“Being a fish out of water is tough, but that’s how you evolve.”

Kumail Nanjiani, 1978-…. Pakistaans-Amerikaanse acteur.

“The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others.”

Erik Erikson, 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.”

Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“If your dreams don’t scare you they are not big enough.”

Ellen Sirleaf, 1938-.... President van Liberia (eerste vrouwelijke president van Afrika).

“When people talk, listen completely. Most people never listen.”

Ernest Hemingway, 1899-1961. Amerikaans schrijver.

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Carol Burnett, 1933-.... Amerikaans actrice.

“Who looks inside, dreams – who looks outside, awakes.”

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961. Zwitsers psychiater.

“By doubting we are led to question, by questioning we arrive at the truth.”

Peter Abelard, 1079-1142. Frans filosoof.

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan, 1963-.... Voormalig Amerikaans basketbalspeler.

“Silence is one of the great arts of conversation.”

Marcus Tullius Cicero, 106 v.Chr.-43 v. Chr. Romeins filosoof en politicus.

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always got.”

Henry Ford, 1863-1947. Amerikaans industrieel.

“Je moet daar werken waar de energie naartoe gaat.”

L.J. Oudeman, 1954-... Theoloog, coach, therapeut.

“We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say.”

Zeno of Citium, 334 v.Chr.-262 v.Chr. Grieks filosoof.

“I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions.”

Lou Holtz, 1937-.... Coach.

“If it doesn’t agree with your spirit, let it go.”

G. Kent, 1975-... Amerikaans journaliste.

“Je hoeft niet de hele trap te zien, om de eerste stap te nemen.”

Martin Luther King Jr., 1929-1968. Amerikaans dominee.

“The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.”

Ferdinand Foch, 1851-1929. Maarschalk van Frankrijk.

“The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.”

Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.”

Louisa May Alcott, 1832-1888. Amerikaanse romanschrijfster.

aanmelden
vraag stellen

Elke stoel staat op voldoende afstand

Een eigen mand met alle benodigdheden

Een eigen tafel voor jouw laptop of werkmap

opleiden in tijden van Corona

tijdens deze lock-down

Tijdens de tweede lockdown, die hopelijk nog maar eventjes van kracht zal zijn, is het ons door het RIVM toegestaan om “live” op te leiden, omdat wij een hogere beroepsopleiding zijn, die niet overheidsgebonden is, en … we hebben een eigen opleidingslocatie. 

Hoewel de meeste collega-instituten werken via Zoom of een andere video-facilitator, en de meeste werkenden ook al lang gewend zijn geraakt aan digitaal samenkomen, willen wij zo lang mogelijk proberen om opleidingsbijeenkomsten “live” te laten plaatsvinden.

De afgelopen zomer is er door ons geïnvesteerd en geëxperimenteerd met digitaal opleiden.
Dat overtrof weliswaar onze verwachtingen, maar het kon desondanks toch niet voldoen aan de kwaliteitscriteria die wij stellen aan een opleidingsbijeenkomst.
Er mist iets essentieels in de beleving en het lukt niet alle studenten om actief te participeren in het leerproces.
Het is ons duidelijker dan ooit dat het vak wordt geleerd als studenten elke opleidingsdag opnieuw actief “aan de bak” gaan. In elkaars fysieke aanwezigheid.
Om diezelfde reden hebben we ook besloten om studenten die niet aanwezig kunnen of willen zijn tijdens opleidingsdagen niet de gelegenheid te geven via camera’s op afstand mee te kijken. Afwezige studenten kunnen de gemiste dagen met een andere groep inhalen, zodat ze toch de volledige ervaring mee krijgen.

We zijn blij dat we de opleidingsruimte helemaal Corona-proof in hebben kunnen richten. Dankbaar zijn we dat we in al die maanden op geen enkele manier in verband zijn gebracht met een besmetting. De exacte spelregels tijdens opleidingsdagen kun je hieronder nalezen. We hopen dit beleid vol te houden tot het tij keert.

