Tijdens de Corona-periode waren we min of meer gedwongen om sommige onderdelen on-line aan te bieden. Daar hebben we veel van geleerd. Natuurlijk, het is veel beter dan helemaal niets, maar om ons vak te leren is praktijk-ervaring en heel veel oefenen onontbeerlijk. Kennisoverdracht is maar een heel klein deel van het curriculum. We willen je “live” aan het werk zien en we vinden het belangrijk dat je ook anderen bezig ziet. De mogelijkheden om van-en-aan-elkaar leren zijn on-line onmiskenbaar beperkter, dus daar kiezen we niet voor. Mogelijk dat sommige onderdelen in een “on-line” variant beschikbaar komen, maar het belangrijkste deel van onze opleidingen vindt ‘live’ plaats in een groep.