specialisatie coachen van levens- en loopbaanvragen

korte introductie

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig en op niveau coachen in coachtrajecten. Zodanig dat het een proces wordt dat een belangrijke bijdrage levert aan zowel de ontwikkeling alsook aan de persoonlijke zingeving van de client.
Daarbij is het allereerst belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. Ookal is de initiele vraag  vaak gerelateerd aan een min of meer concreet probleem, voorval, wens of aanleiding.

Specialisatie Coachen Van Levens- En Loopbaanvragen

In deze vraag zit een meer omvattende vraag verborgen die betrekking heeft op de identiteit, de talenten en de verlangens van de cliënt. Als de coach vakkundig deze verborgen levensvraag in het traject betrekt, vindt de cliënt tijdens het traject niet alleen een antwoord op de vraag waar hij het traject mee startte. Hij heeft tevens een groter bewustzijn gekregen op wie hij werkelijk is, waar hij naar verlangt in het leven en wat hij daarvoor (nog) te ontwikkelen heeft. De coach die dit beheerst is in staat om met iedere coachvraag – hoe praktisch ook – een traject vorm te geven, dat voor een belangrijk deel op zingeving neerkomt.

“De mens draagt het antwoord op al zijn eigen vragen bij zich.”

Ditzelfde geldt ook voor loopbaantrajecten. Deze trajecten noemen we hier in het bijzonder omdat in Nederland verreweg het belangrijkste deel van de markt voor coaching bestaat uit loopbaanvragen. Cliënten komen bij de coach met een werkgerelateerde vraag. De vakkundige coach realiseert zich echter dat deze vraag weliswaar binnen het professionele domein van de cliënt is ontstaan, maar dat deze verwijst naar een fundamenteler vraagstuk, een zogenaamde levensvraag of zingevingsvraagstuk. Deze coach stort zich dus niet zo maar zonder meer op het antwoorden van de vraag die voorligt (hoe concreet die soms ook is, zeker voor de cliënt) maar onderzoekt zorgvuldig in welk breder kader deze vraag beantwoord mag worden. Vrijwel altijd blijkt dat het professionele en het persoonlijke met elkaar verweven zijn.

Tijdens deze specialisatie vindt de integratie plaats van alle eerder geleerde concepten en technieken en worden coaches daarnaast on-the-job begeleid in het perfectioneren van de wijze waarop ze volledige coachtrajecten uitvoeren op een ontwikkelingsgerichte manier.

accreditatie

De Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen (SCLL) is los te volgen maar vormt ook jaar 1 van Vakmanschap. Het SCLL certificaat geeft toegang tot jaar 2 van Vakmanschap de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap. Het gehele Vakmanschap programma is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op senior-practitioner niveau EQA. Daarbij heb je de mogelijkheid om via onze opleiding ook de individuele accreditatie EIA te halen.

site element

inhoudelijke informatie

onze werkwijze

testimonials

side element

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De investering voor dit programma bedraagt €4295,- (excl. btw). Dit is inclusief koffie, thee, catering, coaching, individuele begeleiding en leermaterialen. Er geldt voor dit programma maar één tarief. 

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen deelgenomen te hebben aan de Leerweg Zelfbewust Coachen of een elders gevolgde opleiding die op een EQA-accreditatie heeft op practitioner-niveau. Het gevolgd hebben van de Basisdag Professioneel Coachen is voor iedereen een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

Dit betreft daarnaast een door EMCC/Nobco geaccrediteerde opleiding. Zij verplichten ons om te verifieren dat jouw voor-opleiding ten minste op HBO-niveau is. Je wordt ook toegelaten als je beschikt over een certificaat van een geaccrediteerde opleiding op Practitioner-niveau. Mocht je bij ons een certificaat voor de Leergang Zelfbewust Coachen hebben behaald, dan hoef je niets meer aan te tonen.
Mocht je niet aan de eisen van de gevraagde voor-opleiding voldoen, dan kun je gebruik maken van een EVC procedure.

Wanneer je de Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen (jaar 1) succesvol afrondt, ontvang je daarvoor een certificaat dat toegang geeft tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (jaar 2). Samen vormen jaar 1 en jaar 2 de Route naar Vakmanschap, die door Nobco/EMCC op senior practitioner niveau is geaccrediteerd.

Het programma bestaat o.a. uit het bijwonen van 6 opleidingsdagen ( van 10.00 tot 17.00), uit 5 intervisies van een dagdeel (’s ochtends, ’s middags of ’s avonds) en 1 themadag van een dagdeel. De SCLL gaat eenmaal per jaar in september van start en wordt in juni afgerond (in totaal tien maanden).

Docenten zijn Loek Oudeman, Caroline van der Weijden en Jorien Kruse. Je kunt hun profielen bekijken en lezen op de team pagina

Bij een succesvolle afronding van deze specialisatie krijg je toegang tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap ofwel het tweede deel van Vakmanschap waarvoor je afhankelijk van jouw leervragen en ambities wel of niet kan kiezen. Men is ook altijd vrij om deel te nemen aan losse Masterclasses. Op de opleidingen pagina vind je eventueel een interactieve afbeelding met alle mogelijke opleidingen die wij bieden.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden.