“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander.”

Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“Trust yourself. You know more than you think you do.”

Benjamin Spock, 1903-1998. Amerikaans arts.

“I like saying the most with the least.”

Bob Newhart, 1929-... Amerikaans komiek en acteur.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”

Pablo Picasso, 1881-1973. Spaans kunstenaar.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“Soms is het vooral de reis die je veel leert over jouw bestemming.”

Aubrey Drake Graham, 1986-.... Canadees rapper.

“Who looks outside, dreams – who looks inside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.”

Nikos Kazantzakis, 1883-1957. Grieks schrijver.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“The wise man doesn’t give the right answers, he poses the right questions.”

Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.

aanmelden
vraag stellen

gedragscode

Gedragscode voor studenten en medewerkers van de Coaching Academy International

 

 • We spreken niet over anderen maar met anderen.
 • We proberen zoveel mogelijk om oordelen uit onze taal te weren.
 • We spreken in de ik-vorm als we het over onszelf hebben (en we veralgemeniseren onze persoonlijke ervaringen niet door deze in de je-vorm te formuleren).
 • We zijn ons ervan bewust dat we geneigd zijn om bepaalde eigenschappen aan een ander toe te schrijven omdat we niet kunnen of willen zien dat deze eigenschappen of gedragingen eigenlijk bij onszelf horen. Daarom proberen we om niet een ander verantwoordelijk te houden voor onze gevoelens, maar er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.
 • We gaan verantwoordelijk, ethisch en vertrouwelijk om met alles wat studenten, clienten en mede-studenten met ons delen en met hun persoonlijke gegevens. Wat er binnen deze relaties besproken wordt, blijft ook binnen deze relaties.
 • We passen het principe toe: “Het moet/mag altijd gaan over dat wat er speelt.
 • Als we een verwachting of een wens hebben ten aanzien van een ander, zijn we hier helder en open over.
 • Als we vermoeden dat een ander een onuitgesproken verwachting heeft ten aanzien van onszelf, stellen we de ander hier een open vraag over.
 • Zodra zich een probleem voordoet, of een verschil van inzicht, bespreken we dit rechtstreeks zo snel en zo open mogelijk met degene(n) die het betreft/betreffen.
 • We beoefenen de kunst van het vragen stellen en van de zelfreflectie. Bij zelfreflectie onderzoeken we onze eigen gedragingen, gedachtes en gevoelens in hun samenhang.
 • We houden ons aan de Internationale Ethische Code van de Nobco/EMCC, die grenzen en criteria stelt met betrekking tot de relatie tussen coach en client, coaches onderling en opleiders en studenten. Deze Code beschrijft tevens de criteria met betrekking tot vertrouwelijkheid in deze relaties.

Opgesteld op 25-05-2018.