leergang professioneel coachen

korte introductie

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Leergang Professioneel Coachen

Tijdens de Leergang Professioneel Coachen raak je op basisniveau vertrouwd met de technieken van het coachen en de relevante concepten, uitgangspunten en kennis. Je doet volop ervaring op met zowel coachen, als gecoacht worden en je maakt kennis met thema’s uit de mens- en organisatieontwikkeling.

Tijdens de leergang wordt er veel geoefend onder supervisie, tijdens de opleidinsgdagen en erbuiten. Coachen leer je nu eenmaal niet via het lezen van een boek of het bijwonen van hoorcolleges. Het is een ambacht dat je je eigen maakt door veel praktijk, feedback en zelfreflectie.

Als je de leergang afrondt met een certificaat ben je in staat om professioneel (en dus verantwoord) te coachen. Je weet waar dat voor staat, wat het van jou vraagt en waar de grenzen liggen van jouw professionaliteit in deze fase van jouw ontwikkeling.

“Kijken naar mensen op basis van uniciteit en potentieel maakt voor ons
de weg vrij voor het verrassende, het onverwachte, het authentieke, het kleine of het grote wonder.”

Tijdens de leergang maak je bovendien een begin met het ontwikkelen van je professionele identiteit als coach. Je maakt kennis met een genuanceerde visie op het werken met competenties. Tot slot ga je ontdekken hoe vragen van clienten vaak (ook) om een praktische insteek vragen, maar tegelijkertijd ook altijd raken aan kwesties van zingeving. Ook van een “kleine” coachvraagkan een grote impact uitgaan. Leukom je daar in mee te nemen!

Deze leergang vormt samen met de Basisdag Professioneel Coachen de Basisopleiding Professioneel Coachen. Deze is door de Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Foundation-niveau EQA. Daarbij heb je de mogelijkheid om via onze opleiding ook de individuele accreditatie EIA te halen.

Leergang Professioneel Coachen

inhoudelijke informatie

werkwijze

testimonials

element Leergang Professioneel Coachen

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de Leergang Professioneel Coachen kost dan €2350,- (excl. btw). Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname. Koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen zijn bij de prijs inbegrepen. Deze prijs is ook inclusief coaching en individuele begeleiding naast de opleiding. Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen €2250,-  (incl. btw). Wil je in aanmerking komen voor het privé-tarief? Lees dan de precieze voorwaarden hier.

Het is verplicht om voorafgaand aan de Leergang Professioneel Coachen deelgenomen te hebben aan de ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen. Ook als je elders al een opleiding gevolgd hebt. 

De LPC is daarnaast onderdeel van de Basisopleiding Professioneel Coachen. Dit betreft een door EMCC/Nobco geaccrediteerde opleiding. Zij verplichten ons om te verifieren dat jouw voor-opleiding ten minste op MBO-niveau is. Mocht je niet aan de eisen van de gevraagde voor-opleiding voldoen, dan kun je gebruik maken van een EVC procedure.

De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op foundation niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de Leergang Professioneel Coachen ontvang je een EQA- geaccrediteerd certificaat op foundation niveau. Daarbij heb je de mogelijkheid om via onze opleiding ook de individuele accreditatie EIA te halen.

De leergang bestaat uit vier opleidingsdagen, van 10.00 tot 17.00, verspreid over 4 à 5 maanden. De studiebelasting bedraagt 140,1 uur (totaal Basisopleiding Professioneel Coachen 153,1 uur).

De hoofdopleider voor dit programma is Loek Oudeman. Daarnaast zullen er diverse onderdelen gegeven worden door andere docenten, waaronder Sonja Rhemrev, Margreet Rierink en Caroline van der Weijden.

Deze leergang kan vervolgd worden met de Leergang Zelfbewust Coachen (practitioner niveau), met Analytische Psychologie fundering I, en/of met het volgen van themadagen en verdiepende intervisies. Bij opleidingen kun je een overzicht vinden die alle routes weergeeft die je kunt bewandelen. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.