leren zien waar rouwbegeleiding uiteindelijk op gericht mag zijn.
 • Je krijgt inzicht in jouw eigen verliezen en de betekenis ervan.
 • Je wordt je bewust van jouw eigen (onbewuste) houding ten opzichte van rouwenden.
 • Je leert je verhouden tot rouw.
 • Je raakt vertrouwd met aspecten die bij een rouwproces kunnen horen.
 • Je leert wat het van jou vraagt om daarbij professioneel te begeleiden.
 • Je leert een intake-gesprek vorm te geven.
 • Je hoe een begeleidingsproces eruit kan zien en wat dat van jou vraagt aan vaardigheden, attitudes authenticiteit.
 • Je leert belangrijke momenten in de rouwbegeleiding een plek te geven.

Je rondt de leergang af met een door jou geschreven rouwbiografie, een op rouwbegeleiding toegespitst persoonlijk “handboek” en het inleveren van 4 gespreksverslagen. Dit wordt allemaal getoetst en bij een voldoende niveau ontvang je voor de leergang een certificaat.

De training beoogt om deelnemers te leren bewustzijn te ontwikkelen op hun eigen verliezenen, de betekenis ervan en de wijze waarop ze ermee om zijn gegaan.

Van hieruit leren ze om anderen professioneel in verliesprocessen te begeleiden, met als uiteindelijke doel – indien mogelijk – dat de client het verlies kan integreren in het eigen levensverhaal en de eigen identiteit en hij/zij de eigen levensenergie en levensmoed hervindt.

Bij deze training horen 2 studieboeken. Deelnemers worden aangeraden om van beide boeken in elk geval het eerste hoofdstuk te lezen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. 

 • Lamoen-Dommisse, Inger van: Prentenboek van de Geest. Leeuwarden, 2011.
 • Firth, Gregg M.: Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste. Rotterdam, 1991.
 • coaches
 • rouwbegeleiders
 • counsellors
 • mediators
 • loopbaanbegeleiders
 • en professionals die hun werk geconfronteerd worden met rouw, zoals bijvoorbeeld schoolleiders en HR-managers.

Om deel te nemen aan deze Leergang is het verplicht dat je bij ons de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond, of dat je kunt aantonen dat je over gespreksvaardigheden beschikt die ten minste op Nobco/EMCC foundation-niveau zijn.

onze werkwijze

testimonials

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De o…

meer lezen

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afg…

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de op…

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“Ik had al een aantal jaar een goedlopende coachpraktijk, maar ik verlangde naar verdere professionalisering. Inmiddels ben ik niet alleen veel bete…

meer lezen

“Ik had al een aantal jaar een goedlopende coachpraktijk, maar ik verlangde naar verdere professionalisering. Inmiddels ben ik niet alleen veel beter voorbereid op een gesprek maar heb ik ook een duidelijke leidraad om ieder gesprek tot een goed einde te brengen. “Mijn kunstje” is nu echt coachen geworden. Daarnaast heb ik de organisatie van mijn leven en mijn werk bijgesteld, en ook de prioriteiten. Ik ben niet alleen een veel betere coach, maar heb ook een heel andere (beter) relatie gekregen met de mensen die me lief zijn.”

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant th…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes i…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Reflected experience’ are the key words of this course and the participants are continuously challenged to learn from their own experiences in a …

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“Reflected experience’ are the key words of this course and the participants are continuously challenged to learn from their own experiences in a profound and thorough way. CAI offers their students quality and commitment. The service and personal support offered to the students is impressive. The organization is well organized and well run.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Ik heb het vermogen om te beleven, te voelen, te verlangen, herontdekt. Samen met het begrijpen, zonder oordeel en vanuit verwondering lukte het me…

meer lezen

Susan van Maanen

gezelcoach

“Ik heb het vermogen om te beleven, te voelen, te verlangen, herontdekt. Samen met het begrijpen, zonder oordeel en vanuit verwondering lukte het me beter om een perspectieffase in te richten. Mijn leerproces is een prettige reis geweest naar mijn binnenste, naar wie ik ben en wat ik wil, naar wat van mij is en wat van de ander. De waarde is dat ik me een gelukkiger, stabieler en een mooier mens voel.”

Susan van Maanen

gezelcoach

“Mijn bewustzijn op mijn Zelf en Ego, projectie, overtuigingen, waarden, normen is enorm gegroeid. …  Ik heb het ervaren als een pittige ontdekki…

meer lezen

Florien Bos

gezelcoach - Florien Bos Coaching

“Mijn bewustzijn op mijn Zelf en Ego, projectie, overtuigingen, waarden, normen is enorm gegroeid. …  Ik heb het ervaren als een pittige ontdekkingstocht, die ik graag aanwilde en die me verder heeft gebracht. Iedere lesdag was letterlijk ‘smullen’: de materie over het mens-zijn vind ik enorm boeiend.”

Florien Bos

gezelcoach - Florien Bos Coaching

“In mijn beleving heb ik een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Hierin zijn de grootste ontwikkelingen dat ik “het oordeel” op mijzelf goed …

meer lezen

Esther Reefman

gezelcoach

“In mijn beleving heb ik een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Hierin zijn de grootste ontwikkelingen dat ik “het oordeel” op mijzelf goed onder de loep heb genomen. Dat gaat gepaard met het ervaren van meer rust, en ook met “uitbarstingen” van energie en drive om mijn passie voorop te zetten. Enorm bedankt voor het inrichten en begeleiden van dit fantastische leerproces.”

Esther Reefman

gezelcoach

Dank voor de vele positieve prikkels om mezelf verder te ontwikkelen als mens en als coach.

Felix Bartelomij

gezelcoach - ABN Amro

Dank voor de vele positieve prikkels om mezelf verder te ontwikkelen als mens en als coach.

Felix Bartelomij

gezelcoach - ABN Amro

“Het volgen van de opleidingsdagen heb ik als feestdagen ervaren, ondanks mijn gemoedsrust.”

Michaëla Kaaij

gezelcoach - Kaaij Advocaten

“Het volgen van de opleidingsdagen heb ik als feestdagen ervaren, ondanks mijn gemoedsrust.”

Michaëla Kaaij

gezelcoach - Kaaij Advocaten

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De investering voor dit programma bedraagt € 2145,- (exclusief btw). Dit is inclusief koffie, thee, catering, eindtoetsing en leermaterialen.

Toegankelijk voor deelnemers, bij wie de gespreksvaardigheden tenminste op Nobco/EMCC foundation niveau zijn. Zoals na de Basisopleiding Professioneel Coachen.

De training wordt afgesloten met een certificaat als bij eindtoetsing blijkt dat de het ingeleverde werk aan de eindcriteria voldoet.

De leergang bestaat uit vier opleidingsdagen van 7 contacturen. Je voert in elk geval 4 coachgesprekken en schrijft daarvan verslagen, totaal 14 uur. Daarnaast lees je literatuur en schrijf je aan je einddocumenten, vermoedelijk zo’n 24 uur. Totale studiebelasting bedraagt 68 uren, verdeeld over 4-5 maanden.

Docenten zijn Margreet Rierink en Arine van Rijn. Je kunt hun profielen bekijken en lezen op de team pagina

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.