“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

aanmelden
vraag stellen

specialisatie coachen van levens- en loopbaanvragen

korte introductie

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig en op niveau coachen in coachtrajecten. Zodanig dat het een proces wordt dat een belangrijke bijdrage levert aan zowel de ontwikkeling alsook aan de persoonlijke zingeving van de client.
Daarbij is het allereerst belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. Ookal is de initiele vraag  vaak gerelateerd aan een min of meer concreet probleem, voorval, wens of aanleiding.

In deze vraag zit een meer omvattende vraag verborgen die betrekking heeft op de identiteit, de talenten en de verlangens van de cliënt. Als de coach vakkundig deze verborgen levensvraag in het traject betrekt, vindt de cliënt tijdens het traject niet alleen een antwoord op de vraag waar hij het traject mee startte. Hij heeft tevens een groter bewustzijn gekregen op wie hij werkelijk is, waar hij naar verlangt in het leven en wat hij daarvoor (nog) te ontwikkelen heeft. De coach die dit beheerst is in staat om met iedere coachvraag – hoe praktisch ook – een traject vorm te geven, dat voor een belangrijk deel op zingeving neerkomt.

“De mens draagt het antwoord op al zijn eigen vragen bij zich.”

Ditzelfde geldt ook voor loopbaantrajecten. Deze trajecten noemen we hier in het bijzonder omdat in Nederland verreweg het belangrijkste deel van de markt voor coaching bestaat uit loopbaanvragen. Cliënten komen bij de coach met een werkgerelateerde vraag. De vakkundige coach realiseert zich echter dat deze vraag weliswaar binnen het professionele domein van de cliënt is ontstaan, maar dat deze verwijst naar een fundamenteler vraagstuk, een zogenaamde levensvraag of zingevingsvraagstuk. Deze coach stort zich dus niet zo maar zonder meer op het antwoorden van de vraag die voorligt (hoe concreet die soms ook is, zeker voor de cliënt) maar onderzoekt zorgvuldig in welk breder kader deze vraag beantwoord mag worden. Vrijwel altijd blijkt dat het professionele en het persoonlijke met elkaar verweven zijn.

Tijdens deze specialisatie vindt de integratie plaats van alle eerder geleerde concepten en technieken en worden coaches daarnaast on-the-job begeleid in het perfectioneren van de wijze waarop ze volledige coachtrajecten uitvoeren op een ontwikkelingsgerichte manier.

accreditatie

De Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen (SCLL) is los te volgen maar vormt ook jaar 1 van Vakmanschap. Het SCLL certificaat geeft toegang tot jaar 2 van Vakmanschap de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap. Het gehele Vakmanschap programma is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op senior-practitioner niveau.

inhoudelijke informatie

Of een cliënt nu vastloopt in leven of werken, uiteindelijk raakt iedere vraag aan essentiële onderliggende vragen als: Wie ben ik eigenlijk? Hoe doe ik de dingen? Wat kan ik goed? Wat heb ik te ontwikkelen? Wat wil ik achter me laten? Hoe wil ik verder? Hoe ga ik om met anderen? Hoe met mijzelf? In welke levensfase bevind ik me?

De coach leert om de coachtrajecten die hij uitvoert zo vorm te geven dat zijn/haar cliënten niet alleen een antwoord vinden op de vraag waar ze mee binnen kwamen, maar zich tevens – aan de hand van die beginvraag – ontwikkelen, verrijken en ontplooien op een manier die past bij wie ze werkelijk zijn, wat ze kunnen en wat ze kunnen ontwikkelen. Tijdens de Specialisatie wordt het uitvoeren van een coachtraject van A (het allereerste contact) tot en met Z (afscheid na de evaluatie) besproken en geoefend.

Aan de orde komen onder andere:

 • het opzetten van een ontwikkelingsgericht coachtraject
 • een effectieve intake en het schrijven van een dynamiserende offerte
 • coachen op identiteit: wie ben ik?
 • biografie & levensfasen
 • coachen op verlangen: wat wil ik?
 • talent & competenties: wat kan ik?
 • bijdragen & (zelf-)realisatie
 • integreren en afscheid nemen aan het einde van het traject

Tijdens de specialisatie ontwikkel je je op drie niveaus:

 • De vaardigheden die tijdens de foundation en de practitioneropleiding zijn opgedaan, worden aangescherpt en naar een hoger en effectiever niveau gebracht. De coach leert om met steeds minder taal, minder omwegen en authentiek (zie ook coachen met zo min mogelijk bagage) met de cliënt te komen tot de essentie van zijn vraagstuk en van daaruit tot zijn autonome ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande zingeving.
 • De coach leert effectieve en integrale ontwikkelingstrajecten in te richten. De coach begeleidt tijdens deze leergang ten minste 2 cliënten in een coachtraject zodat het geleerde niet alleen “gesepareerd” wordt geoefend (in 2- of 3-tallen en met incidentele cliënten), maar ook in 2 – intensief gesuperviseerde – gehele coachtrajecten. Tijdens gesuperviseerde intervisies wordt niet alleen gewerkt aan de verdere verfijning van het geleerde maar wordt ook toegezien op de integratie van het geleerde in de coachtrajecten die de coach-in-opleiding uitvoert en in het draaiboek dat de coach hiervan schrijft.
 • De coach krijgt een beter inzicht in zijn eigen persoonlijkheidsstructuur, biografie, schaduwkanten en wel en niet ontwikkeld potentieel. De coach leert inzien wat het effect hiervan was en is op zijn persoonlijke en professionele functioneren. Dit vindt plaats middels het schrijven van een biografie en het schrijven van een zelfreflectie op de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling waarin de inzichten, opgedaan in eerdere opleidingen en de bevindingen tijdens de leergang SCLL op een dynamische manier worden meegenomen

Doel van deze leergang is dat de coach zich ontwikkelt tot een vakkundige coach die in staat is om elk traject te coachen, met uitzondering misschien van het coachen van executives. Voor deze coach is het vanzelfsprekend dat een traject niet alleen een antwoord en resultaat oplevert ten aanzien van de initiele vraag van de client, maar dat client tevens als totale mens een ontwikkeling doormaakt, waardoor de coaching een belangrijk zingevend aspect krijgt.

