werken met tekeningen

In de praktijk van de mensbegeleiding is taal vaak het belangrijkste communicatiemiddel. De begeleider werkt, binnen de veilige grenzen van zijn professionaliteit, met wat de client via taal, via woorden, soms via intonatie, of lichaamstaal, inbrengt in de ontmoeting.

Taal is een fantastisch en rijk medium.  Maar niet alles kan met woorden worden gezegd. Mensen dragen een innerlijke beeldenwereld bij zich, die groter en rijker is dan taal kan bevatten of omschrijven. De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung was eigenlijk de eerste die deze beeldenwereld betrok bij het werken met zijn clienten.

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding. Niet zelden kan via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit worden, zowel bewust als onbewust niet.

analytische psychologie fundering
analytische psychologie fundering
analytische psychologie fundering I

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De kosten voor deelname, exclusief de te lezen literatuur, bedragen € 1250,- exclusief BTW. Hierbij zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en leermaterialen inbegrepen.

Kennis en begrip van basisbegrippen uit de analytische psychologie (persona, ego, zelf, schaduw, individuatie) worden aanwezig verondersteld. Bij inschrijving wordt de deelnemer gevraagd om aan te geven hoe hij/zij deze kennis heeft verworven. Deelnemers zonder deze kennis kunnen parallel aan, of voorafgaand aan deze training Analytische Psychologie Fundering 1 volgen. De gespreksvaardigheden worden verondersteld ten minste op het niveau foundation te zijn, vergelijkbaar met Leergang  Professioneel Coachen.

Voor de opleiding tot Analytisch Coach wordt accreditatie aangevraagd bij EMCC/Nobco. Deze training over het werken met tekeningen is onderdeel van die opleiding tot Analytisch Coach, maar kan ook los van dat programma gevolgd worden.

De training wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Er vindt geen eindtoetsing plaats. De training is een verplicht onderdeel van de opleiding tot Analytisch Coach. Deze laatste opleiding kent eindcriteria. Wanneer daaraan is voldaan wordt hiervoor een certificaat verkregen.

Het betreft in totaal 15 contacturen. Het lezen van literatuur vraagt vermoedelijk 24-32 uur. Daarnaast wordt verwacht dat ten minste 4 keer geoefend wordt met eigen cliënten, in totaal 10 uur, inclusief verslaglegging. Totaal dus ten minste 49 uur.

Docent is Margreet Rierink. 

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.