Studenten van wie het programma wordt of is gewijzigd, krijgen hierover via de mail bericht.
De aangepaste data zijn al wel verwerkt in de kalender van deze website.

algemeen

De wijze waarop overheden wereldwijd de verspreiding van Corona-virus proberen te beheersen raakt aan veel facetten van ons bestaan:

 • aan onze bewegingsvrijheid,
 • aan omgangsvormen,
 • aan financiële zekerheden,
 • de wijze waarop we werken,
 • de vervagende grenzen tussen privé en werk,
 • aan onze zorgen om kwetsbare dierbaren,
 • aan onze eigen angst om besmet te raken,
 • aan onze vrees dat anderen via ons het virus oplopen,
 • en zelfs aan democratische beginselen.

We kunnen rustig stellen dat het een existentiële crisis betreft. 

Wij voelen veel zorg over deze crisis. Niet alleen over de risisco’s van het virus zelf, maar zeker ook over de invloed ervan op het collectieve denken en voelen. Wij volgen met veel belangstelling de genuanceerde en kritische geluiden uit de wereld van de wetenschap op de wijze waarop het beleid rondom het virus tot stand komt. Wij kiezen er desondanks voor ons te houden aan de volgende richtlijnen:

 • van het RIVM,
 • van de beroepsvereniging voor trainingen en opleiden, de NRTO (zie https:// www.nrto.nl/news/alles-corona-en-trainen-en-opleiden/)
 • en van de actuele noodverordening van de Gooi- en Vechtstreek. 

Daarbinnen proberen we te doen wat ons wijs lijkt. Hoe we het ook wenden of keren, we kunnen het daarbij niet iedereen naar de zin maken. Dat benauwde ons aanvankelijk, maar uiteindelijk werkte dat ook bevrijdend. We hebben besloten om zo trouw mogelijk aan onszelf te blijven en aan de kwaliteit die we willen leveren. De basis hiervan wordt gevormd door onze diepe overtuiging dat de menselijke ontmoeting van onschatbare waarde is. Er is een wezenlijk verschil tussen ontmoeten via een beeldscherm of in levende lijve. Menselijk contact, menselijke nabijheid, het met elkaar in dezelfde ruimte verkeren – het zijn niet te onderschatten menselijke behoeftes. Het voedt de ziel. Zeker in ons werk waarin de onderlinge betrokkenheid zo essentieel is. Het met, van en aan elkaar leren is de alpha en de omega van onze opleidingen.

Om het ‘live’ opleiden in Naarden zo lang als het “mag” te kunnen laten doorgaan, hebben we de opleidingslocatie helemaal opnieuw ingericht en de “logistiek” van de opleidingsdagen aangepast.

gedragsregels

We leven samen met studenten de volgende gedragsregels na:

