“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“To ask the right question is already half the solution of a problem.”

Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

William S. Burroughs, 1914-1997. Amerikaans schrijver.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

Carl Rogers, 1902-1987. Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

aanmelden
vraag stellen

gedragscode

Gedragscode voor studenten en medewerkers van de Coaching Academy International

 

 • We spreken niet over anderen maar met anderen.
 • We proberen zoveel mogelijk om oordelen uit onze taal te weren.
 • We spreken in de ik-vorm als we het over onszelf hebben (en we veralgemeniseren onze persoonlijke ervaringen niet door deze in de je-vorm te formuleren).
 • We zijn ons ervan bewust dat we geneigd zijn om bepaalde eigenschappen aan een ander toe te schrijven omdat we niet kunnen of willen zien dat deze eigenschappen of gedragingen eigenlijk bij onszelf horen. Daarom proberen we om niet een ander verantwoordelijk te houden voor onze gevoelens, maar er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.
 • We gaan verantwoordelijk, ethisch en vertrouwelijk om met alles wat studenten, clienten en mede-studenten met ons delen en met hun persoonlijke gegevens. Wat er binnen deze relaties besproken wordt, blijft ook binnen deze relaties.
 • We passen het principe toe: “Het moet/mag altijd gaan over dat wat er speelt.
 • Als we een verwachting of een wens hebben ten aanzien van een ander, zijn we hier helder en open over.
 • Als we vermoeden dat een ander een onuitgesproken verwachting heeft ten aanzien van onszelf, stellen we de ander hier een open vraag over.
 • Zodra zich een probleem voordoet, of een verschil van inzicht, bespreken we dit rechtstreeks zo snel en zo open mogelijk met degene(n) die het betreft/betreffen.
 • We beoefenen de kunst van het vragen stellen en van de zelfreflectie. Bij zelfreflectie onderzoeken we onze eigen gedragingen, gedachtes en gevoelens in hun samenhang.
 • We houden ons aan de Internationale Ethische Code van de Nobco/EMCC, die grenzen en criteria stelt met betrekking tot de relatie tussen coach en client, coaches onderling en opleiders en studenten. Deze Code beschrijft tevens de criteria met betrekking tot vertrouwelijkheid in deze relaties.

Opgesteld op 25-05-2018.