 • voor coaches die zich willen doorontwikkelen op senior practitioner niveau
 • voor coaches met een eigen praktijk of met de wens om deze op korte termijn op te zetten
 • voor coaches die willen leren om ook bij praktische coachvragen, zingevingsprocessen te implementeren
 • voor interne coaches.
 • voor HR-professionals.

Het instroom-niveau van de specialisatie dient ten minste op EQA- of EIA practitioner niveau te zijn.

onze werkwijze

testimonials

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik ben heel blij met de goede begeleiding en de beschermde, veilige leeromgeving.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik waardeer de opleidingsdagen, de ontmoetingen, de heerlijke lunches en het innerlijke proces dat de opleiding bij mij teweeg heeft gebracht. De opleiders zijn voor mij inspirerende mensen.”

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mi…

meer lezen

“Ik dacht vooraf dat ik op zoek was naar vaardigheden, maar ik ben nu vooral aan het werk met mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht dat ik mezelf goed kende, maar nu pas zie ik waar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten zich bevinden. Ik heb veel beelden over mezelf moeten bijstellen, maar juist dat gaat mij tot een goede coach maken. Ik kom terug!”

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt….

meer lezen

“Ik ben master practitioner NLP en had verwacht de Basisopleiding Professioneel Coachen makkelijk te kunnen overslaan. Ik ben blij dat me dat is afgeraden. Ik heb mezelf nog volop zien struikelen en ploeteren en heb ongelooflijk veel geleerd. Nu weet ik pas wat coachen is en wat het van me vraagt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat …

meer lezen

“Ik had nooit verwacht dat het mogelijk was om in vier maanden tijd zo’n ontwikkeling in professionaliteit te kunnen realiseren. Ik vind dat de opleiding heel knap in elkaar zit. Ik heb meer geleerd dan dat ik had verwacht. Ik kan nu inderdaad coachen. Op basisniveau weliswaar, maar ik weet wat ik doe en ik ben er trots op.”

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“During the ‘Basisopleiding Professioneel Coachen’ the students get acquainted with the basic techniques of coaching, as well as the relevant theoretical concepts, axiomas and knowledge. Students are able to experience coaching themselves by being coached and coaching others, and they learn to know relevant themes from organizational and human sciences.”

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching tec…

meer lezen

NOBCO / EMCC

assessment report

“The main focus of the Basisopleiding Professioneel Coachen is on professional development (in which the personal development of the student comes inevitably along): the programme intends to train students (over and over again) until they show they can truly perform all required basic coaching techniques in practice. This is supported by theory and models, but these are presented – without any exception – only after students have experienced their functioning in practice (this is congruent with the specific philosophy from which the CAI works).”

NOBCO / EMCC

assessment report

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De investering voor dit programma bedraagt € 4295,- (exclusief btw). Dit is inclusief koffie, thee, catering, 3 sessies coaching, individuele begeleiding en leermaterialen. 

Studenten die de leergang prive betalen kunnen het deelnametarief plus de btw in mindering brengen hij hun aangifte IB, danwel de kosten opvoeren als starterskosten zodra ze hun eigen praktijk starten.

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Specialisatie Coachen op Levens- en Loopbaanvragen deelgenomen te hebben aan de Leerweg Zelfbewust Coachen of een elders gevolgde opleiding die op een EQA-accreditatie heeft op practitioner-niveau. Het gevolgd hebben van de Basisdag Professioneel Coachen is voor iedereen een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

Wanneer je de Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen (jaar 1) succesvol afrondt, ontvang je daarvoor een certificaat dat toegang geeft tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (jaar 2). Samen vormen jaar 1 en jaar 2 de Route naar Vakmanschap, die door Nobco/EMCC op senior practitioner niveau is geaccrediteerd.

Het programma bestaat o.a. uit het bijwonen van 6 opleidingsdagen ( van 10.00 tot 17.00), uit 5 intervisies van een dagdeel (’s ochtends, ’s middags of ’s avonds) en 1 themadag van een dagdeel. De SCLL gaat eenmaal per jaar in september van start en wordt in juni afgerond (in totaal tien maanden).

Docenten zijn Loek Oudeman, Caroline van der Weijden en Jorien Kruse. Je kunt hun profielen bekijken en lezen op de team pagina

Bij een succesvolle afronding van deze specialisatie krijg je toegang tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap ofwel het tweede deel van Vakmanschap waarvoor je afhankelijk van jouw leervragen en ambities wel of niet kan kiezen. Men is ook altijd vrij om deel te nemen aan losse Masterclasses. Op de opleidingen pagina vind je eventueel een interactieve afbeelding met alle mogelijke opleidingen die wij bieden.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Houd voor de zekerheid je ongewenste mailbox in de gaten, daar kan de bevestigingsmail nog weleens in belanden. 

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“You must take personal responsibility.You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

Jim Rohn, 1930-2009. Amerikaans entrepreneur.

“Life doesn’t make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, the better for us all.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”

Bruce Lee, 1940-1973. Vechtkunst-acteur.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again; fear must be overcome again and again.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans psycholoog.

“Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.”

Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926. Duits dichter.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.