 • We vragen je om niet eerder dan om 15 minuten voor aanvang van het dagprogramma naar binnen te gaan en om ook bij het binnengaan 1,5 meter afstand te bewaren en een stoffen mondkapje te dragen.
 • Bij binnenkomst vragen we je een verklaring te ondertekenen waarin je bevestigd klachtenvrij te zijn.
 • We zullen geen handen kunnen geven. Jammer! Maar we kunnen elkaar gelukkig wel aankijken en op die manier laten weten dat je welkom bent.
 • Wil je bij binnenkomst een stoel kiezen en onder jouw stoel – in de daarvoor bestemde mand – je jas en je tas neerleggen. Het is de bedoeling dat je al jouw bezittingen en apparatuur bij elkaar houdt op de plek die je voor die dag kiest. We hebben de opleidingsruimte – in het kader van Corona opnieuw ingericht – en de stoelen staan zo dat de mensen zich 1,5 meter van elkaar bevinden.
 • Je kunt na binnenkomst koffie en thee pakken. Bij jouw stoel staan kopjes en een glas. Wil je steeds je handen wassen, voordat je dat doet, zodat de koffiemachines door iedereen veilig bediend kunnen worden? Er staan “sanitizers” bij de koffiemachines en op de toilet. Je vindt er bovendien 1 bij je eigen stoel.
 • Tijdens de dag kun je gebruik maken van de toilet als dat nodig is. Je hoeft niet op de pauzes te wachten. Zo voorkomen we een eventuele “wachtrij”. Wil je na het gebruik van de toilet, de toiletbril goed schoonmaken en ontsmetten, daarna zorgvuldig je handen wassen en de kraan en de deurklink even afnemen?
 • Studenten krijgen van ons een mondkapje, dat gedragen dient te worden bij binnenkomst, bij weggaan, bij toiletbezoek, etc. Kortom bij alle verplaatsingen. 
 • Studenten krijgen daarbij ook een doorzichtig gelaatsmasker (van kin tot en met neus), dat gedragen wordt zodra je tijdens oefeningen in gesprek bent met mede-studenten.  Hiermee kan iedereen elkaars gelaat volledig zien, hetgeen communicatie en het onderling waarnemen ten goede komt. Dit masker wordt jouw bezit, dus je kunt het ook gebruiken als je cliënten coacht of anderszins gesprekken voert buiten de opleiding om. 
 • We drukken iedereen op het hart om zich warm te kleden tijdens de opleidingsdagen. Dan zijn wij vrij om volop te ventileren. Tijdens alle pauzes zal ook de buitendeur worden opengezet. We vragen studenten om zoveel mogelijk naar buiten te gaan tijdens de pauzes zodat de ruimte goed gelucht kan worden. 
 • Opleiders gaan deelnemers aanspreken op het naleven van de omgangsregels. Totnutoe lieten we dat aan ieders eigen verantwoordelijkheid over – dat past eigenlijk ook beter bij wie we zijn – maar in praktijk blijken er te vaak situaties te ontstaan, die niet voor iedereen goed voelen.
 • We maken gebruik van papieren handdoekjes en bergen onze “gastendoekjes” voorlopig op. Daarnaast zijn voldoende papieren zakdoeken en tissues beschikbaar.
 • Niet iedereen heeft dezelfde opvattingen en dezelfde angsten of zorgen als het om Corona gaat. We vragen je met klem om daarin elkaar niet af te wijzen of te oordelen. Een open en betrokken gesprek voeren is natuurlijk wel een goed idee. Maar realiseer je dat angst niet cognitief is. En boosheid evenmin. We hopen dat we elkaars wensen zo veel mogelijk respecteren en serieus nemen.

Gelukkig hebben zich tot nu toe geen besmettingen voorgedaan als gevolg of via opleidingsbijeenkomsten in de Wijde Steeg. Er is ons alles aangelegen om dat zo te houden.
We willen jullie graag live kunnen blijven zien in Naarden! 

Als het niet mogelijk is om naar Naarden te komen 

Nu is het denkbaar dat sommige studenten vanwege quarantaine, of op last van de werkgever, of vanwege persoonlijke motieven niet naar de Wijde Steeg kunnen of willen komen. Deze mensen zullen we als eerste proberen te laten inhalen bij een andere groep. Als die mogelijkheid er niet is proberen we je on- line bij te praten en – waar mogelijk – te begeleiden in het on-line uitvoeren van oefeningen die tijdens de gemiste opleidingsdag aan de orde zijn geweest. Dat laatste kan alleen als we een on-line-groepje kunnen vormen. Totnutoe kiezen vrijwel alle deelnemers ervoor om naar Naarden te komen, dus die groepjes zijn er nu (nog) niet.

Hoewel het niet optimaal is zullen we je zo goed mogelijk faciliteren in jouw professionele ontwikkeling en het bij-blijven. Daarnaast blijf je natuurlijk de gerichte feedback van de mee-lezende opleider ontvangen op je gespreksverslagen. De extra inspanning die wij voor online begeleiding moeten leveren zullen we in deze periode niet aan je doorrekenen. 

Wat vragen we van jullie? 

We verwachten overigens dat je niet naar de leergangen of naar de individuele sessies komt als je:

 • verkoudheidsklachten of verhoging of koorts hebt of
 • je contact hebt gehad met iemand met het coronavirus.

We verzoeken je dringend om meteen met de mee-lezende opleider contact op te nemen (ook tussen opleidingsdagen door) als je besmet bent, danwel in quarantaine moet vanwege een besmette huisgenoot.

De opleidingsruimte is er klaar voor.
Wij zijn er klaar voor.
We zien je graag!

Wij blijven met hart en ziel doen waar we in geloven.

Elke stoel staat op voldoende afstand

Een eigen mand met alle benodigdheden

Een eigen tafel voor jouw laptop of werkmap