“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

“Who looks inside, dreams – who looks outside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.”

Jean de la Fontaine, 1621-1695. Franse schrijver en dichter.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

aanmelden
vraag stellen

specialisatie coachen van levens- en loopbaanvragen

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig en op niveau coachen in coachtrajecten. Zodanig dat het een proces wordt dat een belangrijke bijdrage levert aan zowel de ontwikkeling alsook aan de persoonlijke zingeving van de client.
Daarbij is het allereerst belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. Ookal is de initiele vraag  vaak gerelateerd aan een min of meer concreet probleem, voorval, wens of aanleiding.

In deze vraag zit een meer omvattende vraag verborgen die betrekking heeft op de identiteit, de talenten en de verlangens van de cliënt. Als de coach vakkundig deze verborgen levensvraag in het traject betrekt, vindt de cliënt tijdens het traject niet alleen een antwoord op de vraag waar hij het traject mee startte. Hij heeft tevens een groter bewustzijn gekregen op wie hij werkelijk is, waar hij naar verlangt in het leven en wat hij daarvoor (nog) te ontwikkelen heeft. De coach die dit beheerst is in staat om met iedere coachvraag – hoe praktisch ook – een traject vorm te geven, dat voor een belangrijk deel op zingeving neerkomt.

Ditzelfde geldt ook voor loopbaantrajecten. Deze trajecten noemen we hier in het bijzonder omdat in Nederland verreweg het belangrijkste deel van de markt voor coaching bestaat uit loopbaanvragen. Cliënten komen bij de coach met een werkgerelateerde vraag. De vakkundige coach realiseert zich echter dat deze vraag weliswaar binnen het professionele domein van de cliënt is ontstaan, maar dat deze verwijst naar een fundamenteler vraagstuk, een zogenaamde levensvraag of zingevingsvraagstuk. Deze coach stort zich dus niet zo maar zonder meer op het antwoorden van de vraag die voorligt (hoe concreet die soms ook is, zeker voor de cliënt) maar onderzoekt zorgvuldig in welk breder kader deze vraag beantwoord mag worden. Vrijwel altijd blijkt dat het professionele en het persoonlijke met elkaar verweven zijn.

Tijdens deze specialisatie vindt de integratie plaats van alle eerder geleerde concepten en technieken en worden coaches daarnaast on-the-job begeleid in het perfectioneren van de wijze waarop ze volledige coachtrajecten uitvoeren op een ontwikkelingsgerichte manier.

accreditatie

De Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen (SCLL) is los te volgen maar vormt ook jaar 1 van Vakmanschap. Het SCLL certificaat geeft toegang tot jaar 2 van Vakmanschap de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap. Het gehele Vakmanschap programma is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op senior-practitioner niveau.

“De Basisdag Professioneel Coachen legt “letterlijk” de professionele basis onder een ontwikkelingsgerichte stijl van leiden, begeleiden en samenwerken.”

inhoudelijke informatie

 • Of een cliënt nu vastloopt in leven of werken, uiteindelijk raakt iedere vraag aan essentiële onderliggende vragen als: Wie ben ik eigenlijk? Hoe doe ik de dingen? Wat kan ik goed? Wat heb ik te ontwikkelen? Wat wil ik achter me laten? Hoe wil ik verder? Hoe ga ik om met anderen? Hoe met mijzelf? In welke levensfase bevind ik me?

  De coach leert om de coachtrajecten die hij uitvoert zo vorm te geven dat zijn/haar cliënten niet alleen een antwoord vinden op de vraag waar ze mee binnen kwamen, maar zich tevens – aan de hand van die beginvraag – ontwikkelen, verrijken en ontplooien op een manier die past bij wie ze werkelijk zijn, wat ze kunnen en wat ze kunnen ontwikkelen. Tijdens de Specialisatie wordt het uitvoeren van een coachtraject van A (het allereerste contact) tot en met Z (afscheid na de evaluatie) besproken en geoefend.

  Aan de orde komen onder andere:

 • het opzetten van een ontwikkelingsgericht coachtraject
 • een effectieve intake en het schrijven van een dynamiserende offerte
 • coachen op identiteit: wie ben ik?
 • biografie & levensfasen
 • coachen op verlangen: wat wil ik?
 • talent & competenties: wat kan ik?
 • bijdragen & (zelf-)realisatie
 • integreren en afscheid nemen aan het einde van het traject

wat leer je?

