mensvisie

De manier waarop wij bij de Coaching Academy naar anderen kijken is een bewuste keuze. Zo willen wij kijken! Omdat we geloven dat dat het meest vruchtbare uitgangspunt is als je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en daarmee – tegelijkertijd – aan de ontwikkeling van jezelf.

ieder mens is uniek
ieder mens heeft potentieel

Als wij naar elkaar, naar onszelf en naar iedere ander kijken als iemand die uniek is en over potentieel beschikt, dan kan letterlijk alles ontstaan.

Als wij ervan uitgaan dat jij uniek bent, dan hoeven wij jou niet te vergelijken met anderen. Jij bent die anderen namelijk niet en wij evenmin. Dan hoeven wij niet angstig te zoeken naar wat we herkennen en wat ons vertrouwd is, maar dan kunnen wij ons laten verrassen door wie jij bent en wat je meebrengt. Hoe nieuw jij bent, hoe anders. Wat jij toevoegt aan onze wereld omdat jij jij bent.

de weg vrij maken

Als wij geloven in de gedachte dat een ieder over potentieel beschikt, maar dat we alleen niet weten welk potentieel dat is en hoe groot het is, dan effenen wij voor onszelf en voor jou de weg waarlangs dat potentieel ook daadwerkelijk vrij mag komen. Zodat jij en wij tot dingen in staat zijn die we van onszelf en van de ander niet verwacht hadden.

Kijken naar mensen op basis van uniciteit en potentieel maakt voor ons de weg vrij voor het verrassende, het onverwachte, het authentieke, het kleine of het grote wonder.

Element voor visie coaching academy international
We zijn niet gericht op het herkenbare,
maar op het bijzondere, het onverwachte.

kijken vanuit verwondering

Het betekent dat we naar iedereen (elke klant, elke student, elk team, elke organisatie) kijken vanuit de verwondering. We zijn niet gericht op het herkenbare, maar op het bijzondere, het onverwachte.

Dat maakt ook dat we voorzichtig zijn bij het hanteren van classificeringsmodellen zoals het Enneagram, Belbinrollen, Myers Briggs Type Indicator of iets vergelijkbaars. Zeker wanneer dergelijke modellen uitgaan van het generieke, het vergelijkbare. Alsof ze uitgaan van de gedachte dat mensen op basis van gemeenschappelijke kenmerken in te delen zijn en te kenmerken zijn. Zo kijken wij niet en wij dagen door ons opgeleide coaches uit om vanuit het gezichtspunt van uniciteit te werken. Zíj sluiten wat ons betreft aan bij de unieke, onvergelijkbare mens, die de Ander is.

Vanuit bovenstaande mensvisie werken we en leiden we op. Die visie is bepalend voor wat we doen en hoe we dat doen.

de bijdrage van de coach

De professionele coach is erin gespecialiseerd om zijn klant helder in beeld te laten krijgen wie hij – in de kern is, wat hij ten diepste zélf wil en kan, en hóe hij dat gaat realiseren. Vervolgens kunnen we met onze mensvisie de uniciteit, de kwaliteiten en de motivatie – onder begeleiding van de coach – vrijgemaakt en ingezet worden ten dienste van zowel het individu als de organisatie en/of context waarvan dit individu deel uitmaakt.

Voor de door ons gehanteerde mensvisie, die tevens gebaseerd is op het concept van de totale mens, baseren we onze mensvisie op  B. Lievegoed, E. Levinas, J. Huizinga, C.G. Jung, M. Buber en S. Kierkegaard.