“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“All that I seek, is already within me.”

Louise Hay, 1926-2017. Amerikaans schrijfster.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Who looks inside, dreams – who looks outside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

aanmelden
vraag stellen

leergang professioneel coachen

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze ontwikkelingsgerichte (coach-)gesprekken te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, etcetera.

Tijdens de Leergang Professioneel Coachen raak je op basisniveau vertrouwd met de technieken van het coachen en de relevante concepten, uitgangspunten en kennis. Je doet volop ervaring op met zowel coachen, als gecoacht worden en je maakt kennis met thema’s uit de mens- en organisatieontwikkeling.

Tijdens de leergang wordt er veel geoefend onder supervisie, tijdens de opleidinsgdagen en erbuiten. Coachen leer je nu eenmaal niet via het lezen van een boek of het bijwonen van hoorcolleges. Het is een ambacht dat je je eigen maakt door veel praktijk, feedback en zelfreflectie.

Als je de leergang afrondt met een certificaat ben je in staat om professioneel (en dus verantwoord) te coachen. Je weet waar dat voor staat, wat het van jou vraagt en waar de grenzen liggen van jouw professionaliteit in deze fase van jouw ontwikkeling.

Tijdens de leergang maak je bovendien een begin met het ontwikkelen van je professionele identiteit als coach. Je maakt kennis met een genuanceerde visie op het werken met competenties. Tot slot ga je ontdekken hoe vragen van clienten vaak (ook) om een praktische insteek vragen, maar tegelijkertijd ook altijd raken aan kwesties van zingeving. Ook van een “kleine” coachvraagkan een grote impact uitgaan. Leukom je daar in mee te nemen!

Deze leergang vormt samen met de Basisdag Professioneel Coachen de Basisopleiding Professioneel Coachen. Deze is door de Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Foundation-niveau.

Kijken naar mensen op basis van uniciteit en potentieel maakt voor ons
de weg vrij voor het verrassende, het onverwachte, het authentieke, het kleine of het grote wonder.

inhoudelijke informatie

Je leert:

 • de belangrijkste uitgangspunten van het coachen effectief te integreren in de praktijk.
 • een coachgesprek te structureren en effectief te maken.
 • in de praktijk effectief te luisteren, waar te nemen en feedback te geven.
 • wat het verschil is tussen een coachende benadering en een sturende benadering.
 • wat er aan een coachgesprek voorafgaat en hoe je het afrondt.
 • hoe je binnen veilige en verantwoorde grenzen blijft met jouw begeleiding.
 • welke specifieke (en onderscheidende) visie op “de ander” er onder coachen ligt.
 • welke verschillende vormen van “leren” er zijn en welke plek coachen daarin in neemt.
 • hoe je de verantwoordelijkheid voor het proces en de sturing ervan bij de client laat.
 • hoe je elke kwestie van een client tot uitgangspunt kunt maken van een leerproces, zodat het resultaat vanjouw coaching duurzaam is en geen “quick-fix”.
 • zien en begrijpen wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de “ander”.

Tijdens de Basisdag Professioneel Coachen heb je zicht gekregen op wat het van je vraagt om:

 • de dingen die je tot nu toe ‘intuïtief’ deed te herkennen en naar een professioneel niveau te tillen.
 • een terzake doende en professionele coachende attitude te ontwikkelen.
 • in jouw eigen geval de slag naar professioneel coachen te maken.
 • te coachen op een manier die zich ten minste op het niveau bevindt van de Nobco/EMCC standaarden voor Foundation-niveau.
en heb je:
 • een werkzame structuur voor het voeren van een professioneel ontwikkelingsgesprek aangereikt gekregen.
 • zicht op de vaardigheden en de eigenwaarden waarover een professionele coach beschikt en heb je een idee hoe jouw professionaliteit op dit moment zich daartoe verhoudt.

Tijdens de Leergang Professionele Coachen, leer je …

 • de belangrijkste uitgangspunten van het coachen effectief te integreren in de praktijk.
 • een coachgesprek te structureren en effectief te maken.
 • in de praktijk effectief te luisteren, waar te nemen en feedback te geven.
 • wat het verschil is tussen een coachende benadering en een sturende benadering.
 • wat het verschil is tussen coachen en andere begeleidingsvormen
 • welke specifieke (en onderscheidende) visie op “de ander” er onder coachen ligt
 • welke verschillende vormen van “leren” er zijn en welke plek coachen daarin in neemt
 • welke begrippen belangrijk zijn bij coachen als begeleidingsvorm

… en maak je kennis met:

 • de onderscheidende fasen van ontwikkelings- en transformatieprocessen. verschillende paradigma’s in bedrijfsculturen en de invloed daarvan op de effectiviteit van coachen.
 • de specifieke kenmerken van de menselijke interactie.

