frequently asked questions2020-11-08T17:01:41+00:00

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“People fear their hidden selves, afraid that they will burst out.”

Gregory Benford, 1941-.... Amerikaans sciencefictionschrijver.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.”

Jean de la Fontaine, 1621-1695. Franse schrijver en dichter.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

aanmelden
vraag stellen

FAQ’s

accreditatie

Wat betekent accreditatie?2020-12-23T19:02:15+00:00

Accreditatie in het algemeen staat voor zoiets als bewezen betrouwbaarheid. Als er een bewijs van accreditatie is, zou de afnemer erop moeten kunnen vertrouwen dat het product of de dienst van onbesproken kwaliteit zijn. De grootste beroepsvereniging voor coaches in Nederland, de Nobco, verstrekt 2 typen accreditaties. Zij accrediteren individuele coaches, en zij accrediteren specifieke coachopleidingen. (Let op, niet het opleidingsinstituut wordt geaccrediteerd, maar 1 of meer van de opleidingen die het instituut verzorgt.) Het krijgen van zo’n accreditatie is een pittig proces, waarin assessoren van de Nobco diepgravend onderzoek doen. Bovendien moet de accreditatie met regelmaat hernieuwd worden. Voor een opleidingsinstituut is de accreditatie van een of meer van hun opleidingen daarmee een stok achter de deur om de kwaliteit voortdurend te monitoren.

Als ik een geaccrediteerd certificaat ontvang, ben ik daarmee ook als coach geaccrediteerd?2020-12-23T18:55:25+00:00

Om door de beroepsvereniging Nobco/EMCC individueel geaccrediteerd te worden, moet je altijd een individueel accreditatietraject afleggen (EIA). De informatie hierover vind je op de website van de Nobco. Dit traject is echter eenvoudiger, korter en goedkoper als je een geaccrediteerd opleidingscertificaat kunt overleggen. Zo’n certificaat krijg je als je bij ons een van de geaccrediteerde opleidingsprogramma’s met succes afrondt.

In praktijk komt het echter vaak voor dat werkgevers of opdrachtgevers niet altijd om een bewijs van individuele accreditatie vragen, maar ook genoegen nemen met het bewijs dat je een geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd.

corona

Hoe gaan jullie om met de corona restricties?2020-12-23T12:55:07+00:00

Tijdens Corona-beperkingen volgen we de richtlijnen van het RIVM, de richtlijnen van de beroepsvereniging voor trainingen en opleidingen en de plaatselijke richtlijnen als die van toepassing zijn. Hierbij houden we steeds de strengste norm aan.

We hebben de maximale groepsgrootte tijdelijk terug gebracht en de opleidingsruimte helemaal opnieuw ingericht zodat iedereen zich veilig kan voelen en de richtlijnen worden gerespecteerd.

Ons principe is dat we binnen de mogelijkheden er alles aan doen om zo min mogelijk on-line en zo veel mogelijk “live” op te leiden. Lees verder onder: https://www.coachingacademy.com/corona/

Gaan de opleidingsdagen tijdens corona door?2020-12-23T12:59:53+00:00

Lees voor het antwoord op deze vraag even door  hoe we met de Corona-beperkingen omgaan: https://www.coachingacademy.com/corona/

Het uitgangspunt is dat we er alles aan doen om binnen de mogelijkheden alle opleidingsonderdelen fysiek op de opleidingslocatie te laten plaatsvinden. Als dat niet kan, bijvoorbeeld tijdens een volledige lockdown, wordt per opleidingsgroep gezocht naar de beste oplossing. De kwaliteit van de opleiding mag niet lijden onder de soms complicerende omstandigheden die Corona met zich meebrengt. Dat vraagt soms om maatwerk.

financieel

Kom ik in aanmerking voor het zakelijke of privé tarief?2020-12-23T18:30:47+00:00

Als je hier klikt kom je op de pagina waarin we uitleggen hoe we hiermee omgaan.

Kan ik een offerte krijgen?2020-12-23T18:35:14+00:00

Alle informatie die relevant is voor een opleiding, tref je aan op de websitepagina die aan deze opleiding is gewijd, inclusief kosten etcetera. Wanneer een werkgever desondanks een offerte wil ontvangen, brengen we hiervoor € 29,50 exclusief btw voor administratieve kosten in rekening.

Is het mogelijk om in termijnen te betalen?2021-03-29T09:26:07+00:00

Ja, dat kan. Je deelt het bedrag dan door het aantal opleidingsdagen en zorgt dat steeds het relevante deel voor aanvang van de eerstvolgende dag is betaald. Het is belangrijk dat je je wel realiseert dat dat betalingsschema blijft gelden – ook als je onverhoopt vertraging oploopt. Bij inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige bedrag.

Voorbeeld: Je schrijft je in voor LPC tegen privé-tarief, in wilt graag gespreid betalen.

LPC kost in totaal € 2250 inclusief BTW. Dit betekent dat LPC exclusief BTW € 1859,51 kost. Dit bedrag deel je door 4 (omdat LPC 4 opleidingsdagen telt, verspreid over 4 maanden), wat voor jou een termijnbedrag van € 464,88 betekent. Bij jouw eerste betaling tel je daar de BTW á €390,48 bij op. Dan betaal je dus voor de start van de opleiding € 855,36, en daarna 3 keer maandelijks € 464,88, steeds overgemaakt voor de eerstvolgende opleidingsdag. Zo heb je je opleiding tegen de laatste opleidingsdag volledig voldaan.

Ik krijg maar een bepaald deel van de opleidingskosten vergoed door mijn werkgever, het andere deel moet ik zelf betalen. Hoe schrijf ik mij dan het beste in, privé of zakelijk?2020-12-23T18:39:56+00:00

Dat maakt niet zoveel uit. Als je bij de opmerkingen opschrijft hoeveel de werkgever meebetaalt (exclusief btw!), dan rekenen wij uit welk percentage dat is van het zakelijke tarief. Het ontbrekende percentage passen we vervolgens toe op het prive-tarief, en daarvoor krijg jij dan persoonlijk een factuur. Ik geef een voorbeeld. Stel de werkgever betaalt een bedrag mee dat 35% van het zakelijke tarief is. Dan krijg jij persoonlijk een factuur voor 65% van het prive-tarief.

Ik ga weg bij mijn oude werkgever en krijg een budget mee, kom ik dan in aanmerking voor een privé of zakelijke deelname?2020-12-23T18:37:47+00:00

De financiering van de opleiding loopt in dat geval via de werkgever. Vermoedelijk dient de factuur ook aan de werkgever te worden gericht. Dan geldt het zakelijke tarief.

inschrijven

Wanneer start de eerstvolgende groep van de opleidingen, en is er nog plek?2020-12-23T11:32:05+00:00

De actuele data staan op de kalender van deze website per maand en per opleiding aangegeven. (Links – en rechts bovenin kun je door de maanden scrollen met de pijltjes.) Als de specifieke groep voor dat opleidingsonderdeel vol zit, dan staat het er bij. Je kunt dan laten weten of je op de wachtlijst wilt, of dat je liever kiest voor een ander (later) moment.

Ik heb al ervaring met coachen is het mogelijk om op een hoger niveau in te stromen?2020-12-24T10:00:16+00:00

Wij gaan altijd uit van het principe dat aangesloten moet worden bij het niveau dat iemand al heeft, en dat mensen geen tijd en geld moeten investeren in onderdelen die ze al lang beheersen.

Mensen die elders al een coachopleiding hebben gevolgd, vragen we om in elk geval deel te nemen aan de Basisdag Professioneel Coachen. Ten eerste is deze noodzakelijk vanwege de introductie tot de Realisatiecurve, maar daarnaast biedt deze dag een goede gelegenheid voor de opleiders om zich een beeld te vormen van de wijze en het niveau waarop de deelnemer coacht. Na afloop kan dan een gesprek worden georganiseerd waarin deelnemer en opleiders kijken welke route het beste aansluit bij het huidige niveau en de ambities.

Ik ben al gecertificeerd coach. Toch wil ik mijn ervaring en kennis aanvullen, eventueel met een opleiding bij jullie instituut. Is een basisdag de enige manier om kennis te komen maken?2021-05-26T10:07:03+00:00

Ja, de Basisdag is inderdaad de weg waarlangs studenten met ons kennismaken (het betreft een reguliere opleidingsdag die deel uitmaakt van het curriculum en waarin je kennis maakt met de Realisatiecurve) en vice versa.

Overigens komt het wel voor dat elders opgeleide coaches, na de Basisdag doorstromen naar een hoger programma. Als dat ook jouw wens is, vragen we altijd of de kandidaat ons een reflectieverslag wil toezenden van een recent gevoerd gesprek. Daarop geven wij feedback en dat verslag nemen we mee in de afweging – samen met de kandidaat – wat de beste route is na de Basisdag.

Graag zou ik wat meer informatie willen ontvangen over de opleiding. Ik ben benieuwd of de opleiding past bij mij en mijn ontwikkeldoelen. Is er een informatieavond waar ik bij zou kunnen aansluiten?2021-06-03T11:42:55+00:00

Wij zijn heel erg uitvoerig op onze webiste over inhoud, doelen en achtergronden van elk van onze opleidingen. Heb je daar al eens jouw licht op gestoken?

Wij organiseren al een paar jaar geen informatie-avonden meer.
In plaats daarvan schrijven geintereseerde deelnemers zich in voor de Basisdag Professioneel Coachen.

Als je hele specifieke vragen hebt, kun je die natuurlijk altijd per mail stellen om er – mogelijk, als dat handig lijkt – daarna nog even over te bellen.

opleidingen

Op welke manier vindt er beoordeling plaats? Wanneer ben ik geslaagd voor de opleiding?2021-03-29T09:12:54+00:00
Tijdens de opleiding ga je in de praktijk zelf oefenen met het voeren van coachgesprekken. Van deze gesprekken schrijf je reflectieverslagen, die je deelt en bespreekt met jouw opleiders. Daarnaast word je zelf gecoacht.
Aan het eind van de opleiding vul je een VOD in. In dit bestand reflecteren jij, je coach en je opleiders op verschillende gebieden van jouw ontwikkeling als professioneel coach. De toetsing, die bepaalt of je geslaagd bent voor de opleiding, is op basis van de kwaliteit van jouw reflectieverslagen, je ingevulde VOD, en jouw participatie tijdens de opleidingsdagen. Als dit allemaal aan de criteria voldoet, ben je geslaagd voor de opleiding, en ontvang jij jouw certificaat. Voor opleidingen zonder certificaat kun je een bewijs van deelname aanvragen.
Ik heb al ervaring met coachen is het mogelijk om op een hoger niveau in te stromen?2020-12-24T10:00:16+00:00

Wij gaan altijd uit van het principe dat aangesloten moet worden bij het niveau dat iemand al heeft, en dat mensen geen tijd en geld moeten investeren in onderdelen die ze al lang beheersen.

Mensen die elders al een coachopleiding hebben gevolgd, vragen we om in elk geval deel te nemen aan de Basisdag Professioneel Coachen. Ten eerste is deze noodzakelijk vanwege de introductie tot de Realisatiecurve, maar daarnaast biedt deze dag een goede gelegenheid voor de opleiders om zich een beeld te vormen van de wijze en het niveau waarop de deelnemer coacht. Na afloop kan dan een gesprek worden georganiseerd waarin deelnemer en opleiders kijken welke route het beste aansluit bij het huidige niveau en de ambities.

Ik ben al gecertificeerd coach. Toch wil ik mijn ervaring en kennis aanvullen, eventueel met een opleiding bij jullie instituut. Is een basisdag de enige manier om kennis te komen maken?2021-05-26T10:07:03+00:00

Ja, de Basisdag is inderdaad de weg waarlangs studenten met ons kennismaken (het betreft een reguliere opleidingsdag die deel uitmaakt van het curriculum en waarin je kennis maakt met de Realisatiecurve) en vice versa.

Overigens komt het wel voor dat elders opgeleide coaches, na de Basisdag doorstromen naar een hoger programma. Als dat ook jouw wens is, vragen we altijd of de kandidaat ons een reflectieverslag wil toezenden van een recent gevoerd gesprek. Daarop geven wij feedback en dat verslag nemen we mee in de afweging – samen met de kandidaat – wat de beste route is na de Basisdag.

Als ik de Leergang Professioneel Coachen heb gevolgd, kan ik dan daarna aan de slag met een eigen coachpraktijk?2020-12-23T11:52:08+00:00

Ja, dat kan. Sterker nog, je kunt in Nederland een coachpraktijk beginnen zonder enige vooropleiding. Wij zijn er echter geen voorstander van (verbazingwekkend he :-). Mensen met de ambitie om een eigen coachpraktijk te starten, adviseren we om tegen het einde van de Leergang Professioneel Coachen rustig om zich heen te gaan kijken en links en rechts te “ventileren” dat ze onderweg zijn naar een eigen praktijk. Het kan ook wijs zijn om daarmee te wachten totdat de Leergang Zelfbewust Coachen met succes is afgerond.

Om dit vak echt op niveau te leren beheersen vinden wij persoonlijk een senior practitioner-niveau minimaal noodzakelijk, maar het is goed mogelijk om deze opleidingsroute te combineren met het langzaam opbouwen van je praktijk. Het een versterkt zelfs het ander.

opleidingsdagen

Wat moet ik zelf meenemen naar de opleidingsdagen?2020-12-23T12:13:34+00:00

Tijdens de Basisdag ontvang je de Realisatiecurve en een werkboek. Beiden reizen de hele opleiding met je mee. Zorg dat ze in je tas zitten als je ‘s ochtends vertrekt. Het werkboek wordt langzaam aangevuld met jouw aantekeningen, hand-outs en de werkboeken van aansluitende opleidingen. Wij hebben verder alles “in huis”: schrijfpapier en schrijfwaren. Zorg verder voor makkelijk zittende kleding, iets warms voor als de ramen open gaan, en indien van toepassing een leesbril, snoertjes om je electronica op te laden en andere aanverwante zaken.

Waar vinden de opleidingsdagen plaats?2020-12-23T12:31:33+00:00

In elk geval tot en met 1 september 2021 vinden de opleidingsdagen plaats op onze opleidingslocatie in Naarden-vesting, Wijde Steeg 1a. Sommige kleinere groepen worden uitgenodigd om naar de locatie in Almere Oosterwold te komen.

Zodra de nieuw te bouwen opleidingslocatie gereed is (ergens in de loop van september 2021 – juni 2022) verhuizen alle groepen naar Almere Oosterwold, Tureluurdwarsstraat 9 (Land of Meaning).

Een aantal opleidingen kunnen ook in-company worden gegeven. In dat geval wordt samen met de opdrachtgever gezocht naar de beste locatie daarvoor.

Op één van de opleidingsdagen kan ik niet aanwezig zijn, wat nu?2020-12-23T12:18:34+00:00

Als je dat van tevoren al weet, is het verreweg het handigste om voor een andere startdatum te kiezen. Alle dagen moeten namelijk fysiek worden bijgewoond en het liefst in de volgorde van het programma. Kom je er helemaal niet uit qua planning, bel dan even dan denken we met je mee.

Als na de start van een opleiding blijkt dat je een dag moet missen door onvoorziene omstandigheden, dan kijken we met welke andere groep je deze dag het beste kunt inhalen. Daarvoor brengen we administratiekosten in rekening. Soms blijkt het dan het beste om de hele opleiding met die andere groep verder af te maken. Dat overleggen we dan met je.

Kan ik bij de opleidingslocatie gemakkelijk parkeren?2020-12-23T12:37:13+00:00

In Naarden-vesting is het parkeren gratis. Vaak is er in de smalle straatjes voldoende plek. Zorg ervoor dat je niet op een hoek gaat staan. De plaatselijke Bromsnor kent geen genade. Er is ook een groot parkeerterrein op 5 minuten lopen van de opleidingslocatie, Bastion Nieuw Molen, langs de Westwalstraat.

Ik heb een voedselallergie en/of intolerantie in hoeverre houden jullie daar rekening mee?2020-12-23T12:07:16+00:00

Tijdens de opleidingsdagen zorgen we voor voldoende koffie, thee en water. Tussendoortjes zijn belangrijk om het energieniveau op peil te houden. Daarnaast serveren we een bescheiden lunch voor degenen die daar prijs op stellen. Het is een extra service waar we plezier in hebben.

