“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“You will either step forward into growth or you will step back into safety.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

“Om met succes te kunnen prijzen moet je met moed kunnen afbreken.”

D. de Girardin, 1804-1855. Frans schrijfster.

“Soms is het vooral de reis die je veel leert over jouw bestemming.”

Aubrey Drake Graham, 1986-.... Canadees rapper.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney, 1901-1966. Filmproducent.

“In elke vrouw – in elke man zit een verlangen, groot of klein.”

Paul van Vliet, 1935 - ... Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein, 1879-1955. Duits-Amerikaans theoretisch natuurkundige.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Nelson Mandela, 1918-2013. Voormalig President van Zuid-Afrika.

“Let come what comes, let go what goes. See what remains.”

R. Maharshi, 1879-1950. Indische goeroe.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

R.L. Stevenson, 1850-1894. Schots schrijver.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Voormalig First Lady van Verenigde Staten.

“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.”

George Bernard Shaw, 1856-1950. Iers toneelschrijver.

“All of life is education and everybody is a teacher and everybody is forever a pupil.”

Abraham Maslow, 1908-1970. Amerikaans klinisch psycholoog.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

aanmelden
vraag stellen

gedragscode

Gedragscode voor studenten en medewerkers van de Coaching Academy International

 

 • We spreken niet over anderen maar met anderen.
 • We proberen zoveel mogelijk om oordelen uit onze taal te weren.
 • We spreken in de ik-vorm als we het over onszelf hebben (en we veralgemeniseren onze persoonlijke ervaringen niet door deze in de je-vorm te formuleren).
 • We zijn ons ervan bewust dat we geneigd zijn om bepaalde eigenschappen aan een ander toe te schrijven omdat we niet kunnen of willen zien dat deze eigenschappen of gedragingen eigenlijk bij onszelf horen. Daarom proberen we om niet een ander verantwoordelijk te houden voor onze gevoelens, maar er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.
 • We gaan verantwoordelijk, ethisch en vertrouwelijk om met alles wat studenten, clienten en mede-studenten met ons delen en met hun persoonlijke gegevens. Wat er binnen deze relaties besproken wordt, blijft ook binnen deze relaties.
 • We passen het principe toe: “Het moet/mag altijd gaan over dat wat er speelt.
 • Als we een verwachting of een wens hebben ten aanzien van een ander, zijn we hier helder en open over.
 • Als we vermoeden dat een ander een onuitgesproken verwachting heeft ten aanzien van onszelf, stellen we de ander hier een open vraag over.
 • Zodra zich een probleem voordoet, of een verschil van inzicht, bespreken we dit rechtstreeks zo snel en zo open mogelijk met degene(n) die het betreft/betreffen.
 • We beoefenen de kunst van het vragen stellen en van de zelfreflectie. Bij zelfreflectie onderzoeken we onze eigen gedragingen, gedachtes en gevoelens in hun samenhang.
 • We houden ons aan de Internationale Ethische Code van de Nobco/EMCC, die grenzen en criteria stelt met betrekking tot de relatie tussen coach en client, coaches onderling en opleiders en studenten. Deze Code beschrijft tevens de criteria met betrekking tot vertrouwelijkheid in deze relaties.

Opgesteld op 25-05-2018.