Tijdens de specialisatie ontwikkel je je op drie niveaus:
 • De vaardigheden die tijdens de foundation en de practitioneropleiding zijn opgedaan, worden aangescherpt en naar een hoger en effectiever niveau gebracht. De coach leert om met steeds minder taal, minder omwegen en authentiek (zie ook coachen met zo min mogelijk bagage) met de cliënt te komen tot de essentie van zijn vraagstuk en van daaruit tot zijn autonome ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande zingeving.
 • De coach leert effectieve en integrale ontwikkelingstrajecten in te richten. De coach begeleidt tijdens deze leergang ten minste 2 cliënten in een coachtraject zodat het geleerde niet alleen “gesepareerd” wordt geoefend (in 2- of 3-tallen en met incidentele cliënten), maar ook in 2 – intensief gesuperviseerde – gehele coachtrajecten. Tijdens gesuperviseerde intervisies wordt niet alleen gewerkt aan de verdere verfijning van het geleerde maar wordt ook toegezien op de integratie van het geleerde in de coachtrajecten die de coach-in-opleiding uitvoert en in het draaiboek dat de coach hiervan schrijft.
 • De coach krijgt een beter inzicht in zijn eigen persoonlijkheidsstructuur, biografie, schaduwkanten en wel en niet ontwikkeld potentieel. De coach leert inzien wat het effect hiervan was en is op zijn persoonlijke en professionele functioneren. Dit vindt plaats middels het schrijven van een biografie en het schrijven van een zelfreflectie op de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling waarin de inzichten, opgedaan in eerdere opleidingen en de bevindingen tijdens de leergang SCLL op een dynamische manier worden meegenomen

Doel van deze leergang is dat de coach zich ontwikkelt tot een vakkundige coach die in staat is om elk traject te coachen, met uitzondering misschien van het coachen van executives. Voor deze coach is het vanzelfsprekend dat een traject niet alleen een antwoord en resultaat oplevert ten aanzien van de initiele vraag van de client, maar dat client tevens als totale mens een ontwikkeling doormaakt, waardoor de coaching een belangrijk zingevend aspect krijgt.

 • voor coaches die zich willen doorontwikkelen op senior practitioner niveau
 • voor coaches met een eigen praktijk of met de wens om deze op korte termijn op te zetten
 • voor coaches die willen leren om ook bij praktische coachvragen, zingevingsprocessen te implementeren
 • voor interne coaches.
 • voor HR-professionals.

Het instroom-niveau van de specialisatie dient ten minste op EQA- of EIA practitioner-niveau te zijn.

testimonials

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching tec…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt….

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mi…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat …

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De investering voor dit programma bedraagt €4045,- exclusief btw. Dit is inclusief koffie, thee, catering, 3 sessies coaching,  individuele begeleiding en leermaterialen. 

Per 1 janyari 2021 verandert het tarief naar € 4295,- exclusief btw.

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen deelgenomen te hebben aan de Leerweg Zelfbewust Coachen of een elders gevolgde opleiding die op een EQA-accreditatie heeft op practitioner-niveau. Het gevolgd hebben van de Basisdag Professioneel Coachen is voor iedereen een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

Wanneer je de Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen (jaar 1) succesvol afrondt, ontvang je daarvoor een certificaat dat toegang geeft tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (jaar 2). Samen vormen jaar 1 en jaar 2  de Route naar Vakmanschap, die door Nobco/EMCC op senior practitioner niveau is geaccrediteerd.

Het programma bestaat o.a. uit het bijwonen van 6 opleidingsdagen ( van 10.00 tot 17.00), uit 5 intervisies van een dagdeel (’s ochtends, ’s middags of ’s avonds) en 1 themadag van een dagdeel. De SCLL gaat eenmaal per jaar in september van start en wordt in juni afgerond (in totaal tien maanden).

Docenten zijn Loek Oudeman, Caroline van der Weijden en Jorien Kruse.

Bij een succesvolle afronding van deze specialisatie krijg je toegang tot het tweede deel van Vakmanschap waarvoor je afhankelijk van jouw leervragen en ambities wel of niet kan kiezen. Men is ook altijd vrij om deel te nemen aan losse Masterclasses. Op de opleidingen pagina vind je eventueel een interactieve afbeelding met alle mogelijke opleidingen die wij bieden.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.

“He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again; fear must be overcome again and again.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans psycholoog.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“You must take personal responsibility.You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

Jim Rohn, 1930-2009. Amerikaans entrepreneur.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.”

Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926. Duits dichter.

“Life doesn’t make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, the better for us all.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”

Bruce Lee, 1940-1973. Vechtkunst-acteur.

“Who looks inside, dreams – who looks outside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)