Maar we zijn er niet op ingericht om met specifieke wensen rekening te houden. Als je dergelijke wensen of eisen hebt, vragen we je  om in je eigen catering te voorzien.

Hoe lang duren de opleidingsdagen?2020-12-23T12:25:46+00:00

Opleidingsdagen starten meestal om 10.00 uur en eindigen rond de klok van 17.00 uur – tenzij anders aangegeven.

Bieden jullie ook een online traject aan eventueel gecombineerd met fysieke dagen?2020-12-23T12:24:21+00:00

Tijdens de Corona-periode waren we min of meer gedwongen om sommige onderdelen on-line aan te bieden. Daar hebben we veel van geleerd. Natuurlijk, het is veel beter dan helemaal niets, maar om ons vak te leren is praktijk-ervaring en heel veel oefenen onontbeerlijk. Kennisoverdracht is maar een heel klein deel van het curriculum. We willen je “live” aan het werk zien en we vinden het belangrijk dat je ook anderen bezig ziet. De mogelijkheden om van-en-aan-elkaar leren zijn on-line onmiskenbaar beperkter, dus daar kiezen we niet voor. Mogelijk dat sommige onderdelen in een “on-line” variant beschikbaar komen, maar het belangrijkste deel van onze opleidingen vindt ‘live’ plaats in een groep.

vervolg

Ik ben al gecertificeerd coach. Toch wil ik mijn ervaring en kennis aanvullen, eventueel met een opleiding bij jullie instituut. Is een basisdag de enige manier om kennis te komen maken?2021-05-26T10:07:03+00:00

Ja, de Basisdag is inderdaad de weg waarlangs studenten met ons kennismaken (het betreft een reguliere opleidingsdag die deel uitmaakt van het curriculum en waarin je kennis maakt met de Realisatiecurve) en vice versa.

Overigens komt het wel voor dat elders opgeleide coaches, na de Basisdag doorstromen naar een hoger programma. Als dat ook jouw wens is, vragen we altijd of de kandidaat ons een reflectieverslag wil toezenden van een recent gevoerd gesprek. Daarop geven wij feedback en dat verslag nemen we mee in de afweging – samen met de kandidaat – wat de beste route is na de Basisdag.

Hoeveel tijd mag er zitten tussen mijn deelname aan de Basisdag Professioneel Coachen en het vervolg de Leergang Professioneel Coachen?2020-12-23T11:37:55+00:00

Het is het mooiste is als je binnen 3 maanden na de Basisdag kunt starten. Maar na een jaar mag het ook nog. Belangrijk is vooral dat je de kennis en de ervaring van de Basisdag levend houdt en paraat hebt als je start met de LPC.

Als ik de Leergang Professioneel Coachen heb gevolgd, kan ik dan daarna aan de slag met een eigen coachpraktijk?2020-12-23T11:52:08+00:00

Ja, dat kan. Sterker nog, je kunt in Nederland een coachpraktijk beginnen zonder enige vooropleiding. Wij zijn er echter geen voorstander van (verbazingwekkend he :-). Mensen met de ambitie om een eigen coachpraktijk te starten, adviseren we om tegen het einde van de Leergang Professioneel Coachen rustig om zich heen te gaan kijken en links en rechts te “ventileren” dat ze onderweg zijn naar een eigen praktijk. Het kan ook wijs zijn om daarmee te wachten totdat de Leergang Zelfbewust Coachen met succes is afgerond.

Om dit vak echt op niveau te leren beheersen vinden wij persoonlijk een senior practitioner-niveau minimaal noodzakelijk, maar het is goed mogelijk om deze opleidingsroute te combineren met het langzaam opbouwen van je praktijk. Het een versterkt zelfs het ander.

zoeken in FAQ’s

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Richard Branson, 1950-.... Brits zakenman.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”

Bruce Lee, 1940-1973. Vechtkunst-acteur.

“You must take personal responsibility.You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”

Jim Rohn, 1930-2009. Amerikaans entrepreneur.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“Life doesn’t make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, the better for us all.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again; fear must be overcome again and again.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans psycholoog.

“Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.”

Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926. Duits dichter.

Is je vraag hier niet beantwoord? Neem dan hier contact met ons op.

contact opnemen