werken met tekeningen

korte introductie

In de praktijk van de mensbegeleiding is taal vaak het belangrijkste communicatiemiddel. De begeleider werkt, binnen de veilige grenzen van zijn professionaliteit, met wat de client via taal, via woorden, soms via intonatie, of lichaamstaal, inbrengt in de ontmoeting.

Taal is een fantastisch en rijk medium.  Maar niet alles kan met woorden worden gezegd. Mensen dragen een innerlijke beeldenwereld bij zich, die groter en rijker is dan taal kan bevatten of omschrijven. De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung was eigenlijk de eerste die deze beeldenwereld betrok bij het werken met zijn clienten.

Deze training is een eerste, praktische introductie tot het werken met tekeningen bij het begeleiden van mensen. Tekeningen kunnen een andere, heel rijke, ingang zijn tot wat eigenlijk verteld en benoemd wil worden binnen de begeleiding, maar dat soms via het min of meer bewuste verbale gesprek niet geuit kan worden, zowel bewust als onbewust.

inhoudelijke informatie

programma

Tijdens de eerste drie bijeenkomsten tekenen deelnemers zelf. Ze leren om tekeningen waar te nemen en naar aanleiding daarvan zinvolle vragen te stellen. Tijdens de laatste twee bijeenkomsten brengen deelnemers tekeningen mee van cliënten. Die bijeenkomsten hebben de aard van een collectieve supervisie.

wat leer je?

Je maakt een begin met het waarnemen van tekeningen. Hoe kijk je naar een tekening? Waar let je zoal op?

doelen

De training beoogt om deelnemers te introduceren in het betrekken van tekeningen bij de begeleiding van mensen manier die verantwoord, veilig en betekenisgevend is. Daarnaast heeft de training totemdoel om deelnemers zelf te laten ervaren wat de rol van beelden en van symboliek is binnen de analytische psychologie van C.G. Jung.

zelfstudie

Bij deze training horen 2 studieboeken. Deelnemers worden aangeraden om van beide boeken in elk geval het eerste hoofdstuk te lezen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. De Boeken kunnen worden aangeschaft via het winkeltje op onze website.

Lamoen-Dommisse, Inger van: Prentenboek van de Geest. Leeuwarden, 2011.
Firth, Gregg M.: Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste. Rotterdam, 1991.

voor wie?

Voor iedereen die een eerste stap wil maken in het betrekken van tekeningen bij het begeleiden van clienten: coaches, psychologen, huisartsen, psychoanalytici.
Kennis en begrip van basisbegrippen uit de analytische psychologie (persona, ego, zelf, schaduw, individuatie) worden aanwezig verondersteld (zie ook hieronder bij toelating).

Tekengebied

De data waarop dit programma wordt gegeven staan vermeld op de kalender van deze website.

De kosten voor deelname, exclusief de te lezen literatuur, bedragen € 1295,- exclusief BTW. Hierbij zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en leermaterialen inbegrepen.


Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 385,00 inclusief BTW. Deelnemers die de leergang uit zakelijke middelen bekostigen betalen € 525,00 exclusief BTW. Hierbij zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en leermaterialen inbegrepen. Twijfel je of je zakelijk of privé betaalt? Lees hier meer.

Kennis en begrip van basisbegrippen uit de analytische psychologie (persona, ego, zelf, schaduw, individuatie) worden aanwezig verondersteld. Bij inschrijving wordt de deelnemer gevraagd om aan te geven hoe hij/zij deze kennis heeft verworven. Deelnemers zonder deze kennis kunnen parallel aan, of voorafgaand aan deze training Analytische Psychologie Fundering 1 volgen.

Voor de opleiding tot Jungiaans Coach wordt accreditatie aangevraagd bij EMCC/Nobco. Deze training over het werken met tekeningen is onderdeel van die opleiding tot Jungiaans Coach.

De training wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Er vindt geen eindtoetsing plaats. De training is een verplicht onderdeel van de opleiding tot Analytisch Coach. Deze laatste opleiding kent eindcriteria. Wanneer daaraan is voldaan wordt hiervoor een certificaat verkregen.

Het betreft in totaal 17,5 contacturen. Het lezen van literatuur vraagt vermoedelijk 16-32 uur. Daarnaast wordt verwacht dat ten minste 4 keer geoefend wordt met eigen cliënten, in totaal 6 uur. Totaal dus 55,5 uur.

Docent is Margreet Rierink. Zij maakte deze training samen met Inger van Lamoen-Dommisse, die de training ook superviseert. Inger is Jungiaans psychoanalyticus en is gespecialiseerd in het werken met tekeningen.

Je kunt je voor dit programma aanmelden via deze website. Als jouw aanmelding door ons is geaccepteerd via een persoonlijke mail, ben je zeker van een plek. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je je bij aanmelding verplicht tot het betalen van het complete deelname bedrag, ook wanneer je halverwege uitvalt. Wij kunnen jouw plek namelijk niet meer laten innemen.