“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“All that I seek, is already within me.”

Louise Hay, 1926-2017. Amerikaans schrijfster.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

“Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.”

Jean de la Fontaine, 1621-1695. Franse schrijver en dichter.

“Soms is het vooral de reis die je veel leert over jouw bestemming.”

Aubrey Drake Graham, 1986-.... Canadees rapper.

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

Carl Rogers, 1902-1987. Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“Je moet daar werken waar de energie naartoe gaat.”

L.J. Oudeman, 1954-... Theoloog, coach, therapeut.

“Wat men moet leren doen, leert men alleen door het te doen.”

Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“There’s no shortcut to learning a craft; you just have to put the years in.”

Kylie Minogue, 1968-... Australisch zangeres en actrice.

aanmelden
vraag stellen

gedragscode

Gedragscode voor studenten en medewerkers van de Coaching Academy International

 

 • We spreken niet over anderen maar met anderen.
 • We proberen zoveel mogelijk om oordelen uit onze taal te weren.
 • We spreken in de ik-vorm als we het over onszelf hebben (en we veralgemeniseren onze persoonlijke ervaringen niet door deze in de je-vorm te formuleren).
 • We zijn ons ervan bewust dat we geneigd zijn om bepaalde eigenschappen aan een ander toe te schrijven omdat we niet kunnen of willen zien dat deze eigenschappen of gedragingen eigenlijk bij onszelf horen. Daarom proberen we om niet een ander verantwoordelijk te houden voor onze gevoelens, maar er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.
 • We gaan verantwoordelijk, ethisch en vertrouwelijk om met alles wat studenten, clienten en mede-studenten met ons delen en met hun persoonlijke gegevens. Wat er binnen deze relaties besproken wordt, blijft ook binnen deze relaties.
 • We passen het principe toe: “Het moet/mag altijd gaan over dat wat er speelt.
 • Als we een verwachting of een wens hebben ten aanzien van een ander, zijn we hier helder en open over.
 • Als we vermoeden dat een ander een onuitgesproken verwachting heeft ten aanzien van onszelf, stellen we de ander hier een open vraag over.
 • Zodra zich een probleem voordoet, of een verschil van inzicht, bespreken we dit rechtstreeks zo snel en zo open mogelijk met degene(n) die het betreft/betreffen.
 • We beoefenen de kunst van het vragen stellen en van de zelfreflectie. Bij zelfreflectie onderzoeken we onze eigen gedragingen, gedachtes en gevoelens in hun samenhang.
 • We houden ons aan de Internationale Ethische Code van de Nobco/EMCC, die grenzen en criteria stelt met betrekking tot de relatie tussen coach en client, coaches onderling en opleiders en studenten. Deze Code beschrijft tevens de criteria met betrekking tot vertrouwelijkheid in deze relaties.

Opgesteld op 25-05-2018.