Deze leergang heeft tot doel:

 • te voorzien in een stevige en genuanceerde basis waarop de rest van de ontwikkeling tot coach stevig kan rusten.
 • het professioneel en binnen verantwoorde grenzen leren voeren van coachgesprekken.
 • het leren vormgeven van een veilige werkrelatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid en waarbij de client aan het stuur blijft of komt van zijn eigen ontwikkeling en zijn eigen keuzes.
 • te leren zien hoe het coach ook kan worden toegepast binnen het leidinggeven of het samenwerken.

de Leergang Professioneel Coachen is bestemd voor …

 • professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen.
 • professionals die binnen hun organisatie betrokken zijn bij re-organisatie, kwaliteitsverbetering of intern opleiden.
 • professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd coach.
 • mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen en daarin een professionele slag willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach-zijn.
 • professionals uit de mensbegeleiding die totnutoe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend en voorschrijvend perspectief en die graag de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is.
 • professionals die zich willen laten scholen tot Jungiaans begeleidinsgkundige of Jungiaans Analytisch Therapeut.

we verwachten van jou dat…

 • je intrinsiek gemotiveerd bent om te leren coachen (je wordt niet ‘gestuurd’ door je leidinggevende of je organisatie).
 • je bereid bent om je ten minste twee keer te laten coachen door een coach uit ons Coachgilde, die naar alle waarschijnlijkheid niet bij je in de buurt woont/ praktijk houdt.
 • je  je ervan bewust bent dat het bij een leergang coachen ook over jou zelf moet gaan en over jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • je innerlijk ruimte hebt voor dit leerproces (als je op hetzelfde moment andere opleidingen volgt ofwel (al) gecoacht wordt ofwel onder behandeling bent van een therapeut, vragen we je om ons hiervan op de hoogte te brengen.
 • je de ambitie hebt om het coachen op professioneel niveau toe te leren passen volgens de criteria die wij daarvoor hanteren.
 • je over voldoende innerlijke stevigheid beschikt om feedback te ontvangen, op jezelf te reflecteren en je handelinsgrepertoire te verruimen, ook als dat spannend voelt. (Mocht je aan dit laatste punt twijfelen, dan kun je contact met ons opnemen dit even te overleggen.)
 • je bereid bent om zonder oordeel (positief of negatief) te leren kijken naar jezelf, naar de ander en naar wat zich voordoet.

testimonials

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mi…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt….

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat …

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching tec…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

Deelname aan de Leergang Professioneel Coachen kost - tot 1 januari 2021 - € 2295,00 (exclusief btw) inclusief koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Deze prijs is ook inclusief coaching en individuele begeleiding naast de opleiding. Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname. Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 1945,00 (inclusief btw). 

Per 1 januari 2021 worden de tarieven verhoogd naar € 2350,00 excl. btw zakelijk en € 2250,00 incl. btw prive. Voor alle inschrijvingen die voor 1 januari binnen zijn, en die ook voor 31 december 2020 zijn betaald, geldt nog het huidige tarief.

Wil je in aanmerking komen voor het privé-tarief? Lees dan de precieze voorwaarden hier.

Het is verplicht om voorafgaand aan de Leergang Professioneel Coachen (LPC) deelgenomen te hebben aan de ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen.

De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de Leergang Professioneel Coachen ontvang je een EQA- geaccrediteerd certificaat op foundation-niveau.

De leergang bestaat uit vier opleidingsdagen (van 10.00 tot 17.00) verspreid over 4 à 5 maanden. De studiebelasting bedraagt 140,1 uur (totaal Basisopleiding Professioneel Coachen 153,1 uur).

De hoofdopleider is Loek Oudeman. Daarnaast zullen er diverse onderdelen gegeven worden door onze andere trainers zoals Jorien Kruse, Arine van Rijn en Yaron Loman.

Deze leergang kan vervolgd worden met de Leergang Zelfbewust Coachen (Practitioner niveau), met Analytische Psychologie fundering I, en/of met het volgen van themadagen en verdiepende intervisies. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.

“He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“Who looks inside, dreams – who looks outside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“You must take personal responsibility.You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

Jim Rohn, 1930-2009. Amerikaans entrepreneur.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again; fear must be overcome again and again.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans psycholoog.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”

Bruce Lee, 1940-1973. Vechtkunst-acteur.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.”

Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926. Duits dichter.

“Life doesn’t make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, the better for us all.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.